Κοινωνική Οικονομία

Αλήθειες και μισές αλήθειες: Σχολιασμός μιας μελέτης του οργανισμού «διαΝΕΟσις»

Περισσότερα...

Δημοσιεύουμε αυτούσιο άρθρο του ομότιμου καθηγητή Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου όπως το εντοπίσαμε στο περιοδικό «Κοινωνική Οικονομία» (τεύχος 15, ISSN 2407-9626) του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών & Μελετών, δυστυχώς χωρίς το σχολιασθέν άρθρο του οργανισμού «διαΝΕΟσις», εκτιμώντας ότι και έτσι είναι πληρέστατο. Θα επανέλθουμε για να καλύψουμε το πιθανό κενό.

Από τον Οργανισμό Έρευνας & Ανάλυσης «διαΝΕΟσις» δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2017 η μελέτη «Επιχειρηματικοί συνεταιρισμοί νέου τύπου» του κ. Πέτρου Ευθυμίου. Τα πέντε κύρια μέρη έχουν τους ακόλουθους τίτλους:

Α. Γιατί απέτυχαν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα

Περισσότερα...

Ετήσια Έκθεση ΚΑΛΟ 2017 (β’ μέρος)

Περισσότερα...

Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο η Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας - ΚΑΛΟ (ISSN: 2585-2876), και στο προηγούμενο φύλλο του «Στέντορα» (22/9/2018) παρουσιάσαμε τα κεφάλαια 1, 2 και 3. Στην έκτασης 158 σελίδων Έκθεση της Ειδικής Γραμματείας ΚΑΛΟ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορά το 2017 (μέχρι το καλοκαίρι του 2018), αναφέρεται στη σύνοψη: «Η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο δημόσιο αρχείο, ανοιχτό σε όλους και

Περισσότερα...

Ετήσια Έκθεση ΚΑΛΟ (α΄ μέρος)

Περισσότερα...

Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2018 η Ετήσια Έκθεση ΚΑΛΟ (ISSN: 2585-2876). Στην 158 σελίδων Ετήσια Έκθεση της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορά το 2017 (μέχρι το καλοκαίρι του 2018…), στην επιτελική σύνοψη, αναφέρεται: «Η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο δημόσιο αρχείο, ανοιχτό σε όλους και όλες που ασχολούνται με τον τομέα της ΚΑΛΟ στη χώρα μας».

Περισσότερα...

Κοινωνική οικονομία και στον πολιτισμό

Περισσότερα...

Βρήκαμε και σας μεταφέρουμε τις απόψεις του κ. Βασίλη Τακτικού, εκπροσώπου του Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας, όπως τις ακούσαμε στο Συμπόσιο Μεντόρων Κοινωνικής Οικονομίας στη Βίτσα Ζαγοροχωρίων (Ιωάννινα, 27-29/7/2018) με θέμα: «Κοινωνία των πολιτών, κοινωνική οικονομία και συμμετοχική δημοκρατία».

Ο κ. Τακτικός (210 8813760, 6989 865476) έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη να ενισχυθεί η τοπική πολιτιστική κληρονομιά και η

Περισσότερα...

Εσωστρεφείς ή κοινωνικοί συνεταιρισμοί

Περισσότερα...

Τα επίθετα σχεδόν πάντα υποδηλώνουν αλλοίωση του ουσιαστικού. Όταν η δημοκρατία γίνεται βασιλευόμενη δημοκρατία ή προεδρική δημοκρατία ή αντιπροσωπευτική δημοκρατία ή συμμετοχική δημοκρατία ή…, τότε σίγουρα δεν είναι δημοκρατία αυθεντική, άμεση.

Με τον νόμο 620/1915 άρχισαν στη σύγχρονη (!) Ελλάδα να λειτουργούν νόμιμα οι συνεταιρισμοί ως κομμάτι της κοινωνικής οικονομίας. Οι τροπολογίες το 1930 προκάλεσαν μια σημαντική αποδυνάμωση της οικονομικής σημασίας των συνεταιρισμών και μείωσαν την

Περισσότερα...