sel5a.jpg

Το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδρύθηκε το 2004 από έναν πυρήνα επιτυχημένων ανώτατων διευθυντικών στελεχών ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων. Ο στόχος ήταν όλες οι γνώσεις και οι εμπειρίες που είχαν αποκτηθεί κατά την επαγγελματική σταδιοδρομία τους να αποδοθούν μέσω εθελοντικού και δωρεάν έργου στην κοινωνία προς όφελος αυτής. 

Σήμερα το ΚΕΜΕΛ συγκροτείται από ενεργά και πρώην ανώτατα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, που μοιράζονται κοινά βιώματα και εμπειρίες από την πολύχρονη σταδιοδρομία τους σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς και έχουν την ίδια ισχυρή διάθεση εθελοντικής προσφοράς έργου στην κοινωνία. Τα μέλη του ΚΕΜΕΛ παρέχουν την επιχειρησιακή πείρα και τεχνογνωσία τους εθελοντικά και δωρεάν σε κοινωνικούς φορείς, μικρές επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες, που έχουν περιορισμένα μέσα και δυνατότητες, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.

Το όραμά μας είναι να αναδείξουμε το ΚΕΜΕΛ ως έναν από τους κορυφαίους  φορείς αναφοράς στην υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Η αποστολή του ΚΕΜΕΛ είναι:

 • Να συμβάλλει εθελοντικά στην ανάπτυξη της καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αξιοποιώντας την εκτεταμένη πρακτική εμπειρία και τεχνογνωσία των μελών του.
 • Να συμβάλλει στην κατανόηση και την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας με την αναβάθμιση του ευρύτερου διαλόγου πάνω στα θέματα αυτά και στη διάδοση και εφαρμογή αρχών, αντιλήψεων και τεχνοτροπιών (τεχνικών) του σύγχρονου και 
  εφαρμοσμένου μάνατζμεντ στον ελληνικό χώρο.
 • Να προωθεί τον εθελοντισμό στην Ελλάδα διαθέτοντας την τεχνογνωσία των μελών του –χωρίς να δέχεται κανένα άμεσο η έμμεσο αντάλλαγμα (αμοιβή, χορηγία η δωρεά)– σε επιλεγμένους κοινωνικούς φορείς, ιδιωτικούς, δημόσιους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν διαθέτουν επαρκή μέσα και πόρους ή κατάλληλες διαδικασίες για να επιτύχουν τους στόχους τους.
 • Να αξιοποιεί τη συσσωρευμένη και υψηλού επιπέδου επιχειρησιακή τεχνογνωσία και διοικητική εμπειρία των μελών του –προερχόμενη από την πολυετή προϋπηρεσία τους στην ανώτατη διοίκηση μεγάλων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων και σε συσχετιζόμενα ειδικά επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα– προς όφελος της κοινωνίας.
 • Να διεκπεραιώνει τα έργα που αναλαμβάνει με τη δέουσα εμπιστευτικότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματική φροντίδα ώστε να είναι ένας αξιόπιστος φορέας της κοινωνίας των πολιτών.

Σε νέες και νεοφυείς επιχειρήσεις, που με ενθουσιασμό και εργατικότητα αφοσιώνονται στον στόχο της τελικής επιτυχίας, το ΚΕΜΕΛ παρέχει αξιολόγηση και mentoring, που αναδεικνύει και βελτιστοποιεί τις δυνατότητες επιτυχίας τους. Το mentoring γίνεται δωρεάν από τα μέλη μας, με προθυμία να μοιραστούν με τη νέα γενιά επιχειρηματιών τα μυστικά της προσήλωσης στην επιτυχία.

Το ΚΕΜΕΛ διασφαλίζει τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιτυχίας μιας νέας επιχείρησης με τη χρήση ενός αποτελεσματικού success-orientated οδικού χάρτη μεθοδολογίας και υποστήριξης που έχουν αναπτύξει τα μέλη του συλλογικά για το μάνατζμεντ νέων επιχειρήσεων.

Έργο του ΚΕΜΕΛ

Στο πλαίσιο της αποστολής μας και των δυνατοτήτων μας, τα μέλη μας μεταφέρουν τεχνογνωσία και καθοδηγούν και συμβουλεύουν τους αποδέκτες των υπηρεσιών μας με τη δέουσα εμπιστευτικότητα. Για κάθε αίτημα συνεργασίας που αποδεχόμαστε ορίζεται ένα έργο με συγκεκριμένο στόχο, χρονοδιάγραμμα και αποτέλεσμα. Η συμβολή μας είναι καθαρά συμβουλευτική ή εκπαιδευτική και πάντοτε σε στενή συνεργασία με τον αποδέκτη των υπηρεσιών μας, ο οποίος έχει και την ευθύνη διαχείρισης και υλοποίησης του έργου.

sel5 cΕνδεικτικά, καλύπτουμε τους ακόλουθους τομείς:

 • Ίδρυση νέων φορέων και οργάνωση πλαισίου λειτουργίας
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών σχεδίων
 • Ενδυνάμωση οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου
 • Μείωση λειτουργικού κόστους, αύξηση παραγωγικότητας
 • Προώθηση ανταγωνιστικότητας και πωλήσεων
 • Βελτίωση διαχείρισης και απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαχείριση έργων (project management)
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) σύντομης διάρκειας, σε συνέδρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις

 Αρχές του ΚΕΜΕΛ

 • Ενεργή εθελοντική συμμετοχή χωρίς καμιά αμοιβή (οι πόροι του ΚΕΜΕΛ προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές και τις δωρεές των μελών)
 • Εμπιστευτικότητα
 • Αποτελεσματικότητα
 • Πλήρης ανεξαρτησία από κυβερνητικές αρχές, πολιτικά κόμματα και επιχειρηματικά συμφέροντα
 • Δεν υποκαθιστούμε και δεν ανταγωνιζόμαστε τους επαγγελματίες συμβούλους
   

ΚΕΜΕΛ και επιχειρηματικότητα

Το ΚΕΜΕΛ στηρίζει τη νεανική επιχειρηματικότητα με δράσεις όπως:

 • Ανάπτυξη από μέλη του ΚΕΜΕΛ και ανάρτηση στο www.kemel.grχρήσιμων επιχειρηματικών εργαλείων και εξειδικευμένης αρθρογραφίας για θέματα marketing, οργάνωσης, διοίκησης και χρηματοοικονομικών, καθώς και links με ελληνικά και διεθνή sites σχετικά με την επιχειρηματικότητα.
 • Συνεργασίες με πανεπιστήμια για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, την παρουσίαση της δομής και του τρόπου ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων, την αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο διαγωνισμών που οργανώνονται από πανεπιστημιακούς φορείς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας των μελών του ΚΕΜΕΛ.
 • Συνεργασίες με θερμοκοιτίδες.
 • Συνεργασίες με άλλους οργανισμούς, όπως είναι και το Skywalker, με το οποίο υπάρχει πολυετής συνεργασία στις διάφορες δράσεις του.
 • Συνεργασίες με εμπορικά επιμελητήρια, στο πλαίσιο των οποίων μέλη του ΚΕΜΕΛ αναπτύσσουν εξειδικευμένα θέματα επιχειρηματικότητας.
 • Ανάπτυξη και ανάρτηση στο site του ΚΕΜΕΛ ενδεικτικών, έτοιμων επιχειρηματικών σχεδίων με έμφαση στον πρωτογενή αγροτικό τομέα. 
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και mentoring σε δυνητικούς και νέους επιχειρηματίες μέσω προσωπικών συναντήσεων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει στήριξη και βοήθεια από το ΚΕΜΕΛ υποβάλλοντας σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω του site και ένα έμπειρο μέλος του ΚΕΜΕΛ θα τον αναλάβει ως μέντορας για να τον βοηθήσει και να παρακολουθήσει τα πρώτα επιχειρηματικά βήματά του.

Αν λοιπόν είσαι και εσύ νέος επιχειρηματίας ή σκοπεύεις να
ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, μπες στο www.kemel.gr και θα έχεις δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη για να κάνεις το επιχειρηματικό σου όνειρο πραγματικότητα.

Γιάννης Κώτης,
Μέλος ΚΕΜΕΛ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn