Απασχολησιμότητα

Αποφεύγεις το ρίσκο; Χάνεις τη ζωή. Υπάρχει κι άλλος τρόπος!

Περισσότερα...

Όπου υπάρχει ρίσκο, υπάρχει και φόβος. Εάν όμως δεν αναλάβουμε ποτέ κανένα ρίσκο, δεν πρόκειται και να επιτύχουμε οποιονδήποτε στόχο στη ζωή μας. Και έτσι δεν θα αξιοποιήσουμε ποτέ το πλήρες δυναμικό μας, ώστε να βιώσουμε την αυτοπραγμάτωση. Είναι φυσικό σε κάθε νέο προσωπικό ή επαγγελματικό εγχείρημα να αισθανόμαστε και κάποιο φόβο. Η επιτυχία μας όμως βρίσκεται πέρα από αυτόν. Χρειάζεται λοιπόν να ακολουθήσουμε την ανάγκη μας για ανάπτυξη και όχι τον φόβο. Πώς θα το κάνουμε αυτό;

Ένα καλό παράδειγμα μάς δίνει η επιστήμη της ανοσοποίησης, η οποία βασίζεται στην πανάρχαια σοφία, ότι ένας τρόπος να ενδυναμώσεις το σώμα είναι να το «ταρακουνήσεις», να προκαλέσεις ένα μικρό χάος στο

Περισσότερα...

Αρχεία ερμητικά κλειστά

Περισσότερα...

Τέσσερις μήνες απομένουν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018, που θα τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή ο ευρωπαϊκός κανονισμός 2016/679 για την προστασία δεδομένων, ο γνωστός GDPR (General Data Protection Regulation), που ψηφίστηκε στις 27/4/2016. Το νομικό καθεστώς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα είναι πια ενιαίο στην  Ένωση και θα αντικαταστήσει τα 28 διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια που είναι τώρα σε ισχύ στα κράτη-μέλη. Η ψήφισή του ήταν αναγκαία λόγω του μεγάλου αριθμού δύσκολα

Περισσότερα...

Απασχολησιμότητα: Ένας όρος πολλών κατευθύνσεων

Περισσότερα...

Σύμφωνα με τους Hillage και Pollard (1998) «απασχολησιμότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να αποκτήσει αρχική απασχόληση, να διατηρήσει την απασχόληση αυτή και να αποκτήσει νέα απασχόληση, εάν αυτό απαιτηθεί». Με άλλα λόγια που απηχούν τις απόψεις πολλών ειδικών σχετικά με τον όρο, το άτομο φέρει αποκλειστικά προσωπική ευθύνη ύπαρξης και διατήρησής του στην εργασιακή ζωή. Όμως μπορεί μόνο το ίδιο το άτομο να φέρει αυτή την ευθύνη από τη στιγμή που η εργασία -ως κοινωνικό αγαθό- και η

Περισσότερα...