Bag_900x600.jpg

 

Διανύοντας τον 4ο χρόνο λειτουργίας, το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας Startab, το οποίο υλοποιείται από το Corallia με την υποστήριξη του Prince’s Trust International, συνεχίζει την προσφορά του με κύριο στόχο την ανάπτυξη του επιχειρείν στη χώρα – εκπαιδεύει, καθοδηγεί και υποστηρίζει νέους και νέες να ωριμάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, συμβάλλοντας ολιστικά στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα πάνω από 770 νέοι και νέες έχουν παρακολουθήσει το 4ήμερο Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας. Ένας απόφοιτος του Προγράμματος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Από τα καλύτερα προγράμματα που έχω παρακολουθήσει. Είμαι 21 χρόνων φοιτητής με πολλά άγχη και φόβους ως προς την επιχειρηματικότητα. Αυτό το σεμινάριο μου έδειξε ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα υπάρχει και βελτιώνεται κάθε μέρα, γεμίζοντάς με με ελπίδα για το μέλλον».

Από την εκκίνηση του Προγράμματος πάνω από 270 νέοι και νέες έχουν λάβει την πολύτιμη καθοδήγηση των μεντόρων, οι οποίοι παρέχουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους σε νέους επίδοξους επιχειρηματίες. Ένα μέλος του δικτύου των μεντόρων του Προγράμματος αναφέρει: «Ως μέντορας πρέπει να είσαι πρόθυμος να μοιραστείς με τους νέους όση εμπειρία μαζεύεις μια ολόκληρη ζωή, γιατί μπορεί να φανεί χρήσιμη για τη ζωή τους, την εργασία τους ή το νέο τους επιχειρηματικό εγχείρημα».

Είκοσι οκτώ επιχειρηματικά σχέδια συνολικά έχουν ολοκληρωθεί και παρουσιαστεί στην Ομάδα Εκκίνησης Επιχειρήσεων, με μια ομάδα αποφοίτων να δηλώνει: «Το Πρόγραμμα μας βοήθησε να ακολουθήσουμε τα σωστά μονοπάτια προτού ξεκινήσουμε την επιχείρησή μας. Ακόμη, είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τον μέντορα που μας ανατέθηκε και για τη βοήθεια που μας προσέφερε».

Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα αποτελέσματα έρευνας του Startab για την κατανόηση της στάσης των νέων για το εργασιακό τους μέλλον. 78% δήλωσε ότι ενδιαφέρεται για μια εργασία στον τομέα της πράσινης οικονομίας ή στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, ενώ το 75% φιλοδοξεί να απασχοληθεί σε τεχνολογικό τομέα και το 36% σχεδιάζει να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση. Το Startab αποτελεί διέξοδο και λύση, προσφέροντας δωρεάν εκπαίδευση, υποστήριξη και καθοδήγηση οποιασδήποτε ιδέας χάρη στην πολυετή εμπειρία των συντελεστών στην υποστήριξη νέων επιχειρηματιών και του ισχυρού δικτύου επιχειρηματικών συμβούλων που διαθέτει.

Το Startab είναι πλήρως εναρμονισμένο με την Ατζέντα 2030 και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Διασφαλίζει την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση, στοχεύει στην ισότητα των φύλων με το 48% των νέων που εισέρχονται στο Πρόγραμμα να είναι άντρες και το 51% γυναίκες, προωθεί τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και δημιουργεί συνεργασίες που θέτουν τους νέους και τις νέες στο επίκεντρο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 6300770 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος www.startab.gr.

Μπορείτε να βρείτε πολυμεσικό υλικό εδώ.

Χρήσιμα Links Corallia:

Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter | YouTube

Χρήσιμα Links Startab:

Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | YouTube

Σχετικά με το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας STARTAB

Το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας STARTAB προσφέρεται δωρεάν σε νέους ηλικίας 18-35 ετών. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις τάσεις της αγοράς και να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα μέσω ενός εξειδικευμένου ολοήμερου σεμιναρίου και στη συνέχεια να παρακολουθήσουν ένα 4ήμερο διαδραστικό σεμινάριο επιχειρηματικότητας, όπου μέσα από εργαστήρια εξερευνούν την πρακτική πλευρά της έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης. Μετά το 4ήμερο σεμινάριο επιχειρηματικότητας, όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν, λαμβάνουν συμβουλευτική καθοδήγηση έως και 12 μήνες προκειμένου να αναπτύξουν, σχεδιάσουν και δοκιμάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και στη συνέχεια να ωριμάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Όσοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους μπορούν να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο στην Ομάδα Εκκίνησης Επιχειρήσεων, μία ομάδα επιχειρηματικών συμβούλων που αξιολογεί τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Τέλος, οι συμμετέχοντες που φτάνουν σε αυτό το στάδιο και ιδρύουν την επιχείρηση, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιχειρηματική καθοδήγηση για ακόμη 12 μήνες για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Όσοι συμμετέχοντες δε συνεχίζουν με την ανάπτυξη μίας επιχειρηματικής ιδέας, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν εργαστήρια με στόχο την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους καριέρας και την ένταξή τους στο χώρο εργασίας. Το Πρόγραμμα STARTAB υλοποιείται από το Corallia με την υποστήριξη του Prince’s Trust International και υποστηρίζεται κατά κύριο λόγο από δωρητές και υποστηρικτές του Prince’s Trust International και σε τοπικό επίπεδο από τους οργανισμούς διαΝΕΟσις, Makios Logistics και Eurobank. Το Πρόγραμμα διαθέτει επίσης ένα σύνολο υποστηρικτών και χορηγών επικοινωνίας καθώς και εθελοντές μέντορες, που πραγματοποιούν συναντήσεις με τους καθοδηγούμενους κάθε μήνα. Το Πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στο startab.gr

Σχετικά με το Corallia

Το Corallia αποτελεί μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και ιδρύθηκε το 2005 έχοντας ως όραμα μια Ελλάδα στην οποία «οι επιστήμες, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και ο πολιτισμός θα ανθίσουν» και στόχους τη διάδοση της κουλτούρας της «Χαράς της Δημιουργίας» και την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων με αποτύπωμα «Innovation Made in Greece». Για την επίτευξη του οραματικού του στόχου, το Corallia λειτουργεί ως φορέας (facilitator) οργανωμένης και συστηματικής ανάπτυξης οικοσυστημάτων καινοτομίας (innovation clusters), διαχείρισης επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων και προγραμμάτων νεανικής επιχειρηματικότητας, μεταφοράς τεχνολογίας (technology transfer) από τον ακαδημαϊκό/ερευνητικό χώρο στην παραγωγή, και υλοποίησης ευρύτερων κοινωφελών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με έμφαση σε κλάδους τεχνολογιών αιχμής, έντασης γνώσης και εξαγωγικού χαρακτήρα. Παράλληλα με το Πρόγραμμα STARTAB, το Corallia υλοποιεί μια σειρά πρωτοβουλιών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας με σημαντικούς εταίρους και υποστηρικτές: τον Επιταχυντή Επιχειρήσεων egg - enter•grow•go σε συνεργασία με την τράπεζα Eurobank, τη Θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ESA BIC Greece για την επώαση ελληνικών startups που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών για τον χώρο του διαστήματος. Έχει συντονίσει τρία τεχνολογικά clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, με περισσότερα από 170 μέλη, το gi-Cluster (Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές), το mi-Cluster (Συστήματα & Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-Cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές). Επιπλέον, διαχειρίζεται τη λειτουργία του επιχειρηματικού athens innohub στο Μαρούσι. Περισσότερες πληροφορίες στο corallia.org

Σχετικά με το Prince’s Trust International

Το Prince’s Trust International, ως μέρος του ομίλου φιλανθρωπικών οργανώσεων The Prince’s Trust Group, υποστηρίζει νέους σε όλο τον κόσμο από το 2015. Ιδρύθηκε από τον HRH Πρίγκιπα της Ουαλίας για να αντιμετωπίσει την παγκόσμια κρίση της νεανικής ανεργίας, βασιζόμενοι σε τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αποστολή του Prince’s Trust International είναι να ενδυναμώσει τους νέους να μάθουν, να κερδίσουν χρήματα και να ευημερήσουν μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων και ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης, ώστε να διαπρέψουν επαγγελματικά και να αποκτήσουν ευκαιρίες απασχόλησης. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία του με ένα παγκόσμιο δίκτυο εγχώριων συνεργατών, το Prince’s Trust International αναπτύσσει προγράμματα και παρεμβάσεις για να βοηθήσει τους νέους να χτίσουν το δικό τους μέλλον. Το Prince’s Trust International έχει δεσμευτεί να ενισχύει τις φωνές των νέων στην παγκόσμια σκηνή, θέτοντας τις ανάγκες τους στο επίκεντρο του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων του. Αυτό συμπληρώνει τις παγκόσμιες προσπάθειες για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με την ποιοτική εκπαίδευση και την αξιοπρεπή εργασία. Τα προγράμματα και οι παρεμβάσεις που παρέχονται από το Prince’s Trust International και τους εταίρους του υλοποιούνται πλέον σε 17 χώρες εντός της Κοινοπολιτείας, όπως επίσης και σε χώρες της Ασίας, της Αφρικής, της Καραϊβικής, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης. Από το 2015, το Prince’s Trust International έχει υποστηρίξει περισσότερους από 30.000 νέους σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες στο princestrustinternational.org

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn