Απασχόληση

Ποιος είπε ότι δεν κάνεις για πουθενά;

Περισσότερα...

Είναι ατυχία στην Ελλάδα να είσαι νέος μέχρι 30 χρονών. Και είναι ατυχία γιατί μετά τη γενιά των 700€ και τη γενιά των 592€, έρχεται στην επιφάνεια και η γενιά των N.E.E.T (No Education - Employment – Training) ή αλλιώς «χαμένη γενιά». Μια γενιά ή καλύτερα κοινωνική ομάδα, η οποία δεν είναι καινούργια, καθώς παρατηρείται αρκετά έντονα από το 2013, όμως ξεκίνησε να υφίσταται χρονικά σε όλο τον κόσμο από την απαρχή της κρίσης, και ιδιαίτερα έντονα στις χώρες που επλήγησαν από αυτήν. Αυτό φανερώνεται και από τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου (Ελλάδα-Ισπανία-Ιταλία-Βουλγαρία) και την Ιρλανδία, τις χώρες οι οποίες βίωσαν πιο έντονα από κάθε άλλη, την κρίση και τις επιπτώσεις της.

Περισσότερα...

Στερεότυπα το έτος 2018

Περισσότερα...

Φανταστείτε το σκηνικό που θα σας περιγράψω. Τετάρτη απόγευμα, έτος 2017, στο κέντρο της Αθήνας μία γυναίκα γύρω στα 37, senior executive και strategic planner, έχει επαγγελματική συνάντηση για τις προοπτικές στρατηγικής εξέλιξης μεγάλης εταιρίας. Η συνάντηση λαμβάνει χώρα σε κεντρικό εστιατόριο και οι υπόλοιποι πέντε συνδαιτημόνες /πιθανοί συνεργάτες είναι άντρες. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται από τα 45 ως και τα 55.

Η συζήτηση είναι

Περισσότερα...

Η εργασιακή κατάσταση στην Ελλάδα

Περισσότερα...

Στην Ελλάδα του 2018 η λέξη «εργασία» τείνει να αντικατασταθεί με την «απασχόληση» και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Ως λέξη η «εργασία», καθώς και τα παραγόμενά της, έχουν ταυτιστεί με τη σταθερή, πλήρη, με δικαιώματα εργασία. Αντίθετα η «απασχόληση» παραπέμπει σε κάτι περισσότερο ευκαιριακό και επισφαλές, κάτι που ίσως υποκρύπτει «χόμπι». Είναι ενδιαφέρον όμως να δούμε τόσο τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν για να τονωθεί η εργασία, όσο και αν τελικά η λογική της ευέλικτης εργασίας βοηθά σήμερα

Περισσότερα...