metapoiisi-xondriko-kai-lianiko-emporio-tononoun-tin-oikonomia-stentoras.jpg

H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τη διάρθρωση των επιχειρήσεων στη χώρα για το έτος 2016.

Οι στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων καταρτίζονται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας όπως αυτές προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό Ενωσιακό ∆ίκαιο (Κανονισµός [ΕΚ] αριθ. 295/2008) µε στόχο την εκτίµηση της διάρθρωσης και της εξέλιξης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, της χρήσης συντελεστών παραγωγής, των επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της περιφερειακής, εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων και αγορών, της πολιτικής των επιχειρήσεων και των ειδικών χαρακτηριστικών και της ειδικής κατανοµής των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, καθώς επίσης για την κατάρτιση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (από την πλευρά της παραγωγής, της δαπάνης και του εισοδήµατος) και για την κατάρτιση των περιφερειακών στοιχείων ΑΕΠ, ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας, απασχόλησης και επενδύσεων.

Γενικά οι στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων καλύπτουν όλους τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας εκτός από τη γεωργία και τις προσωπικές υπηρεσίες, δηλαδή καλύπτουν τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, το εµπόριο, τη βιοµηχανία και τις κατασκευές.

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων του έτους 2016 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τοµείς της βιοµηχανίας, των κατασκευών, του εµπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών) ανήλθε στα 225,9 δις ευρώ. Η δε αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία για τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 132,5 και 45,2 δις ευρώ αντίστοιχα.

Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθµούσαν 2,4 εκατ. απασχολουµένους, εκ των οποίων το 1,7 εκατ. ήταν µισθωτοί, ενώ σε ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης ο αριθµός των µισθωτών αντιστοιχούσε σε 1,4 εκατ. άτοµα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας, οι επιχειρήσεις των συγκεκριµένων τοµέων οικονοµικών δραστηριοτήτων δαπάνησαν 187,5 δις ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2016, εκ των οποίων τα 99,0 δις ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό τη µεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή χωρίς επεξεργασία. Οι επιχειρήσεις πραγµατοποίησαν επενδύσεις ύψους 8,8 δις ευρώ κατά το 2016.

Κατά το έτος 2016 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 793.946 επιχειρήσεις στους τοµείς της βιοµηχανίας, των κατασκευών,
του εµπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών). Οι κλάδοι µε το µεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και το λιανικό εµπόριο µε 255.503 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 32,2%, ο κλάδος των επαγγελµατικών, επιστηµονικών και τεχνικών υπηρεσιών µε 152.320 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 19,2%, και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύµατος και εστίασης µε 118.052 επιχειρήσεις και ποσοστό 14,9%.

grafima kyklosergasion

Αναφορικά µε τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2016, ο κλάδος του χονδρικού και του λιανικού εµπορίου κατείχε το µεγαλύτερο µερίδιο µε ποσοστό 45,2% και 102,1 δις ευρώ σε απόλυτο µέγεθος και ακολουθούν οι κλάδοι της µεταποίησης και της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού µε ποσοστά 20,7% και 8,1% αντίστοιχα και απόλυτα µεγέθη 46,8 δις ευρώ και 18,3 δις ευρώ κατ’ αντιστοιχία.

Οι κλάδοι που συνεισέφεραν τη µεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στην ελληνική οικονοµία κατά το έτος 2016 ήταν η µεταποίηση µε 10,4 δις ευρώ (23,0%), το χονδρικό και το λιανικό εµπόριο µε 10,4 δις ευρώ (23,0%) και οι µεταφορές και αποθήκευση µε 5,6 δις ευρώ (12,5%).

Από την πλευρά του κόστους προσωπικού, οι κλάδοι που δαπάνησαν τα µεγαλύτερα ποσά ήταν το χονδρικό και το λιανικό εµπόριο µε 8,2 δις ευρώ (28,2%), η µεταποίηση µε 5,8 δις ευρώ (20,0%) και οι µεταφορές και αποθήκευση µε 3,7 δις ευρώ (12,7%). Στα µεγέθη της απασχόλησης ο κλάδος του χονδρικού και του λιανικού εµπορίου κατείχε την πρώτη θέση το 2016 µε 708.428 απασχολουµένους (29,9%), εκ των οποίων 470.267 ήταν µισθωτοί (28,3%).

grafima kostos prosopikou

Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης µε 488.149 απασχολουµένους (20,6%), εκ των οποίων 379.905 µισθωτοί (22,9%), και εν συνεχεία ο κλάδος της µεταποίησης µε 311.369 απασχολουµένους (13,2%), εκ των οποίων 254.053 µισθωτοί (15,3%). Με βάση το µέγεθος των επιχειρήσεων προκύπτει ότι για το έτος 2016 οι κλάδοι µε τις περισσότερες µικρές επιχειρήσεις (από 0 έως 9 απασχολούµενα άτοµα προσωπικό) ήταν το χονδρικό και το λιανικό εµπόριο µε 249.186 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 41,8 δις ευρώ, οι επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες µε 151.080 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,3 δις ευρώ και οι υπηρεσίες παροχής καταλύµατος και εστίασης µε 107.920 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,3 δις ευρώ.

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθµούν από 10 έως 19 απασχολούµενα άτοµα το µεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης µε 6.590 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 1,5 δις ευρώ, ακολουθεί το χονδρικό και το λιανικό εµπόριο µε 4.026 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 10,0 δις ευρώ και εν συνεχεία η µεταποίηση µε 2.293 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 2,8 δις ευρώ.

Οι κλάδοι µε τις περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν 20 έως 49 άτοµα απασχολούµενο προσωπικό είναι οι υπηρεσίες παροχής καταλύµατος και εστίασης, που αριθµούν 2.814 µονάδες µε κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 1,8 δις ευρώ, το χονδρικό και το λιανικό εµπόριο µε 1.637 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 12,5 δις ευρώ και η µεταποίηση µε 1.218 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,3 δις ευρώ.

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθµούν από 50 έως 249 απασχολούµενα άτοµα το µεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών καταλύµατος και εστίασης µε 681 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 2,5 δις ευρώ, ακολουθεί η µεταποίηση µε 660 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 11,2 δις ευρώ και εν συνεχεία το χονδρικό και το λιανικό εµπόριο µε 569 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 18,4 δις ευρώ.

Στην τάξη των µεγάλων επιχειρήσεων (µε 250 ή περισσότερα απασχολούµενα άτοµα) το µεγαλύτερο πλήθος παρουσιάζει ο κλάδος της µεταποίησης µε 113 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 22,6 δις ευρώ, ακολουθούµενος από τον κλάδο του χονδρικού και του λιανικού εµπορίου µε 85 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 19,3 δις ευρώ και εν συνεχεία ο κλάδος µεταφοράς και αποθήκευσης µε 56 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,1 δις ευρώ.

Κατά τη σύγκριση των ετών 2016-2015 ο κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας που παρουσίασε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην αξία παραγωγής είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας µε µεταβολή 6,9% και 16,2% αντίστοιχα, ενώ ο κλάδος που παρουσίασε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην αξία παραγωγής είναι τα ορυχεία και τα λατοµεία µε µεταβολή 28,1% και 22,3% αντίστοιχα. Κατά τη σύγκριση των ετών 2015-2014 η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού κατέγραψε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον κύκλο εργασιών και στην αξία παραγωγής, της τάξης του 55,7% και του 42,0% αντίστοιχα, ενώ τα ορυχεία και τα λατοµεία ήταν ο κλάδος που σηµείωσε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση στον κύκλο εργασιών, της τάξης του 13,1%, και η µεταποίηση ο κλάδος που κατέγραψε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση στην αξία παραγωγής, της τάξης του 7,8%.

grafima oikonomika apotelesmata

Όσον αφορά στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία, κατά τη σύγκριση των ετών 2016-2015 ο κλάδος που παρουσίασε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού µε µεταβολή 28,3% και ο κλάδος που σηµείωσε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση είναι η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής ή οικιακής χρήσης µε µεταβολή 30,6%. Αντίστοιχα κατά τη σύγκριση των ετών 2015-2014 οι κατασκευές ήταν ο κλάδος µε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας µε µεταβολή 13,4% και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας ο κλάδος που κατέγραψε τη µεγαλύτερη µείωση µε µεταβολή 24,2%.

Για τις συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών, οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες ήταν ο κλάδος µε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µεταβολή κατά τα έτη 2015-2016, της τάξης του 7,4%, και τα ορυχεία και τα λατοµεία ο κλάδος µε τη µεγαλύτερη αντίστοιχη µείωση, της τάξης του 16,5%. Κατά τη σύγκριση των ετών 2015-2014 η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού κατέγραψε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών µε µεταβολή 100,1% και οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση αντίστοιχα µε µεταβολή 16,4%.

Κατά τη σύγκριση των ετών 2016-2015 ο κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας που παρουσίασε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον αριθµό απασχολουµένων είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας µε µεταβολή 23,9% και ο κλάδος που παρουσίασε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση αντίστοιχα είναι τα ορυχεία και τα λατοµεία µε µεταβολή 14,3%. Κατά τη σύγκριση των ετών 2015-2014 οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες κατέγραψαν τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον αριθµό απασχολουµένων, της τάξης του 1,5%, ενώ οι κατασκευές ήταν ο κλάδος που σηµείωσε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση στον αριθµό απασχολουµένων, της τάξης του 19,8%.

Όσον αφορά στον αριθµό µισθωτών, κατά τη σύγκριση των ετών 2016-2015 ο κλάδος που παρουσίασε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση είναι η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής ή οικιακής χρήσης µε µεταβολή 71,5% και ο κλάδος που σηµείωσε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση είναι τα ορυχεία και τα λατοµεία µε µεταβολή 14,3%. Αντίστοιχα κατά τη σύγκριση των ετών 2015-2014 οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και υπηρεσιών εστίασης και οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες ήταν οι κλάδοι µε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του αριθµού µισθωτών µε µεταβολή 7,1%, ενώ τα ορυχεία και τα λατοµεία ο κλάδος που κατέγραψε τη µεγαλύτερη µείωση µε µεταβολή 13,9%. Για το κόστος προσωπικού, η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής ή οικιακής χρήσης ήταν ο κλάδος µε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά τη σύγκριση των ετών 2016-2015, της τάξης του 26,6%, και τα ορυχεία και τα λατοµεία ο κλάδος µε τη µεγαλύτερη αντίστοιχη µείωση, της τάξης του 14,7%. Κατά τη σύγκριση των ετών 2015-2014 η διαχείριση ακίνητης περιουσίας κατέγραψε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στο κόστος προσωπικού µε µεταβολή 10,6% και η παροχή νερού, η επεξεργασία λυµάτων, η διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση αντίστοιχα µε µεταβολή 12,8%.

Για τους µισθούς και τα ηµεροµίσθια, κατά τη σύγκριση των ετών 2016-2015 η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής ή οικιακής χρήσης ήταν ο κλάδος µε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση µε µεταβολή 26,2% και τα ορυχεία και τα λατοµεία ο κλάδος που κατέγραψε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση µε µεταβολή 14,7%. Κατά τη σύγκριση των ετών 2015-2014 ο κλάδος της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας παρουσίασε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µεταβολή των µισθών και των ηµεροµισθίων, της τάξης του 11,2%, και η παροχή νερού, η επεξεργασία λυµάτων, η διαχείριση αποβλήτων και οι δραστηριότητες εξυγίανσης τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση αντίστοιχα µε µεταβολή 7,2%.

Πηγή: «Έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων: Έτος 2016», Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn