Δεξιότητες

EPALE: Ευρωπαϊκή δράση δεξιοτήτων - κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη

Περισσότερα...

H εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί όλο και περισσότερο ένα κλειδί για την εναρμόνιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες της ανάπτυξης των κοινωνιών.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι η συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων στην εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μπορεί να είναι καθοριστική. Αυτό θα αντιμετωπίσει αποφασιστικά την τρέχουσα οικονομική κρίση και τη γήρανση του πληθυσμού.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της προσπάθειας ευαισθητοποίησης για την εκπαίδευση ενηλίκων και θέλοντας να αναπτύξει τα εργαλεία εκείνα που θα στοχεύσουν στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και της απορρόφησής του στην αγορά εργασίας έθεσε σε σταδιακή

Περισσότερα...

Εξερευνώντας τον προσωπικό χάρτη των ικανοτήτων μας

Περισσότερα...

Η ζωή είναι απρόβλεπτη, ρευστή σαν το νερό, που παίρνει διάφορες μορφές. Βαλτώνει, έχει ροή, κινείται ήσυχα, γίνεται καταρράκτης, γίνεται θάλασσα, είναι ορμητικό, είναι βροχή ή καταιγίδα, είχαι χιόνι, είναι ακίνητο και παγωμένο, κρύβει πλάσματα, βράχους ή παγόβουνα, ενίοτε καθαρό σαν κρύσταλλο, άλλοτε θολό και σκοτεινό. Έτσι κι η ζωή.

Περνάει από όλες αυτές τις μορφές. Αλλάζει ποιότητα, υφή, αίσθηση, αλλάζουν οι καταστάσεις, οι άνθρωποι, οι λέξεις. Αλλάζουμε εμείς. Κάθε στιγμή μικρές αλλαγές συντελούνται μέσα μας και γύρω μας. Από τη γέννησή μας αναπτύσσουμε συνεχώς ικανότητες και αισθήσεις που μας βοηθάνε να επιβιώνουμε και να αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις περίπλοκες καταστάσεις της ζωής.

Περισσότερα...

10+1 Απαραίτητες δεξιότητες για την αγορά εργασίας

Περισσότερα...

Τι ζητούν οι επιχειρήσεις; Πώς αλλάζει το παγκόσμιο εργασιακό περιβάλλον; Ποια είναι η σημασία των δεξιοτήτων και ποιες μπορούν να εξασφαλίσουν την είσοδο και την παραμονή στην αγορά εργασίας;

Η αγορά εργασίας του 21ου αιώνα είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη με αποτέλεσμα οι απαιτούμενες δεξιότητες να αλλάζουν ραγδαία. Μία πρόσφατη μελέτη του Σ.Ε.Β. αναφέρει ότι ο μέσος χρόνος ζωής των δεξιοτήτων είναι 5 έτη. Επιπλέον έχει εκτιμηθεί ότι το 35% των βασικών επίκτητων ικανοτήτων που θα απαιτούνται στο εργασιακό περιβάλλον του 2020 θα έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν ή θα είναι καινούργιες.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον κάθε πρωτοβουλία που εξασκεί τις ικανότητες του εργατικού δυναμικού

Περισσότερα...