18b.jpg

 

Η αγορά εργασίας του 21ου αιώνα είναι πολύ ανταγωνιστική και παρουσιάζει δυσκολίες. Λίγοι υποψήφιοι μπορούν να αισθάνονται σίγουροι ότι είναι οι ιδανικοί για την κάλυψη μιας θέσης και οι επιχειρήσεις θέτουν απαιτητικά κριτήρια για να προσλάβουν κάποιον. Ένα από αυτά, κατά πολλούς το κυριότερο, είναι η προϋπηρεσία. Ενδεικτική είναι η έρευνα της Αμερικανικής Ένωσης Σχολών και Εργοδοτών (NACE) τον Νοέμβριο του 2016, κατά την οποία 64,5% των εργοδοτών στις ΗΠΑ προτιμούσαν υποψηφίους με προϋπηρεσία σχετική με τη θέση εργασίας. Αν προστεθούν οι εργοδότες που αναζητούν οποιαδήποτε εργασιακή εμπειρία στους ανθρώπους που προσλαμβάνουν, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 90,6%.

Η απαίτηση αυτή δεν είναι παράλογη, καθώς η εργασιακή εμπειρία είναι ο βασικός τρόπος, ώστε το άτομο να αποκτήσει κάποιες δεξιότητες και να δοκιμαστεί στο πλαίσιο μιας ομάδας υπό πίεση χρόνου. Για αυτόν τον λόγο, ο έμπειρος υποψήφιος είναι έτοιμος να αναλάβει ευθύνες και χρειάζεται λιγότερο χρόνο και κόστος για να εκπαιδευτεί. Δεν πρέπει, βέβαια, να παραβλέψουμε το γεγονός ότι κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις ψάχνουν και για άπειρους εργαζομένους, ώστε να τους εκπαιδεύσουν και να τους γαλουχήσουν με την κουλτούρα της επιχείρησης.

Κατά τα άλλα, υπάρχουν χιλιάδες νέοι που δεν έχουν ξαναβρεθεί σε εργασιακό περιβάλλον. Άνθρωποι γεμάτοι όνειρα και ελπίδα, που πιστεύουν στις δυνατότητές τους και αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να πετύχουν τους στόχους τους. Άραγε τι πρέπει να κάνει ο άπειρος υποψήφιος για να ξεχωρίσει; Πολλές φορές αρκεί μια κίνηση ή μια πρωτοβουλία, όπως αυτές που ακολουθούν:

 

  1. Γίνε μέλος σε ομάδες και λάβε μέρος σε δραστηριότητες

Η συμμετοχή σε μια ομάδα και σε δραστηριότητες, ακόμη και σε εθελοντική βάση, μπορεί να βελτιώσει τις επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες του ατόμου. Ο υποψήφιος μαθαίνει να δουλεύει με πολλούς ανθρώπους και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επίτευξη στόχων. Σύμφωνα με έρευνα του World Economic Forum για το μέλλον της εργασίας (2015), το ποσοστό των θέσεων εργασίας που απαιτούν κοινωνικές δεξιότητες ως βασικό εργαλείο δουλειάς ήταν 20% πριν τρία χρόνια και το 2020 θα παραμείνει ψηλά, στο 19%. Όσον αφορά τις οργανωτικές δεξιότητες, οι ομάδες αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για έναν άπειρο υποψήφιο να αναλάβει ευθύνες, ρίσκο και ηγετικό ρόλο, στοιχεία πολύτιμα για το εργασιακό περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, το άτομο διευρύνει τον κύκλο των γνωριμιών του και αποκτά πολύτιμες εμπειρίες. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο, άλλωστε, η άριστη συνεργασία ατόμων σε μια ομάδα να οδηγήσει σε μια μελλοντική επαγγελματική ευκαιρία, όταν κάποιος από αυτούς αποκτήσει πόρους ή δύναμη και αναζητήσει αξιόπιστους συνεργάτες. Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν μια αφετηρία για όσους διερευνούν τα ενδιαφέροντά τους ή θέλουν να αποκτήσουν νέες γνώσεις. Για παράδειγμα, ένας υπεύθυνος μάρκετιγκ και επικοινωνίας, ένας fundraiser, ένας graphic designer ή ένας υπεύθυνος οργάνωσης και συντονισμού σε μια ομάδα αποκτά εκ των πραγμάτων σχετική προϋπηρεσία στον κλάδο που επιθυμεί και αντισταθμίζει την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας.

 

  1. Αναζήτησε λιγότερο «διάσημες» ευκαιρίες εργασίας

Μία αγγελία που έχει δημοσιευτεί σε πολλούς ιστότοπους και έχει αναδημοσιευτεί στα κοινωνικά δίκτυα έχει σίγουρα προσελκύσει το ενδιαφέρον. Ως εκ τούτου, οι πιθανότητες για πρόσληψη ενός άπειρου υποψηφίου μειώνονται. Αντίθετα, πολλές εταιρίες δημοσιεύουν την αγγελία τους σε μικρό αριθμό ιστοσελίδων ή σε δική τους πλατφόρμα, καθώς γνωρίζουν ήδη τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου που αναζητούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν αποτελεσματικά μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, ίσως θα ήταν χρήσιμο κάποιος να διαβάσει τις αγγελίες που δημοσιεύονται στα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων ή των τεχνολογικών ιδρυμάτων, οι οποίες αφορούν συνήθως αποφοίτους τους.

 

18a

 

  1. Απόκτησε νέες δεξιότητες

Ένας από τους βασικούς λόγους που η αγορά ζητά έμπειρους επαγγελματίες είναι οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στον χώρο εργασίας τους, οι οποίες συνήθως είναι εξειδικευμένες και δεν διδάσκονται εντατικά στα φοιτητικά έδρανα. Όπως έχω αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μου («10+1 απαραίτητες δεξιότητες για την αγορά εργασίας», «Στέντορας», 27 Ιανουαρίου 2018), κάποιες από αυτές είναι η χρήση υπολογιστή και MS Office, η γνώση εφαρμογών λογισμικού, προγραμματισμού και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και οι ξένες γλώσσες. Το άτομο χωρίς εργασιακή εμπειρία μπορεί να διαφοροποιηθεί από τους υπόλοιπους υποψηφίους αναπτύσσοντας τέτοιες ικανότητες. Αυτό γίνεται με τη χρήση του διαδικτύου και ηλεκτρονικών πλατφορμών, οι οποίες συχνά προσφέρουν δωρεάν μαθήματα για πληθώρα αντικειμένων και από την πρακτική αξιοποίησής τους στο πλαίσιο κάποιων ομάδων ή δραστηριοτήτων. Ο υποψήφιος αποδεικνύει ότι είναι συνειδητοποιημένος, έχει επικεντρωθεί σε κάποιους επαγγελματικούς στόχους και επιθυμεί να εξελιχθεί.

Η σημασία της εκμάθησης νέων δεξιοτήτων καταδεικνύεται στη νέα έρευνα της Manpower Group, πολυεθνικού ομίλου στον χώρο της παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού. Για τη φετινή χρονιά, 45% των εργοδοτών παγκοσμίως δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψoυν τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, λόγω έλλειψης διαθέσιμου ταλέντου. Ειδικά για την Ελλάδα, το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 61%. Οι Έλληνες εργοδότες που αντιμετωπίζουν αυτή τη δυσκολία, αναφέρουν ότι οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό (κατά 25%) στην έλλειψη hard skills από τους υποψηφίους, δηλαδή ικανοτήτων ορισμένων, μετρήσιμων και εξειδικευμένων για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

 

  1. Επιδίωξε επαφή με την εταιρία-στόχο

Η κάθε επιχείρηση λαμβάνει πολύ περισσότερες αιτήσεις σε σχέση με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και σπάνια έχει τη δυνατότητα να τις επεξεργαστεί ενδελεχώς στο σύνολό τους. Επομένως, η προσπάθεια του υποψηφίου για επικοινωνία με το τμήμα ανθρωπίνων πόρων, πέρα από την αποστολή βιογραφικού, δηλώνει ισχυρή θέληση και αποφασιστικότητα και από κάποιους εκτιμάται θετικά. Επιπλέον, η διαμόρφωση του κατάλληλου δικτύου, δηλαδή ανθρώπων που γνωρίζουν τα στελέχη της εταιρίας και τον σωστό τρόπο προσέγγισής τους συνεισφέρει καταλυτικά. Παρ’ όλα αυτά, η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να γίνει με πολλή προσοχή, επειδή μπορεί ο χρόνος που διαθέτουν στελέχη του εν λόγω τμήματος να είναι περιορισμένος και επειδή η προσπάθεια αυτή μπορεί να μη φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πιθανά σημεία επαφής είναι συνέδρια, business days, άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει η εταιρία, καθώς και το LinkedΙn.

 

  1. Αναζήτησε τη διάκριση

Η διάκριση ενός άπειρου υποψηφίου μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή του σε διαγωνισμούς μικρής ή μεγάλης εμβέλειας. Με μια απλή αναζήτηση μπορεί κάποιος να βρει διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, αρχιτεκτονικής, ποίησης, διοίκησης επιχειρήσεων, δημοσιογραφίας, πληροφορικής και πολλούς άλλους. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πολλές εταιρίες αναζητούν ταλαντούχους εργαζομένους μέσα από αυτές τις διοργανώσεις.

Κλείνοντας το άρθρο αυτό, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να μη μένουμε στάσιμοι, ακόμα και αν δεν διαφαίνεται κάποια προοπτική στον ορίζοντα. Όπως αναφέρει ο Αμερικανός συγγραφέας Jackson Brown «η ευκαιρία χορεύει με όσους είναι ήδη στην πίστα».

 

Ανδρέας Γεωργίου, Οικονομολόγος

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn