epixeirimatikotita_oct15.jpg

 

Στην παρουσίαση του Elevate Greece, «της πύλης εισόδου του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας μας», προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε ειδική εκδήλωση, η οποία προβλήθηκε ζωντανά στο διαδίκτυο.

Την πλατφόρμα παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και οι υφυπουργοί Χρίστος Δήμας και Γιάννης Τσακίρης, οι οποίοι είχαν δηλώσει επανειλημμένα το προηγούμενο διάστημα την ανάγκη χαρτογράφησης του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε τη σημασία της νέας πρωτοβουλίας και της στήριξης της Πολιτείας στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον ορισμό της start-up επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία εγγραφής των νεοφυών επιχειρήσεων στο εθνικό μητρώο. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε επίσης ο πρωθυπουργός και στο γεγονός ότι την πλατφόρμα Elevate Greece δημιούργησε η ελληνική start-up Mantis Business Innovation.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, προαναγγέλλοντας παράλληλα δύο νέες που έχουν στόχο να δώσουν στις ελληνικές start-up τη δυνατότητα να προσελκύσουν ταλέντα: η πρώτη πρωτοβουλία είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2021 και η δεύτερη η μείωση των εργοδοτικών εισφορών, η οποία πρόκειται επίσης να δρομολογηθεί.

Δικτύωση, ανάδειξη και scale-up

Όπως εξήγησαν, η νέα πλατφόρμα αποσκοπεί στην ενίσχυση, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων. Βασικός στόχος της είναι να προωθήσει τη μεταξύ τους δικτύωση, καθώς και τη δυνατότητα ανάδειξής τους σε διεθνές επίπεδο. Στην πλατφόρμα θα καταγράφεται επίσης η πορεία τους στη βάση κρίσιμων δεικτών, καθιστώντας τις νεοφυείς επιχειρήσεις πόλο έλξης για επενδυτικούς αγγέλους και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις που πληρούν δύο βασικά χαρακτηριστικά, της καινοτομίας και της δυνατότητας κλιμάκωσης του εγχειρήματος, και θα κρίνονται από αξιολογητές εγνωσμένου κύρους στους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα μπορούν, πέραν της δικτύωσης και της ανάδειξής τους, να απολαύσουν οφέλη και χορηγίες από τους επίσημους υποστηρικτές του Elevate Greece και να συμμετάσχουν στα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Elevate Greece ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Μέχρι σήμερα η Ελληνική Πολιτεία δεν γνώριζε πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, πόσους εργαζόμενους απασχολούν και τι κύκλο εργασιών έχουν. Το Elevate Greece είναι το απαραίτητο εργαλείο της Πολιτείας για τη στοχευμένη υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων, προσφέροντας εξειδικευμένα κίνητρα και ευεργετήματα».

Όσα πρέπει να ξέρετε για το μητρώο – Διαδικασία εγγραφής

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο έχουν κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, Α.Ε. ή αντίστοιχες μορφές σε άλλα κράτη με παρουσία στην Ελλάδα. Εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και μονοπρόσωπες ΕΠΕ.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εγγραφούν στο εθνικό μητρώο, απαιτείται να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. 1. Να αποτελούν νομικό πρόσωπο με έδρα στην ελληνική επικράτεια ή να διατηρούν θυγατρική εταιρία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα εφόσον η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή (διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ).
  2. 2. Να μην έχουν υπερβεί τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύστασή τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο μητρώο.
  3. 3. Να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση, όπως καταγράφεται στο πληροφορικό σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ήτοι για υποβολές του 2020 οι ΕΜΕ από 1/1/2019 έως 31/12/2019 κ.ο.κ.) Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει συμπληρώσει διαχειριστική χρήση, υποβάλλει μισθοδοτικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον προϊστάμενο λογιστηρίου ή από εξωτερικό λογιστή, ο οποίος υποχρεούται να έχει σχετική άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
  4. 4. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ, όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.

Πώς θα γίνεται η εγγραφή

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής του υπουργείου (www.elevategreece.gov.gr), αναρτώντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η εφαρμογή των κριτηρίων υπαγωγής στο μητρώο θα πραγματοποιούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Εποπτείας του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, η οποία συστήνεται με απόφαση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η συγκεκριμένη επιτροπή θα στελεχώνεται από εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επιλέγονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΜΠΑ), που τηρείται στη ΓΓΕΤ, είτε από επιστήμονες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ΜΠΑ της ΓΓΕΤ στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των αξιολογούμενων αιτήσεων από τους εγγεγραμμένους στο ΜΠΑ.

Tα μέλη της επιλέγονται με κριτήριο την επαγγελματική εμπειρία τους σε αξιολογήσεις αντίστοιχων καινοτόμων επιχειρήσεων και διαθέτουν βαθιά κατανόηση και αξιόπιστη εκτίμηση ως προς τη δυνητική εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Ημερομηνίες

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στους παρακάτω τρεις κύκλους κατ’ έτος:

1ος κύκλος: έναρξη 1/1 – λήξη 30/3

2ος κύκλος: έναρξη 1/5 – λήξη 30/7

3ος κύκλος: έναρξη 1/9 – λήξη 30/11

Ειδικά για το 2020 η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Αιτήσεις συμμετοχής στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του πληροφοριακού συστήματος δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν.

Ε. Τριαντοπούλου
https://startupper.gr/news/64737/elevate-greece-i-pyli-tis-kainotomias-anoixe/?utm_medium=notification&utm_source=web&utm_campaign=webpushnotifications

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn