Έρευνες

Η επίδραση των νέων τεχνολογιών στη ζωή των Ελλήνων

Περισσότερα...

Θετική άποψη για τον αντίκτυπο που θα έχουν οι νέες τεχνολογίες, τα ροµπότ και η τεχνητή νοηµοσύνη στην οικονοµία, την ποιότητα ζωής και την κοινωνία έχει η πλειονότητα των χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα σύµφωνα µε έρευνα της aboutpeople για λογαριασµό του Ινστιτούτου ∆ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής.

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Σεπτεµβρίου και συµµετείχαν 704 χρήστες του διαδικτύου ηλικίας 17-55 ετών, µε δεδοµένο ότι σε αυτές τις ηλικίες η διείσδυση του διαδικτύου αγγίζει το 90%.

Σηµειώνεται ότι, όσον αφορά στο µέλλον, το 67,6% των ερωτώµενων εκτιµά ότι κάποιες από τις δουλειές που κάνουν σήµερα οι άνθρωποι θα γίνονται από ροµπότ, ωστόσο το 36,7% φοβάται ότι

Περισσότερα...

Ζητούνται άτοµα µε soft skills

Περισσότερα...

Πωλήσεις, πληροφορική, τεχνολογία οι κλάδοι µε τις περισσότερες αναµενόµενες προσλήψεις.

H έρευνα της Randstad για τις τάσεις στο HR και τους µισθούς πραγµατοποιήθηκε για όγδοη συνεχόµενη χρονιά και κατέγραψε τις φετινές τάσεις και τις εξελίξεις στον τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού. Συνολικά 479 στελέχη τµηµάτων ανθρώπινου δυναµικού και υψηλόβαθµα στελέχη εταιριών που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τοµείς στην Ελλάδα συµµετείχαν στην έρευνα µέσω προσωπικών συνεντεύξεων από τον Φεβρουάριο του 2018 έως τον Μάιο του 2018. Στόχος της έρευνας είναι να συλλέξει στοιχεία σχετικά µε τις τάσεις που εµφανίζονται κάθε χρόνο στον κλάδο του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και το εύρος των µισθών ανά επαγγελµατικό προφίλ στην Ελλάδα. Η έρευνα διερευνά

Περισσότερα...

Μαγνησία: Επιχειρήσεις τριών ταχυτήτων και υψηλή ανεργία στους νέους

Περισσότερα...

Οι οφειλές προς τις τράπεζες, οι οποίες ακόμα και τώρα διατηρούν υψηλά επιτόκια και υψηλές προμήθειες, και οι φορολογικές υποχρεώσεις είναι οι δύο σημαντικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες που εμποδίζουν την ανάκαμψη και την εξέλιξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Μαγνησία σύμφωνα με τα πορίσματα της έκτης κατά σειρά έρευνας αποτύπωσης της οικονομικής πραγματικότητας που διεξήγαγε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Μαγνησίας (ΟΕΒΕΜ).

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι επίσης η παγίωση της διαμόρφωσης επιχειρήσεων τριών ταχυτήτων στην περιοχή, αλλά και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους μεταξύ 18 και 35 ετών.

Περισσότερα...

Οι καταναλωτικές συνήθειες γεμίζουν το στομάχι

Περισσότερα...

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) του έτους 2017. Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 6.176 ιδιωτικών νοικοκυριών στο σύνολο της χώρας.

Μεταβολή της μέσης δαπάνης των νοικοκυριών

Η συνολική μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές) για το 2017 ανήλθε στα 5.768.848.031 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,0%, δηλαδή 55.696.602 ευρώ, σε σύγκριση με το 2016. Η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές κατά το 2017 ανήλθε στα 1.414,09 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 1,6% (22,06 ευρώ) σε σύγκριση με το 2016. Η μέση συνολική δαπάνη για κάθε άτομο το 2017 ανήλθε στα 547,51 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 1,6% (8,57 ευρώ) σε σύγκριση με το 2016. Σε πραγματικούς όρους η

Περισσότερα...

Ο αντίκτυπος της υπογεννητικότητας στην οικονοµική ανάπτυξη

Περισσότερα...

Ο πληθυσμός των αναπτυγμένων χωρών μειώνεται και γερνά. Έως το 2050 το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας πληθυσμιακής αύξησης θα προέρχεται από αναπτυσσόμενες χώρες. Ειδικότερα, η Ευρώπη υφίσταται τα τελευταία χρόνια μια δημογραφική διαίρεση, με τον ευρωπαϊκό Βορρά να εμφανίζει σχετικά υψηλούς δείκτες γονιμότητας, ενώ αντίστοιχα ο Νότος παρουσιάζει σημάδια υπογεννητικότητας και γήρανσης.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα δημογραφικό αδιέξοδο. Η πορεία της ελληνικής γονιμότητας μεταπολεμικά χαρακτηρίστηκε από άνθηση με ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο αυτή κατά τα έτη 1960-1980. Από το 1980 και μετά όμως η ελληνική γονιμότητα κατέρρευσε, φτάνοντας στο 2011, όταν οι γεννήσεις ήταν λιγότερες από τους θανάτους.

Περισσότερα...

2 στους 3 οριακά τα βγάζουν πέρα

Περισσότερα...

 

Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος σε Ευρωζώνη και Ε.Ε. σύμφωνα με το ΙΟΒΕ

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο επιδεινώνεται σε σχέση με τον Ιούλιο στην Ε.Ε. (κατά -1 μον., από 111,3 στις 112,3 μον.) και την Ευρωζώνη (κατά -1,2 μον., από 110,9 στις 112,1 μον.).

Περισσότερα...

Συγκεκριμένα, στην Ευρωζώνη οι σχετικοί δείκτες μειώνονται τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Ιούλιο στη βιομηχανία (-1,1), στις υπηρεσίες (-0,7) και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (-3,5), ενώ αυξάνονται στο λιανικό εμπόριο (+2,4) και στις κατασκευές (+2,9). Σε επίπεδο των μεγαλύτερων χωρών, ο δείκτης καταγράφει σχετική σταθερότητα στη Γερμανία (+0,3) και την Ολλανδία (-0,4), ενώ επιδεινώνεται στην Ιταλία (-1,0) και την Ισπανία (-2,2) και κυρίως στη Γαλλία

Περισσότερα...