pan1.jpg

 

StylianidisO αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ Στράτος Στυλιανίδης μιλά στο stentoras.gr για τα ερευνητικά έργα που υλοποιούνται στο πανεπιστήμιο, για τους ανθρώπους που συνθέτουν μοναδικές ερευνητικές ομάδες και το ανάγουν σε πρωτοποριακό και καινοτόμο στην ευρύτερη επιστημονική, ερευνητική και πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς για την επιτυχημένη διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Κύριε Στυλιανίδη, το ΑΠΘ πάντα ξεχώριζε για τα ερευνητικά του προγράμματα, και ιδίως μετά την παρουσία του στην 85η ΔΕΘ, φαίνεται πως πρωτοπορεί ανάμεσα σε πολλά άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ελληνικά και ξένα. Πείτε μας, τι είναι αυτό που τελικά το κάνει να διαφέρει;

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναβαθμίζεται διαρκώς, προοδεύει και αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε κινητήριο δύναμη του οικοσυστήματος καινοτομίας της βόρειας Ελλάδας, αλλά και της χώρας συνολικά. Αυτό που το κάνει να διαφέρει είναι ο συνδυασμός των ανθρώπων του και της εξωστρέφειάς του. Καταρχάς, η ποιότητα του ερευνητικού δυναμικού του ΑΠΘ είναι αυτή που το τοποθετεί ψηλά στις κατατάξεις της έρευνας και της καινοτομίας. Τόσο μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων της ακαδημαϊκής κοινότητας και της διεθνούς τους απήχησης, όσο και από τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων που υλοποιούνται στις υποδομές μας με σημαντική προοπτική αξιοποίησης. Αυτή η δεξαμενή ανθρώπων που παράγει έρευνα, καινοτομεί, συνεργάζεται, αριστεύει είναι ο θησαυρός μας και σε αυτόν επενδύουμε. Και σαφώς οι μηχανισμοί εξωστρέφειας του πανεπιστημίου μας επιταχύνουν αυτή την ανάπτυξη και ωθούν την ακαδημαϊκή κοινότητα στη δημιουργία, τη συνεργασία, την υλοποίηση και αξιοποίηση της έρευνας. Η διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας και των ερευνητικών μας ομάδων με την κοινωνία και την αγορά εργασίας αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής του πανεπιστημίου.

Χαρακτηριστική είναι η διασύνδεση του ΑΠΘ με τη σύγχρονη αγορά εργασίας μέσα από εφαρμογές της έρευνας και της καινοτομίας που έχουν επιτύχει οι ερευνητικές ομάδες του. Σε ποιους τομείς βρίσκει ανταπόκριση;

Το ΑΠΘ, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα να παράγει γνώση, έρευνα και καινοτομία σε όλα τα επιστημονικά αντικείμενα. Πρόκειται για ένα πολυθεματικό ίδρυμα με 11 σχολές, που συγκροτούνται από 41 τμήματα και 295 εργαστήρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ, κατά την τελευταία πενταετία (2016-2020) υλοποιήσαμε και διαχειριστήκαμε 5.989 ενεργά ερευνητικά έργα, καθώς επίσης και 2.800 έργα σε συνεργασία με τη βιομηχανία. Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα αγγίζει λοιπόν όλες τις θεματικές περιοχές, αλλά με περισσότερη εστίαση στους τομείς της υγείας, των τροφίμων της ενέργειας, της πληροφορικής και των θετικών επιστημών συνολικά. Αλλά και τον τομέα των υλικών. Πολύ πρόσφατα εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) η ίδρυση ενός νέου Κέντρου Ικανοτήτων με τη συμμετοχή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2,8 εκατ. ευρώ και τίτλο «Κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων του κλάδου του αλουμινίου με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη Βιομηχανία 4.0». Όραμά μου είναι αυτά τα διαμάντια να μεγαλώσουν, να πολλαπλασιαστούν και να κρατήσουν τη νέα γενιά των επιστημόνων εδώ στην Ελλάδα.

Επίσης, το ΑΠΘ διαθέτει πολλές ερευνητικές υποδομές, με τη μεγαλύτερη αυτών το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ), στο οποίο από το 2014 έχουν ενταχθεί 22 διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες. Σε αυτές τις υποδομές παράγεται πλήθος ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στο ΚΕΔΕΚ πριν από έναν χρόνο δημιουργήθηκε η ταχύτερη μνήμη RAM στον κόσμο, εκεί συντονίζεται υποδειγματικά εθνική ερευνητική υποδομή για τα τρόφιμα, εκεί διεξάγεται έρευνα για το CERN, το μεγαλύτερο σε έκταση πειραματικό κέντρο πυρηνικών ερευνών. Στο ΚΕΔΕΚ στεγάζεται επίσης και η εξαιρετική ομάδα σχεδιασμού των μη επανδρωμένων αεροχημάτων. Αυτά είναι διαμάντια του ΑΠΘ και όραμά μου είναι να μεγαλώσουν και να προσελκύσουν ακόμα περισσότερη δυναμική στο πανεπιστήμιό μας, στην πόλη μας, στη χώρα.

Το ΑΠΘ δίνει ευκαιρίες για πραγμάτωση των ερευνητικών προγραμμάτων και των καινοτομιών τους, έχοντας συγκεντρώσει στο δυναμικό του άξιους ερευνητές και συνεχίζοντας παράλληλα να προσελκύει όλο και περισσότερους φιλόδοξους ως προς την έρευνα νέους. Πώς το καταφέρνει αυτό;

Το ΑΠΘ είναι ένα φιλόξενο, εξωστρεφές, σύγχρονο πανεπιστημιακό ίδρυμα που προσφέρει πολλές και ίσες ευκαιρίες σε όλη την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Σκεφτείτε ότι κατά την τελευταία πενταετία μόνο, στο πλαίσιο περίπου έξι χιλιάδων ερευνητικών έργων που διαχειριστήκαμε συνολικά σε συνεργασία με 1.000 περίπου διεθνείς εταίρους, απασχολήθηκαν συνολικά 2.753 μέλη ΔΕΠ και ερευνητικό προσωπικό, καθώς και 6.403 εξωτερικοί συνεργάτες (υπ. διδάκτορες, μεταδιδάκτορες κ.λπ.). Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι από το 2003 μέχρι σήμερα ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών (EURAXESS) και λειτουργεί ως Κόμβος Κινητικότητας Ερευνητών. Μάλιστα πρόσφατα ο Κόμβος συμμετείχε, σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης, στη διεκδίκηση και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων (όπως το Horizon 2020 ERA-Mobilcar, τα CDCs Career Development Centers κ.α.) με στόχο τη μείωση της διαφυγής των ερευνητών από την Ελλάδα.

Σκοπός μας είναι να δημιουργηθούν κανάλια ενσωμάτωσης ερευνητριών και ερευνητών σε διεπιστημονικές ομάδες χωρίς κανέναν περιορισμό. Με μοναδικό κριτήριο τη συμπληρωματικότητα της γνώσης, τη συνεργασία, την κοινή στόχευση στη δημιουργία και την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών. Επίσης, η υιοθέτηση εκείνων των μηχανισμών που καθιστούν το πανεπιστήμιό μας πόλο έλξης ερευνητριών και ερευνητών από όλο τον κόσμο περιλαμβάνεται στους βασικούς μας στόχους. Χαρακτηριστική προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η συνεισφορά του ΕΛΚΕ ΑΠΘ τόσο στην εύρεση χρηματοδοτικών ευκαιριών και υποστήριξης στην υποβολή προτάσεων σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, αλλά και στη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων με την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των διοικητικών υπηρεσιών και την παροχή γρήγορων και απλοποιημένων υπηρεσιών, όσο και στην υποστήριξη αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας. Ο συνδυασμός όλων αυτών καθιστά την έρευνα στο ΑΠΘ φιλική, ελκυστική και γεμάτη προοπτική για το μέλλον.

Από τις πιο πρόσφατες καινοτομίες του ΑΠΘ είναι η υιοθέτηση αγγλόφωνων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πώς θεωρείτε ότι η προσθήκη τους στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα που Πανεπιστημίου θα ωφελήσει;

Τα αγγλόφωνα προγράμματα εκπαίδευσης αποτελούν για το ΑΠΘ ένα όχημα εξωστρέφειας με πολλαπλά οφέλη. Οφέλη και για την έρευνα που υλοποιείται στους κόλπους του, αλλά και για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το πλήθος των αιτήσεων που έγιναν από 20 διαφορετικές χώρες του κόσμου για το αγγλόφωνο Προπτυχιακό Τμήμα Ιατρικής φανερώνει την αξιοπιστία του Ιδρύματός μας στο εξωτερικό. Αλλά και την τεράστια δυναμική που υπάρχει.

Θεωρώ λοιπόν πως ήρθε η ώρα να μετατραπεί το ΑΠΘ σε πανεπιστήμιο του κόσμου. Τολμηρές πρωτοβουλίες όπως οι παραπάνω, συμβάλλουν πολλαπλά. Στη διεθνή προβολή της χώρας μας, της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου των δασκάλων μας. Αλλά κυρίως και των νέων ευκαιριών που δίνει πια αυτή η χώρα στην επιχειρηματική ανάπτυξη με επίκεντρο καινοτόμες ιδέες που γεννιούνται στους κόλπους του Πανεπιστημίου.

Ως ακαδημαϊκό και επιστήμονα σας διακρίνει ιδιαίτερη αφοσίωση, υποστηρικτική δράση και ανοιχτό μυαλό για την υλοποίηση χρήσιμων στην κοινωνία ερευνητικών έργων. Ποιο είναι το όραμά σας για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό μέλλον των νέων μας;

Το μεγάλο στοίχημα για μένα είναι να συμβάλω από τη θεσμική μου θέση  στην ανάδειξη αλλά και τη μεγέθυνση του ερευνητικού πλούτου της χώρας. Να συνδράμω προκειμένου να αλλάξει η νοοτροπία και η πρακτική της διοίκησης του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Και ξεκάθαρα, η χάραξη της πορείας μου στη θητεία αυτή στηρίζεται στους ανθρώπους του ΑΠΘ και στις ιδέες τους. Μόνο μαζί μπορούμε να υλοποιήσουμε το όραμά μου, που, αν θέλετ,ε είναι και ένα κοινό όραμα. Να γίνει το  Πανεπιστήμιό μας φωτεινό παράδειγμα τολμηρών αποφάσεων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Είμαι πολύ περήφανος για τα επιτεύγματα του ΑΠΘ που κάνουν τον γύρο του κόσμου. Ανάπτυξη σημαίνει να κάνουμε βήματα μπροστά ως άνθρωποι, ως κοινωνίες, ως χώρες. Με σκοπό να αλλάξουμε την ποιότητα της ζωής μας. Για εμάς και για τις γενιές που έρχονται.

Η πανδημία μας δίδαξε ότι χρειαζόμαστε επαρκές και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και κατάλληλες υποδομές για να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις. Αυτό το δίδαγμα έχει προβολή σε όλους τους πυλώνες μιας οικονομίας, ενός κράτους, πόσο μάλλον στο ελληνικό πανεπιστήμιο.

Αν επενδύσουμε στους ανθρώπους της έρευνας, στις ερευνητικές υποδομές, αν ενώσουμε τις δυνάμεις του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, αν αξιοποιήσουμε τα ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται στα εργαστήριά μας, τότε το ελληνικό πανεπιστήμιο θα αποτελεί επάξια την κύρια δύναμη ανάπτυξης για τη χώρα.

                                                            Συνέντευξη-επιμέλεια: Κατερίνα Γκρίτζαλη

                                                                                Δ/ντρια Σύνταξης, stentoras.gr

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Ευστράτιος Στυλιανίδης γεννήθηκε στην Πάφο της Κύπρου. Έλαβε το δίπλωμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού (1996) από το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και μεταπτυχιακό δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα. Στη συνέχεια απέκτησε το διδακτορικό δίπλωμά του (2001) στη Φωτογραμμετρία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Υπηρετεί στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ως αναπληρωτής καθηγητής (2018) με γνωστικό αντικείμενο Γεωδαισία-Φωτογραμμετρία. Τα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται της Φωτογραμμετρίας και της Γεωχωρικής Μηχανικής. Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στο
Columbia University (2018). Ως προσκεκλημένος ομιλητής, έχει δώσει διαλέξεις σε μεγάλα πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού, όπως Princeton University, UCLA, Imperial University, Tsinghua University, Getty Conversation Institute κ.ά.
Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται: 2 βιβλία, 75 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά, 8 κεφάλαια σε βιβλία και συλλογικούς τόμους, ενώ είναι εκδότης 2 βιβλίων.
Έχει συμμετάσχει σε 43 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, σε 8 από τα οποία ως συντονιστής και επιστημονικά υπεύθυνος. Είναι αξιολογητής σε 14 επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 συνέδρια, σε περισσότερα από τα μισά ως μέλος της οργανωτικής ή/και επιστημονικής επιτροπής. Είναι ιδρυτικό μέλος του «
UAV-iRC – Ερευνητικό Κέντρο Μη-επανδρωμένων Αεροχημάτων», που στεγάζεται στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) και της ερευνητικής ομάδας «AUTHMedical Experts Research Group». Είναι γενικός γραμματέας της διεθνούς επιστημονικής ένωσης CIPAHeritage Documentation, η οποία ασχολείται με την ψηφιακή τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

 

Πηγή φώτο:

<a href='https://www.freepik.com/photos/business'>Business photo created by rawpixel.com - www.freepik.com</a>

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn