Έρευνες

Στην κόψη του ξυραφιού η ελληνική οικονομία

Περισσότερα...

Η ελληνική οικονομία μέχρι και το γ΄ τρίμηνο του 2017 εμφανίζει ενδείξεις εύθραυστης σταθεροποίησης σε χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης χωρίς ενδογενή δυναμική. Το γεγονός αυτό θέτει την Ελλάδα σε μία δυναμική απόκλισης από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, τα οποία για πρώτη φορά μετά την κρίση του 2007-2008 καταγράφουν ικανοποιητικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.

Η ελληνική οικονομία έχει πλέον εξέλθει από το καθεστώς υψηλών δημοσιονομικών ανισορροπιών, αλλά με μη βιώσιμο και μη διατηρήσιμο τρόπο. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι από το 2014 καταγράφεται μία αλλαγή του μείγματος της δημοσιονομικής προσαρμογής, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να προέρχεται πλέον από το σκέλος των εσόδων. Αξιοσημείωτο είναι ότι την περίοδο

Περισσότερα...

Επιχειρήσεις: Χτίζοντας τους ηγέτες της επόμενης ημέρας

Περισσότερα...

Επιχειρήσεις: Χτίζοντας τους ηγέτες της επόμενης ημέρας

Τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις στην Ελλάδα εξακολουθούν να λαμβάνουν τις αποφάσεις σε επίπεδο senior management χωρίς να εμπλέκουν τα μεσαία στελέχη σε αυτή τη διαδικασία, πράγμα που δεν τις κάνει ελκυστικές στη νέα γενιά εργαζόμενων millennials και generation z, που επιθυμούν να έχουν αρμοδιότητες με αυξημένο επίπεδο ευθύνης, χαρακτηρίζονται από ανυπομονησία και θέλουν να εξελιχθούν γρήγορα.

Περισσότερα...

Παρίες της εργασίας τα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Περισσότερα...

Το δεύτερο κατά σειρά δελτίο στατιστικής πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. στόχο έχει μια αρχική αποτύπωση και περιγραφή των βασικών μεγεθών της απασχόλησης του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα.

Στο δελτίο παρουσιάζονται βασικοί δείκτες για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα παρουσιάζονται ο δείκτης απασχόλησης, το χάσμα απασχόλησης, ο δείκτης ανεργίας, στοιχεία για το μη ενεργό πληθυσμό με αναπηρία, καθώς και για τις εύλογες

Περισσότερα...

Οι προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα

Περισσότερα...

Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν δυνατές προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα Απριλίου-Ιουνίου. Με το 26% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 5% να προβλέπει μείωση και το 65% να μην αναμένει κάποια αλλαγή, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης διαμορφώνονται σε +21%.

Μετά την εποχική αναπροσαρμογή των δεδομένων οι προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε  +16% και πρόκειται για την ισχυρότερη

Περισσότερα...

Διαδρομές επιχειρηματικής μεγέθυνσης: Η διεθνής εμπειρία και οι ελληνικές μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις

Περισσότερα...

Την ανάγκη μεγέθυνσης των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων (Μ.μ.Ε.) ως κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους ανέδειξε το δεύτερο μέρος της μελέτης Σ.Ε.Β. – Ε.Υ. με τίτλο «Διαδρομές επιχειρηματικής μεγέθυνσης: Η διεθνής εμπειρία και οι ελληνικές Μ.μ.Ε.». Ο Σ.Ε.Β. και η Ε.Υ. ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μία σειρά μελετών, που αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά των Μ.μ.Ε. και τις αναπτυξιακές προοπτικές τους.

Το δεύτερο μέρος της μελέτης Σ.Ε.Β. –

Περισσότερα...