busin31.jpg

 

 

Μια σειρά νέων προκλήσεων έχουν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, προκείμενου να ξεπεραστεί και αυτό το δύσκολο διάστημα από τα νέα δεδομένα που προκύπτουν σε διεθνές, ευρωπαϊκό και κατ' επέκταση εγχώριο επίπεδο, πόσο μάλλον μετά από μια περίοδο μακράς ύφεσης και αμέσως μετά από τη διετή πανδημία. Προκλήσεις που εστιάζονται στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, τις ελλείψεις σε πρώτες ύλες και γενικότερα στις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, τις οποίες καλούνται οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο και του κοινωνικού τους ρόλου, να συγκρατήσουν όσο περισσότερο μπορούν.

Που θα πρέπει να δοθεί προσοχή

Όπως αναφέρει η εταιρία οικονομικών συμβούλων Nepa Economic Consulting, οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ιδιαίτερα όμως οι μικρομεσαίες, σε μια τέτοια χρονική περίοδο θα πρέπει να δουν και να εξετάσουν πολύ καλύτερα με τις οικονομικές διευθύνσεις τους τον προϋπολογισμό (budget) του επόμενου τριμήνου σε πολύ λεπτομερή βάση, το cash flow και τις ροές που θα δημιουργηθούν περαιτέρω, καθώς επίσης τον ανασχεδιασμό των κοστολογήσεων τους.   

Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται, όπως έχει αναφέρει η Nepa Economic Consulting, η σημασία της δημιουργίας και εξασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου ταμειακών ροών, ειδικά σε περιόδους μεγάλων προκλήσεων. Είναι πρωταρχικής σημασίας και επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά στρατηγικών αποφάσεων και κινήσεων, ως αποτέλεσμα της οικονομικής αρχιτεκτονικής που έχει εκπονηθεί από τους οικονομικούς συμβούλους της κάθε επιχείρησης. Χωρίς ταμειακά διαθέσιμα και δυνατότητα δανεισμού μία επιχείρηση δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, δεδομένου ότι πρέπει να στηριχθούν οι πελάτες της (περισσότερες ημέρες πιστώσεων), αλλά και να κρατήσει ισορροπία σε αποθέματα, για εμπορικές και παραγωγικές εταιρείες ή χρηματοδοτήσεις νέων έργων, για εταιρείες παροχής υπηρεσιών. 

Στατιστικά, η έλλειψη Ταμειακών Ροών (Cash Flow) είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που οδηγούν μια επιχείρηση στην κατάρρευση και μετέπειτα στο κλείσιμο. Διαχρονικά, ο μοναδικός τρόπος για να αποφευχθεί το χειρότερο αυτό σενάριο είναι η δημιουργία πλάνου «Προϋπολογισμού Ταμειακών Ροών». Μέσα από το "Cash Flow plan" η διοίκηση της εταιρείας είναι σε θέση μεταξύ άλλων να προβλέψει την πηγή και τη χρήση των Ταμειακών Ροών για μελλοντικές περιόδους, να διαπιστώσει πιθανό μελλοντικό πρόβλημα ρευστότητας, ούτως ώστε να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, να προγραμματίσει την ακριβή χρονική μετατόπιση συγκεκριμένων υποχρεώσεων και να προγραμματίσει απρόσκοπτα το επενδυτικό της πλάνο. Tέλος, μια επιχείρηση, έχοντας δημιουργήσει Προϋπολογισμό Ταμειακών Ροών, μπορεί να διαπιστώσει εάν θα χρειαστεί μελλοντικά δανεισμό, καθώς και το απαιτούμενο ύψος αυτού, ώστε να αποταθεί έγκαιρα στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα.  

Επίσης, οι ίδιες οι επιχειρήσεις με τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) που διαθέτουν, θα πρέπει να συνυπολογίσουν και να συνομιλήσουν με το προσωπικό τους, εξετάζοντας τρόπους αντιμετώπισης των πιέσεων που έχουν επίδραση στα ίδια τα νοικοκυριά.

Με τα νέα δεδομένα και τις νέες σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις υπενθυμίζεται η πάγια σημασία της αυτοματοποίησης, του εκσυγχρονισμού (ψηφιακού) και της εφαρμογής πολιτικών και διαδικασιών σε κάθε τμήμα μιας επιχείρησης, προκειμένου να επιτευχθεί στο μέγιστο η μείωση του κόστους λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Επίσης, έρχονται ξανά στην επικαιρότητα ζητήματα που πρέπει να δίνει έμφαση μια επιχείρηση ακόμη και σε ομαλούς καιρούς, όπως είναι το ageing (χρονικό περιθώριο αποπληρωμών) των υποχρεώσεων, καθώς γενικότερα είμαστε σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά και η ύπαρξη ή διαρκής αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών ως προς τη συνεχή ροή των αποθεμάτων της, πολύ περισσότερο δε σε εποχές κρίσεων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn