Έρευνες

Οι επιπτώσεις της κρίσης στα εισοδήματα των Ελλήνων

Περισσότερα...

Είχε η ελληνική κρίση χαμένους και κερδισμένους; Ποιες ηλικίες, ποια επαγγέλματα και ποιες άλλες ομάδες είδαν κατά τη διάρκειά της τα εισοδήματά τους να μειώνονται περισσότερο; Υπήρξαν κάποιοι που βελτίωσαν τη θέση τους; Διευκολύνθηκε η κοινωνική κινητικότητα ή η κρίση οδήγησε σε μια πιο άνιση κοινωνία; Πώς επηρεάστηκε η κάθε γενιά;

Η νέα μελέτη της διαΝΕΟσις «Όψεις κοινωνικής κινητικότητας στην Ελλάδα της κρίσης» με συντονιστή τον καθηγητή στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου Μάνο Ματσαγγάνη επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, αναλύοντας διεξοδικά πλήθος στοιχείων. H μελέτη αυτή χαρτογραφεί συνολικά τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και με αυτό τον τρόπο εντοπίζει τις αδικίες και τις μετατοπίσεις που αυτή δημιούργησε.

Περισσότερα...

«Άρωμα» γυναίκας στην επιχειρηματικότητα της Ελλάδας

Περισσότερα...

Τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, με εστίαση στη γυναίκα ανώτατο στέλεχος, παρουσιάζονται στο παρόν φύλλο.

Σκοπός της έρευνας είναι:

  • Η διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν τις γυναίκες επιχειρηματίες/ανώτατα στελέχη, τα οποία τις οδήγησαν στην κορυφή της ιεραρχίας.
  • Η αποτύπωση των

Περισσότερα...

Καταναλωτές Millennials/Xennials: Αλλάζουν οι αγοραστικές συνήθειες της επόμενης δεκαετίας

Περισσότερα...

Έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες της γενιάς generation Y διεξήγαγε και έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Το υπό μελέτη δείγμα αποτέλεσαν πολίτες γεννηθέντες από το 1976 έως το 1996, οι οποίοι κατατάσσονται σε δύο «υπο-γενιές»: τους millennials, δηλαδή όσους γεννήθηκαν από το 1988 έως το 1996, και τους xennials, δηλαδή όσους βρίσκονται ανάμεσα στους millennials και την generation X και οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1978 έως το 1988. Εν

Περισσότερα...

Στο 1,14% το ποσοστό δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη το 2017 στην Ελλάδα

Περισσότερα...

Αυξήθηκαν οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης

Στο 1,14% διαµορφώθηκε το 2017 το ποσοστό των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) επί του ΑΕΠ, σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία που δηµοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) και έχουν αποσταλεί στη Eurostat. Η δηµοσίευση των δεικτών εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής παραγωγής των επίσηµων στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτοµία στην Ελλάδα που

Περισσότερα...

Η επίδραση των νέων τεχνολογιών στη ζωή των Ελλήνων

Περισσότερα...

Θετική άποψη για τον αντίκτυπο που θα έχουν οι νέες τεχνολογίες, τα ροµπότ και η τεχνητή νοηµοσύνη στην οικονοµία, την ποιότητα ζωής και την κοινωνία έχει η πλειονότητα των χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα σύµφωνα µε έρευνα της aboutpeople για λογαριασµό του Ινστιτούτου ∆ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής.

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Σεπτεµβρίου και συµµετείχαν 704 χρήστες του διαδικτύου ηλικίας 17-55 ετών, µε δεδοµένο

Περισσότερα...