Έρευνες

Μεταποίηση, χονδρικό και λιανικό εµπόριο τονώνουν την οικονοµία

Περισσότερα...

H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τη διάρθρωση των επιχειρήσεων στη χώρα για το έτος 2016.

Οι στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων καταρτίζονται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας όπως αυτές προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό Ενωσιακό ∆ίκαιο (Κανονισµός [ΕΚ] αριθ. 295/2008) µε στόχο την εκτίµηση της διάρθρωσης και της εξέλιξης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, της χρήσης συντελεστών παραγωγής, των επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της περιφερειακής, εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων και αγορών, της πολιτικής των επιχειρήσεων και των ειδικών χαρακτηριστικών και της ειδικής κατανοµής των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, καθώς επίσης για την κατάρτιση του ακαθάριστου

Περισσότερα...

Οι αξίες των Ελλήνων το 2018

Περισσότερα...

Ποιες αξίες πιστεύουµε ότι πρέπει να µαθαίνουν τα παιδιά µας στο σπίτι; Ποιους δεν θα θέλαµε για γείτονες; Πόσο εµπιστευόµαστε τους άλλους; Πόσο έλεγχο πιστεύουµε ότι έχουµε πάνω στη ζωή µας; Οι απαντήσεις σε τέτοιες ερωτήσεις µπορούν να µας δώσουν µια καλή εικόνα για το πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος, µε βάση ποιες αξίες πορεύεται στη ζωή του, τι θεωρεί σηµαντικό για τον ίδιο και την οικογένειά του. Όταν δε οι ερωτήσεις αυτές γίνονται σε επίπεδο χώρας, τότε οι απαντήσεις µπορούν να χαρτογραφήσουν

Περισσότερα...

Σε υψηλό 10ετίας οι προοπτικές προσλήψεων στην Ελλάδα

Περισσότερα...

Οι Έλληνες εργοδότες αναμένουν αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων για το δ’ τρίμηνο του 2018 σύμφωνα με την «Έρευνα για τις προθέσεις προσλήψεων» της ManpowerGroup. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +16%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί εδώ και 10 και πλέον χρόνια. Τα σχέδια προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το

Περισσότερα...

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Δελτίο οικονομικού κλίματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Περισσότερα...

Οι ΜμΕ προσδοκούν μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών.

Γενικό πλαίσιο: Αποτίμηση, προβλέψεις

Η αποτίμηση του α’ εξαμήνου του 2018 εξακολουθεί να επιβεβαιώνει την υπόθεση της σταθεροποίησης και της σταδιακής ανάκαμψης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς σημειώνεται ιστορικό υψηλό οκταετίας τόσο στον δείκτη σταθερότητας (39%), όσο και στον δείκτη της βελτίωσης (13,8%). Η χώρα μας ακολουθεί έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα τις θετικές τάσεις που

Περισσότερα...

Επώνυµα προϊόντα στα σουπερµάρκετ: Τα καλά και συµφέροντα

Περισσότερα...

Τα στοιχεία της ετήσιας πανελλήνιας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεµπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) 2017/2018 µε δείγµα 2.000 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα δείχνουν ότι το ελληνικό καταναλωτικό κοινό έχει ωριµάσει σε σηµαντικό βαθµό σε σχέση µε την επιλογή και τη χρήση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας από τις µεγάλες αλυσίδες σουπερµάρκετ, αλλά συνεχίζει να επιλέγει κυρίως προϊόντα από επώνυµες µάρκες.

Τα διαθέσιµα στοιχεία

Περισσότερα...