sel.12_26.png

«Ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ αγροτών-παραγωγών και αστών-καταναλωτών πρέπει να διαμορφωθεί από κοινού και να παρουσιαστεί στους συμπολίτες μας στην ύπαιθρο της Αττικής στις 15 Οκτωβρίου 2018», είπε η κα Μάγδα Κοντογιάννη, γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής, κατά την εκδήλωση στις 7/7/2018 του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Συνεργατισμού με τίτλο «Βιώσιμες κοινωνίες με συνεργασία» στα γραφεία του συλλόγου.

Η μακροχρόνια λιτότητα και η οικονομική κρίση αλλά και η μεγάλη εναλλαγή πολιτικών επιλογών μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιούργησαν νέες συνθήκες στους εμπλεκόμενους ανθρώπους, Έλληνες πολίτες, ώστε να επανεκτιμήσουν τόσο το αξιακό υπόβαθρό τους, όσο και συμπεριφορές και στρατηγικές ως μια ευκαιρία για έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυξης.

Και στο πλαίσιο αυτό η επανεξέταση της σχέσης παραγωγής και κατανάλωσης για τοπική αυτάρκεια και ευημερία των συνανθρώπων είναι μια απαίτηση των καιρών. Ιδιαίτερα σήμερα, που πλέον το 85% των Ελλήνων έχει ιδιόκτητη κατοικία και το «οικοδομικό, τσιμεντένιο αναπτυξιακό δόγμα» μοιάζει να έχει ξεφτίσει, αφού κατέστρεψε ό,τι μπορούσε να καταστρέψει από το εξαίρετο ελληνικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Αττικής.

Ταυτόχρονα οι πολιτικές επιλογές της Πολιτείας στην Ελλάδα εξυπηρέτησαν τον διευθυντικό προγραμματισμό, δηλαδή την κεντρική-συγκεντρωτική διοίκηση, με αποτέλεσμα την υπερσυγκέντρωση πολιτών γύρω από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και την Αθήνα να συγκεντρώνει τον μισό πληθυσμό της Ελλάδας. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία πάνω από τον μισό πληθυσμό να είναι, σχεδόν άναρχα και απρόβλεπτα, συγκεντρωμένοι στην πρωτεύουσα, αλλοιώνοντας το φυσικό περιβάλλον της υπαίθρου της Αττικής και καταστρέφοντας τα ήθη, τα έθιμα και τον τρόπο ζωής των από αιώνων κατοίκων της, των νομάδων κτηνοτρόφων.

Το πρόβλημα επιτάθηκε από το γεγονός ότι η επιλογή να γίνει η Αθήνα πρωτεύουσα από ένα ιστορικό τόπο αλλά μικρό χωριουδάκι τότε έγινε χωρίς ικανό προγραμματισμό και η νέα πρωτεύουσα αναπτύχθηκε καταστρέφοντας το τότε αλλά και τώρα περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό κ.λπ.). Οι νομάδες κτηνοτρόφοι μετατράπηκαν σε εκδιωκόμενους σταβλίτες με απαγόρευση βόσκησης των ζωντανών τους στους πατροπαράδοτους βοσκοτόπους και οι υπάρχοντες βοσκότοποι μετατράπηκαν σε τσιμεντένιες πολυκατοικίες.

Οι νεοαστοί ψηφοφόροι, παρά την ανισορροπία και τη μη βιωσιμότητα που δημιουργούν, είναι πιο αρεστοί στους τοπικούς άρχοντες περιστασιακά από τα πρόβατα των κτηνοτρόφων, τα οποία δεν ψηφίζουν ούτε εκλέγουν δημάρχους και αντιπεριφερειάρχες… Έτσι δηλώνουν ανερυθρίαστα ότι δεν έχουν βοσκοτόπους ούτε επιθυμούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες, προσπαθώντας να εξορίσουν τους γηγενείς κατοίκους-κτηνοτρόφους.

Ταυτόχρονα δηλώνουν, αυτοαναιρούμενοι, ότι προωθούν την υγεία και την ευημερία των κατοίκων της υπαίθρου της Αττικής, προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον, πιστεύουν στον ελληνικό πολιτισμό, στα ήθη και τα έθιμα και θέλουν υγιεινές τροφές για τους πολίτες. Πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό από όλους τους συμπολίτες στην ύπαιθρο της Αττικής ότι:

  • Η γεωργία με την ευρεία έννοιά της (φυτική και ζωική παραγωγή, δάση, χλωρίδα, πανίδα, φυσικοί πόροι, μετασυλλεκτικός χειρισμός, πρώτη μεταποίηση και πώληση των γεωργικών προϊόντων) αποτελεί μοναδικό υπαίθριο βιολογικό εργοστάσιο παραγωγής (ή έστω επηρεαζόμενο ισχυρά από το ραγδαία μεταβαλλόμενο φυσικό περιβάλλον).
  • Η γεωργία παράγει όχι μόνο πρωτογενή προϊόντα διατροφής ανθρώπων και ζώων, αλλά και περιβαλλοντικά δημόσια δωρεάν αγαθά με αυξανόμενη ζήτηση από το σύνολο της κοινωνίας.
  • Η ελληνική γεωργία λόγω συνθηκών περιβάλλοντος έχει ισχυρό συγκριτικό λειτουργικό πλεονέκτημα, η αξιοποίηση του οποίου μέχρι τώρα δεν αντιμετωπίστηκε με τρόπο ανάλογο της σημαντικότητάς του για την οικονομική, κοινωνική και οικολογική ανάπτυξη της χώρας.
  • Έχουμε την απόδειξη ότι η ελληνική γεωργία, όταν συνδυάζεται με προσχεδιασμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη του γεωργικού πληθυσμού μέσω των Υπηρεσιών που υποστηρίζουν τους αγρότες (ΔΑΟΚ, ΕΛΓΟ «Δήμητρα» κ.λπ.), προσδιορίζει εντυπωσιακά αποτελέσματα (Φ. Βακάκης, Σεπτέμβριος 2010).
  • Η γεωργία σήμερα μπορεί να ανταποκριθεί στην πολλαπλή πρόκληση: στην οικονομική κρίση, την κλιματική αλλαγή και τη λειψυδρία, την αυξανόμενη αστάθεια των τιμών και την ανάπτυξη των περιοχών στο πλαίσιο των οποίων αυτή ασκείται υπό καθεστώς οικολογικής ισορροπίας και προστασίας της αειφορίας των φυσικών πόρων.
  • Η γεωργία είναι η μόνη παραγωγική δραστηριότητα που μπορεί να αξιοποιήσει μέρος του «απεριόριστου» δυναμικού των φυτών που εκάστοτε αποκαλύπτεται και τίθεται στη διάθεση της παραγωγικής διαδικασίας και της ζωής μας.
  • Η γεωργία από τη φύση της χρησιμοποιεί φυσικούς πόρους κοινωνικής ιδιοκτησίας, όπως είναι η γεωργική γη και το νερό, των οποίων η αειφορία πρέπει να διασφαλιστεί και για τις επόμενες γενιές με τη συμβολή όλων των συμπολιτών. Τυχόν χρήση των φυσικών πόρων από άλλες δραστηριότητες, όπως χρήση από τη βιομηχανία ή άλλη ανθρώπινη χρήση, καταστρέφει τους φυσικούς πόρους ανεπίστρεπτα.
  • Η γεωργική παραγωγή στηρίζεται στο βιολογικό φαινόμενο της φωτοσύνθεσης, υπόκειται στον νόμο της μη αναλόγου αποδόσεως και είναι παραγωγική δραστηριότητα υψηλού βαθμού αβεβαιότητας και εκτιμάται ότι θα καταστεί υψηλού κινδύνου.
  • «Γεωργίαν των άλλων τεχνών μητέρα και τροφόν είναι. Ευ μεν γαρ φερομένης της γεωργίας, έρρωνται και αι άλλαι τέχναι άπασαι. Όπου δ’ αναγκασθή η γη χερσεύειν, αποσβέννυνται και αι άλλαι τέχναι σχεδόν τι και κατά γην και κατά θάλατταν»: Σωκράτης («Οικονομικός» Ξενοφώντα). Η γεωργία είναι η μητέρα και ο δημιουργός των άλλων τεχνών. Όταν η γεωργία πάει καλά, πάνε καλά και όλες οι άλλες τέχνες. Όπου η γη εγκαταλείπεται εγκαταλείπονται οι τέχνες και στη γη, και στη θάλασσα.

Η φύση και ο πολυδιάστατος ρόλος της γεωργίας, κυρίως ο διατροφικός και ο οικολογικός, τεκμηριώνουν την υποχρέωση της Πολιτείας για στοχευμένη προστασία τους. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής συνιστά παρέμβαση ύψιστου δημόσιου συμφέροντος και για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται στρατηγική κοινής αποδοχής, στην οποία οι κοινωνικοί εταίροι θα εντάξουν με αμοιβαιότητα τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τους.

«Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής», ανέφερε ο πρόεδρός του κ. Γιάννης Κοντογιάννης, «ξεκίνησε στην 1η Ιουνίου 2018, Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος, με το σύνθημα “Σώστε το γάλα μας”, συνέχισε με εκδήλωση στις 7 Ιουλίου 2018, Παγκόσμια Ημέρα Συνεργατισμού, με σύνθημα “Βιώσιμες κοινωνίες με συνεργασία” και καλεί όλους να συμμετάσχουν υπογράφοντας τη διακήρυξη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2018, Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας».

Η διακήρυξη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου γράφει: «Η 1η Ιουνίου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ (FAO) από το 2001 ως Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος (World Milk Day) για να αναδείξει την τεράστια αξία του γάλακτος στην υγεία, την ανάπτυξη και την περαιτέρω εξέλιξη του ανθρώπου σε όλο τον κόσμο. Οι αγρότες-κτηνοτρόφοι της Αττικής συμβάλλουν ουσιαστικά στην αγροδιατροφική αλυσίδα παράγοντας το πολύτιμο γάλα τους, ενώ είναι εξ επαγγέλματος φροντιστές του περιβάλλοντος. Είναι επιβεβλημένο να προστατέψουμε τον λευκό χρυσό της πατρίδας μας, το δικό μας ελληνικό γάλα. Θέλουμε από την Πολιτεία να προστατέψει το αγροτικό επάγγελμα, τα υπέροχα παραδοσιακά μας προϊόντα ΠΟΠ, να ενισχύσει τον Έλληνα παραγωγό-αγρότη για να δοθεί μια νέα ώθηση στον πρωτογενή τομέα, που χρόνια τώρα αποτελεί την εμπροσθοφυλακή της ελληνικής οικονομίας».

Όπως είπε η κα Μάγδα Κοντογιάννη (γραμματέας, 6906962549): «Όλοι οι συμπολίτες μπορούν και πρέπει να συμμετάσχουν εφόσον συμφωνούν με την παραδοχή ότι πρέπει να σωθεί το γάλα μας και πρέπει να συμβιώσουμε όλοι μαζί. Οι συμπολίτες μπορούν να υπογράψουν στα έντυπα που έχουν τα μέλη του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Αττικής ή ακόμα και στο διαδίκτυο με ηλεκτρονική υπογραφή στο https://secure.avaaz.org/el/petition/DIMOSIA_SOSTE_TO_GALA_MAS/ ή ακόμα και στα γραφεία του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής, Πλήθωνος Γεμιστού 14, 136 74, Αχαρναί (τηλ.: 210 2400242, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)».

Ο κ. Κώστας Μαντζουράνης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής και πρόεδρος της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «Κυκεών» (6948250720), η οποία υποστηρίζει τις διάφορες (υπερβολικά πολλές) ανάγκες προτάσεων, εγγράφων, αιτήσεων, αναφορών, δικαιολογητικών, αντιγράφων αποφάσεων, ενστάσεων κ.λπ., θεωρεί απαραίτητη τη συνδιαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου, ενός νέου συμβολαίου, μιας κοινής διακήρυξης τοπικής ανάπτυξης για την ευημερία όλων των συγκατοίκων. Αυτή η κοινή διακήρυξη θα μπορούσε να περιγράφει την επιθυμία για συμβίωση όλων και να διαμορφώνει τους όρους συγκατοίκησης αστών και αγροτών στην ύπαιθρο της Αττικής και όχι μόνο. Και ο κ. Μαντζουράνης ολοκλήρωσε με τη συμβολική προτροπή «ραντεβού λοιπόν με όσους θέλουν να συμβιώσουμε όλοι στις 15 Οκτωβρίου 2018».

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημόσια γράφων-«ΑγροΝέα»

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn