arthro_2703_900x600-new.jpg

 

Ο κλάδος των Πολιτικών Επιστημών είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους υποψηφίους της θεωρητικής κατεύθυνσης και, συχνά, οι αντίστοιχες σχολές αποτελούν την αμέσως επόμενη επιλογή όσων στοχεύουν στη Νομική. Αυτό εύκολα μπορεί να εξηγηθεί, αν δει κανείς το πρόγραμμα σπουδών από το οποίο  εύκολα διαπιστώνει την ευρεία και πολύπλευρη γνώση που παρέχουν στους φοιτητές τους.  Οι απόφοιτοι των σχολών έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τις σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται μέσα σε μια κοινωνία, να αναλύσουν τα πολιτικά, πολιτειακά και διεθνή φαινόμενα, αλλά και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των διαφόρων πολιτικών εξελίξεων.

Τα τμήματα Πολιτικών Επιστημών στην χώρα μας είναι έξι και βρίσκονται όλα στο 1Ο επιστημονικό πεδίο. Πιο συγκεκριμένα:

  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα (14.520)
  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Αθήνα (12.620)
  • Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Κομοτηνή (9.865)
  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο (9.075)
  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Κόρινθος (11.480)
  • Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη (13.780)

Σπουδάζοντας κανείς σε μία από τις παραπάνω σχολές έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε τομείς όπως η Πολιτική, οι Διεθνείς οργανισμοί, τα Μ.Μ.Ε., οι Μ.Κ.Ο., ως στέλεχος, εμπειρογνώμονας ή σύμβουλος σε οικονομικές και διοικητικές θέσεις στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα, ως καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στις Δημόσιες Σχέσεις αλλά και σε Εταιρείες Δημοσκοπήσεων, καθώς και ως Διπλωμάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού αλλά και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, πολλοί αναζητούν μια έξυπνη εξειδίκευση με σκοπό μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Αν είσαι απόφοιτος πολιτικών επιστημών και σε προβληματίζει το τι θα κάνεις στη συνέχεια, δες τις παρακάτω εξειδικεύσεις:

Δίκαιο του Περιβάλλοντος

Οι ανεξέλεγκτες ανθρώπινες δραστηριότητες καθιστούν την προστασία του περιβάλλοντος ένα από τα κυριότερα ζητήματα της σύγχρονης εποχής. Η προφύλαξη και προάσπιση του φυσικού πλούτου αποτελεί πλέον βασικό στόχο για τη χώρα μας. Το Δίκαιο του περιβάλλοντος είναι ένας αυτόνομος κλάδος δικαίου, αποτελείται από εθνικούς νόμους, διεθνείς συνθήκες, κανονισμούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπληρώνει τους νόμους και τους κανόνες δικαίου που έχουν ήδη δημιουργηθεί με σκοπό την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Ο πολιτικός επιστήμονας που θα ειδικευτεί στον τομέα αυτό θα μπορεί να προσεγγίσει κριτικά τις προϋποθέσεις επιτυχούς διαμόρφωσης και εφαρμογής θεσμών περιβαλλοντικής προστασίας και να πραγματεύεται ζητήματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόκειται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης ή οργανισμού που ασχολείται με τις πρακτικές και τις πολιτικές που απαιτούνται για την επιμέλεια των πτυχών εκείνων που σχετίζονται με θέματα προσωπικού. Συγκεκριμένα με την προσέλκυση, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ανταμοιβή του ανθρωπίνου δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασιακές σχέσεις, την υγεία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη και θεωρώντας τον άνθρωπο ως το σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης. Όσοι επιλέξουν την ειδίκευση αυτή θα αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να γίνουν στελέχη επιχειρήσεων ικανά στον χειρισμό τέτοιων θεμάτων.

Διεθνείς Σχέσεις

Κλάδος της πολιτικής επιστήμης που συνδυάζει, μεταξύ άλλων, την νομική, την οικονομία, το δίκαιο και τον πολιτισμό. Βασίζεται στη γνώση και ανάλυση της συνύπαρξης των διαφορετικών χωρών και των δράσεων που αναπτύσσονται σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Συγκεκριμένα μελετά όχι μόνο τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη, αλλά και ανάμεσα στα κράτη και σε οργανισμούς και θεσμούς όπως οι Μ.Κ.Ο., οι Οργανισμοί ανθρωπιστικού χαρακτήρα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι διακρατικοί οργανισμοί όπως ο Ο.Η.Ε. και η Ε.Ε.. Ο πολιτικός επιστήμονας που θα επιλέξει αυτή την ειδίκευση θα μπορεί να συνδυάσει την θεωρητική διδασκαλία με την εμπειρική μελέτη των διεθνών και στρατηγικών θεμάτων. Θα καλλιεργήσει δηλαδή τόσο την αναλυτική, όσο και την κριτική του ικανότητα και θα έχει τη δυνατότητα να βρίσκει και να προωθεί ολοκληρωμένες λύσεις.

Επεξεργασία - Επιμέλεια: Επιστημονική Ομάδα της LABORA

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn