Κοινωνική Οικονομία

Πλούτος και ανισότητα

Περισσότερα...

Πόσοι είναι οι πλούσιοι; Πόσο πλούτο κατέχουν; Με ποιο τρόπο δημιουργούνται τα κέρδη τους; Είναι δυνατόν οι κοινωνίες με τους ολίγιστους πλούσιους και τους αναρίθμητους ανθρώπους που παλεύουν για την καθημερινότητα να μην έχουν τάξεις; Με τέτοιας μορφής ερωτήματα αξιοποιούμε αποσπάσματα από κείμενο που εντοπίσαμε από τη σχέση μας με το www.oikopress.gr (Β. Τακτικός) και την Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.), όπου συναντήσαμε πολλές φορές τον καθηγητή Ανδρέα Ν. Λύτρα (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Ορισμένοι από τους εξαιρετικά πλούσιους διαβιβάζουν με τους ισχυρισμούς τους ότι ο πλούτος τους δεν έχει δυσμενείς συνέπειες στις μεγάλες μάζες του πληθυσμού. Ο πλούτος

Περισσότερα...

Δημιουργικότητα και στην κοινωνική οικονομία;

Περισσότερα...

Είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε τι είναι η δημιουργικότητα, γιατί υπάρχει ένα εύρος από δυνατές απαντήσεις και ένα πλήθος από ορισμούς. Στη Wikipedia διαβάζουμε τον ακόλουθο ορισμό: «Η δημιουργικότητα αναφέρεται στο φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο δημιουργεί κάτι νέο (ένα προϊόν, μία λύση, ένα καλλιτέχνημα, μία ιστορία, ένα αστείο κ.λπ.) το οποίο έχει μία αξία. Αυτό που μετράει ως “νέο” μπορεί να αναφέρεται σε μία ατομική δημιουργία ή στην κοινωνία ή στο πλαίσιο στο οποίο η καινοτομία λαμβάνει

Περισσότερα...

Κοινωνική οικονομία ξανά και ξανά…

Περισσότερα...

Τα συστήματα οικονομικής διαχείρισης είναι τρία: η δημόσια οικονομική, η ιδιωτική οικονομική (μερικοί την ονομάζουν «καπιταλισμό») και η κοινωνική οικονομία. Η δημόσια οικονομική έχει σκοπό της την εξυπηρέτηση της κοινωνίας, η ιδιωτική οικονομική επιδιώκει το κέρδος και η κοινωνική οικονομία την ικανοποίηση των αναγκών των μελών της. Στη δημόσια οικονομική οι δομές επιχειρηματικότητας ονομάζονται «νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου», στην ιδιωτική οικονομική οι δομές επιχειρηματικότητας

Περισσότερα...