Έρευνες

Λιανικό εμπόριο: Τα οικονομικά στοιχεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Περισσότερα...

Η δειγματοληπτική έρευνα του ΙΝ.ΕΜ.Υ. (Ινστιτούτου Εμπορίου & Υπηρεσιών) για το 2017 «Τα οικονομικά στοιχεία των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων» διεξήχθη σε δείγμα 1.028 επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου στρωματοποιημένο ανά περιφέρεια και κλάδο και αποτελεί πρωτογενή έρευνα στο λιανικό εμπόριο, αναδεικνύοντας ποσοτικά μεγέθη και επιχειρηματικές στρατηγικές του κλάδου. Η κεντρική καινοτομία της έρευνας είναι ο μεγάλος όγκος των παρατηρήσεων που αποδελτιώνονται, γεγονός που ισχυροποιεί τόσο τα ευρήματα, όσο και τα επιστημονικά της πορίσματα.

Το προφίλ των εμπορικών επιχειρήσεων και οι επιχειρηματικές στρατηγικές

Περισσότερα...

Πιο αισιόδοξοι οι σύμβουλοι management για την ελληνική οικονομία

Περισσότερα...

Ο Σ.Ε.Σ.Μ.Α. δημιούργησε το «Βαρόμετρο του Σ.Ε.Σ.Μ.Α. για την Οικονομία», μέσω του οποίου καταγράφονται  ανά τρίμηνο οι απόψεις των εταιριών – συμβούλων μάνατζμεντ.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης GRe+l του βαρομέτρου αποτυπώνει τις προσδοκίες των επικεφαλής και των στελεχών των επιχειρήσεων – συμβούλων μάνατζμεντ για την ελληνική οικονομία μετά από ένα έτος (+1).

Ο γενικός δείκτης GRe+l συναποτελείται από τους εξής επιμέρους δείκτες:

  • Δείκτης οικονομικής συγκυρίας, ο οποίος καταγράφει τις απόψεις για την αναμενόμενη πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών (δηλαδή ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις παγίου

Περισσότερα...

Το τοπίο των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων (Μ.μ.Ε.) στην Ελλάδα

Περισσότερα...

Μελέτη του Σ.Ε.Β. και της E.Y. καταγράφει τη συμβολή τους στην οικονομία, τις εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τα χαρακτηριστικά των Μ.μ.Ε. που αντέχουν στην κρίση.

Οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό πυλώνα της ελληνικής παραγωγικής διαδικασίας και μπορούν να έχουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όμως οι πιέσεις που ασκήθηκαν κατά την κρίση έχουν αφήσει έντονο το αποτύπωμά τους. Σήμερα στην Ευρώπη ο αριθμός των Μ.μ.Ε., η απασχόληση σε αυτές και η παραγόμενη προστιθέμενη αξία έχουν επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα με λίγες μόνο εξαιρέσεις, μία εκ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα

Περισσότερα...

H σημασία των δεξιοτήτων για την εργασιακή απασχόληση

Περισσότερα...

Η έρευνα Workmonitor της Randstad για το τελευταίο τρίμηνο του 2017 μελετά τις απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη για να παραμένουν εργασιακά ενεργοί και τις προοπτικές τους για το 2018, καθώς και τον τριμηνιαίο επαναλαμβανόμενο δείκτη κινητικότητας, φόβου απώλειας εργασίας και εργασιακής ικανοποίησης των Ελλήνων εργαζομένων.

Στην Ελλάδα 72% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το να μένει κανείς εργασιακά ενεργός είναι δική του υπευθυνότητα συγκριτικά με το παγκόσμιο ποσοστό του 85%. 80% πιστεύουν ότι το να παραμένουν εργασιακά ενεργοί είναι μία κοινή ευθύνη μεταξύ των ίδιων, του εργοδότη και της κυβέρνησης. 62% των Ελλήνων εργαζομένων πιστεύουν ότι το να κρατάνε τον εαυτό τους εργασιακά ενεργό είναι ευθύνη του

Περισσότερα...

Εθελοντισμός: Διαδρομές πολλαπλών κατευθύνσεων

Περισσότερα...

Η ανάληψη πρωτοβουλιών από άτομα που λειτουργούν είτε ατομικά είτε ομαδικά με απώτερο στόχο τη συμβολή στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια του εθελοντισμού. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το Skywalker με τίτλο «Εθελοντισμός: Στερεότυπα και προκαταλήψεις» επί δύο συνεχείς χρονιές, το 2016 και το 2017, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες συμμετείχαν τη δεδομένη χρονική στιγμή σε κάποια εθελοντική οργάνωση ή ομάδα και ο 1 στους 2 έχει υπάρξει έστω και μία φορά εθελοντής στο παρελθόν.

Ο εθελοντισμός αντιστρατεύεται το πνεύμα του ατομισμού, της ναρκισσιστικής εσωστρέφειας και της ιδιοτέλειας που επικρατεί στην εποχή

Περισσότερα...

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και το μέλλον της αγοράς εργασίας

Περισσότερα...

Η αγορά εργασίας αλλάζει και αλλάζει ραγδαία. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να καταλάβει ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας είναι συντριπτικές και όχι μόνο δεν πρόκειται να περιοριστούν, αλλά το αντίθετο, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με αυξητικούς ρυθμούς στο μέλλον. Αφορμή για το συγκριμένο άρθρο αποτέλεσε η αναφορά του World Economic Forum (2016, σημ. 1) με τίτλο: «The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution». Πρόκειται για μία διεθνή έρευνα που πραγματοποίησε ο οργανισμός μεταξύ πολυάριθμων διευθυντών ανθρωπίνου δυναμικού και άλλων ανωτάτων στελεχών ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων από χώρες που αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη.

Περισσότερα...