stentoraslogonew400px

sel.4-0505_b.jpg

Εντός του Μαΐου θα προκηρυχθούν τα δύο νέα προγράμματα – καθεστώτα «Συνέργειες και Δικτυώσεις» και «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για Μ.μ.Ε.» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Ο προϋπολογισμός των δύο αυτών προγραμμάτων ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ και, όπως ανέφερε ο υπουργός Oικονομίας και Aνάπτυξης κ. Χαρίτσης στην ομιλία του κατά τη διάρκεια του επενδυτικού συνεδρίου του Σ.Ε.Β. «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις», για πρώτη φορά στο πλαίσιο ενός αναπτυξιακού νόμου υπάρχει πρόνοια για την ενίσχυση και την ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων, αλλά και των δικτυώσεων και των clusters.

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας θα δώσει έμφαση στην έρευνα και στην τεχνολογία με βασικό ζητούμενο την επένδυση των διαθέσιμων πόρων με τρόπο στοχευμένο, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της οικονομίας. «Βασικό ζητούμενο δεν είναι απλώς η απορρόφηση των δημόσιων πόρων, αλλά η αξιοποίησή τους, κι αυτό έχει γίνει στο Ε.Σ.Π.Α., στον νέο αναπτυξιακό νόμο και με το EquiFund» σημείωσε, ενώ, αναφερόμενος στο θέμα της στόχευσης, είπε ότι βασική πρόκληση για τη βιομηχανία είναι να ανταποκριθεί στο παγκόσμιο ζητούμενο της προστασίας τους περιβάλλοντος. Αυτό, όπως είπε, δημιουργεί για τις ελληνικές επιχειρήσεις ένα νέο πεδίο δραστηριότητας.

Θεσμικές παρεμβάσεις

 Εκτός όμως από τα χρηματοδοτικά κίνητρα, σε εξέλιξη βρίσκονται και θεσμικές παρεμβάσεις, υπενθύμισε ο κ. Χαρίτσης, αναφερόμενος στο ψηφισμένο πλαίσιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, το οποίο οδήγησε περισσότερες από 28.000 επιχειρήσεις να αλλάξουν κλάδο εργασίας και δραστηριότητες και να λάβουν άδεια με το νέο σύστημα.

Όσον αφορά στον τομέα της βιομηχανίας, η χώρα μας προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με τα ευρωπαϊκά πλαίσια. Πάνω σε αυτή τη λογική έχει ξεκινήσει μία σειρά παρεμβάσεις που έχει ως στόχο την απλοποίηση της αδειοδότησης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ενώ πριν λίγο καιρό ψηφίστηκε και η ενιαιοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Οι παρεμβάσεις δεν σταματούν εκεί. Τα ελλείμματα του παρελθόντος είναι πολλά και θα συνεχιστεί η προσπάθεια».

Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. για ψηφιακό μετασχηματισμό

 Σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση επιδιώκεται να ενταχθούν περισσότερες κατηγορίες εταιριών στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Προωθούνται δύο νέα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α., το «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ το καθένα, για επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία το πρώτο και το δεύτερο για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Επιπλέον υπενθύμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και προγράμματα για την ευρυζωνικότητα της χώρας. Ακόμη, από τους ομιλητές έγινε γνωστό ότι έχει εγκριθεί από το υπουργείο Οικονομίας ένα ακόμη νέο πρόγραμμα για νέες επιχορηγούμενες θέσεις στα τμήματα έρευνας και καινοτομίας των επιχειρήσεων.

Αναφορικά με τα δύο προγράμματα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, το πρώτο, «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων Μ.μ.Ε.: Ψηφιακό Βήμα», αφορά σε ψηφιακά «ανώριμες» επιχειρήσεις (κατάταξη σε χαμηλή ή μέση ψηφιακή βαθμίδα). Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπoλογισμού από 10.000 € μέχρι το 50% του μέσου κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση και μέχρι 80.000 €.

Το δεύτερο πρόγραμμα, «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων Μ.μ.Ε.: Ψηφιακό Άλμα», αφορά σε ψηφιακά «ώριμες» επιχειρήσεις (κατάταξη σε ανώτερη ή ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα). Οι συγκεκριμένες εταιρίες θα μπορούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 10.000 € μέχρι το 50% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων δύο κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση και μέχρι 200.000 €.

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι το χωρικό στοιχείο είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των start-ups, κι αυτό επιτυγχάνεται μέσω των συμπράξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης του κράτους και των επιχειρήσεων. Στο οικοσύστημα των start-ups ο κατακερματισμός είναι ένα πρόβλημα το οποίο ήδη εξετάζεται ώστε να υπάρχει επικοινωνία με έναν συγκεκριμένο εκπρόσωπο, σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός, αναφερόμενος στο θέμα της καλύτερης επικοινωνίας των φορέων.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρίτσης δήλωσε αισιόδοξος, καθώς η ελληνική οικονομία μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες, αλλά και οι πιθανοί επενδυτές, να έχουν το αίσθημα της ασφάλειας και της σιγουριάς. Βέβαια, όπως δήλωσε ο ίδιος, αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό: «Όμως μπορούμε να συζητήσουμε πλέον για συγκεκριμένες στοχευμένες παρεμβάσεις για φορολογικά και άλλα κίνητρα, για τις ασφαλιστικές εισφορές και για την αξιοποίηση επιστημόνων που έφυγαν στο εξωτερικό, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό να επιστρέψουν, αλλά να αξιοποιηθούν προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικότητας από το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται. Το γεγονός ότι η χώρα πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους αυξάνει την αξιοπιστία της χώρας και αφήνει τον χώρο για στοχευόμενες παρεμβάσεις (…). Αναμφίβολα χρειαζόμαστε επενδύσεις, αλλά να ξέρουμε τους λόγους για να ξέρουμε πού και πώς θα εστιαστούν οι προσπάθειες ώστε να έρθουν τα περισσότερα κεφάλαια στη χώρα».

Η δικτύωση είναι το κλειδί για τις start-ups

Ο Βασίλης Αντωνιάδης, senior manager και managing director, The Boston Consulting Group, παρουσιάζοντας τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε με την ομάδα νέων επιχειρηματιών του Σ.Ε.Β., σημείωσε πως σε όλη την Ευρώπη αναπτύσσονται ολόκληρες περιοχές με βάση την τεχνολογία με τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την πανεπιστημιακή κοινότητα ή δόθηκαν φορολογικά κίνητρα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις ή κίνητρα για να έρθουν στελέχη με μείωση των φόρων των φυσικών προσώπων. Στην Ελλάδα, όπως είπε, έχουμε 500 start-ups και αρκετά εκκολαπτήρια, αλλά αυτό που μπορεί να βοηθήσει είναι να ενισχυθεί η διασύνδεσή τους και η συνεργασία τους με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η διασύνδεση με τα πανεπιστήμια, αλλά και η ενίσχυση της ανάπτυξης της έρευνας και της τεχνολογίας, τα φορολογικά κίνητρα. «Η χρηματοδότηση δεν είναι πρόβλημα, αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση, αλλά πρέπει τα χρήματα να πάνε εκεί που πρέπει και να δοθούν» σημείωσε ο ίδιος.

Ο αντιπρόεδρος της Ιντρακόμ Συμμετοχών Α.Ε. Κωνσταντίνος Κόκκαλης υπογράμμισε από την πλευρά του τη σημασία της συνεργασίας της πανεπιστημιακής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα, αλλά και με τις start-ups, μέσα από ένα κατάλληλο οικοσύστημα. Να δημιουργηθεί μία πλατφόρμα που να φέρνει σε επαφή όλες τις πλευρές των start-ups, από πανεπιστήμια, ανεξάρτητους ερευνητές έως τους νέους επιχειρηματίες, θα διευκόλυνε ώστε οι καινούργιες καινοτόμες επιχειρήσεις να απαντούν σε όσα ζητούν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, πρότεινε ο Σπύρος Μαγιάτης, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Workable. Σημείωσε δε τη σημασία των φορολογικών κινήτρων για τα στελέχη των start-ups.

Γιώργος Χουρδάκης, διευθυντής του γραφείου του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη, σημείωσε τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος των start-ups και τη σημασία των επενδύσεων για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

O Γιάννης Τσακίρης, head of division, SE Europe and EU Neighborhood, ανέφερε ότι γίνεται σημαντική δουλειά, ενώ αυτό που έχει προκύψει από σχετική έρευνα είναι ότι στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια μπορεί να αξιοποιηθούν επενδυτικά κεφάλαια γύρω στα 2 δισ. ευρώ σε ελληνικές εταιρίες, μεγάλες ή start-ups.

Ο Σίμονς Σάφερ, διευθύνων σύμβουλος της Startup Portugal, υπογράμμισε ότι η κρίση είναι και μία ευκαιρία για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και για τη διασύνδεση παραδοσιακών κλάδων με τη νέα τεχνολογία.

 

Απόστολος Ζαβιτσάνος,
Δημοσιογράφος – «Στέντορας»

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.