5555.jpg

Μελέτη με αντικείμενο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων 2018-2040 έστειλε στις 30 Ιουλίου ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Κ. Μίχαλος προς τους υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκη, Υποδομών & Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή, καθώς και στους υφυπουργούς παρά τω πρωθυπουργώ κ. Α. Σκέρτσο, Βιομηχανίας κ. Ν. Παπαθανάση, Χωροταξίας κ. Δ. Οικονόμου και Μεταφορών κ. Γ. Κεφαλογιάννη. Στο πλαίσιο της μελέτης έχουν επιλεγεί 88 περιοχές από την ελληνική επικράτεια – 55 εξ αυτών προορίζονται για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων, ενώ προτείνονται 33 επιχειρηματικά πάρκα σε αδόμητες εκτάσεις. Όλα μέσα σε αγροτικές περιοχές της υπαίθρου, κανένα σε αστικό χώρο και όλα για τους αστούς.

Σύμφωνα με τη μελέτη, μπορούν να καταγραφούν μόνο στην ύπαιθρο της Αττικής 23 τέτοια επιχειρηματικά πάρκα με πολλές χιλιάδες στρέμματα (ενδεικτικά: Κορωπί 1.000 και 2.000, Μαρκόπουλο 200, Καλύβια 700, Λαύριο 500 και 750, Αυλώνας 1.000 και 1.500, δυτικό Κρυονέρι 850 και 1.000, ανατολικό Κρυονέρι 320, Ασπρόπυργος-Τζαβερδέλα 500, νότιος Ασπρόπυργος 2.062, βόρειος Ασπρόπυργος 750 και 750, Ασπρόπυργος [αχαρακτήριστη] 2.000 και 2.500, Ελευσίνα-Βαμβακιά 468, Ελευσίνα-Καλυμπάκι 336, Μέγαρα-Παπά 700 και 700, Φυλή‐ΒΙΟ.ΠΑ. (ΠΟΑ4) 389, Μαγούλα 700 και 700, Μάνδρα 906 και 1.000, Μάνδρα (Πετρόλα) 828, Θριάσιο-Ε.Κ. 588, Φυλή-ΒΙΟ.ΠΑ. (ΠΟΑ3) 956, Φυλή-ΒΙ.ΠΕ. (ΠΟΑ5) 696 και Φυλή-ΒΙ.ΠΑ. (ΠΟΑ6) 496. Τόσα πάρκα –23– και τόσα πολλά στρέμματα της υπαίθρου της Αττικής –28.253– για τους αστούς επιχειρηματίες και ούτε ένα κτηνοτροφικό ή γεωργικό ή ανθοκομικό πάρκο για τους επιχειρούντες στον αγροτικό τομέα.

Σημειωτέον ότι στην Αττική ήδη λειτουργεί πληθώρα θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας ή start-up επιχειρήσεων και βέβαια πολλές βιομηχανικές περιοχές, βιοτεχνικά πάρκα, βιοτεχνικές ζώνες, αλλά ούτε μία θερμοκοιτίδα για αγροτικές δραστηριότητες, ούτε ένας πειραματικός, επιδεικτικός ή έστω αποδεικτικός αγρός, ούτε ένα κτηνοτροφικό ή γεωργικό ή ανθοκομικό πάρκο.

Η μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) «Ο τομέας μεταποίησης στην Ελλάδα: Τάσεις και προοπτικές» στις 6/6/2017 δίνει κάποια στοιχεία για τη μεταποίηση στην Ελλάδα:

  1. Η άμεση συμβολή της μεταποίησης στο ΑΕΠ της Ελλάδας είναι 8%.
  2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της μεταποίησης στο 20% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ έως το 2020.
  3. 1 ευρώ άμεσης συνεισφοράς της μεταποίησης σημαίνει 3,1 ευρώ προσθήκη στο ΑΕΠ μας (πολλαπλασιαστής ΑΕΠ 3,1, στον τουρισμό ο πολλαπλασιαστής είναι 1,8).
  4. Για κάθε μία θέση εργασίας που δημιουργείται άμεσα στη μεταποίηση δημιουργούνται συνολικά 3,5 θέσεις εργασίας στην εθνική απασχόληση.
  5. Η μεταποίηση είναι ο 4ος μεγαλύτερος άμεσος εργοδότης της χώρας με 332.000 εργαζομένους (ΕΛ.ΣΤΑΤ., β’ τρίμηνο 2015 – 1ος το εμπόριο με 657.300 και 3ος ο τουρισμός με 333.700 εργαζομένους).

Για τον αγροτικό τομέα δεν υπάρχει ομόλογο ίδρυμα που να υποστηρίζει την αγροτική επιχειρηματικότητα –ενδεικτικό της συστηματικής απαξίωσης του πρωτογενούς τομέα– και φυσικά δεν υπάρχουν μελέτες για τις «Τάσεις και τις προοπτικές για τον πρωτογενή τομέα». Από διάσπαρτα στοιχεία για τον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα καταγράφουμε:

  1. Η άμεση συμβολή του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ της Ελλάδας είναι 4%.
  2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο –και επενδύει– στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής στην Αφρική (!) και στις ελεύθερες εισαγωγές στην Ε.Ε.
  3. Ένα ευρώ άμεσης συνεισφοράς της γεωργίας σημαίνει 5 ευρώ προσθήκη στο ΑΕΠ μας (πολλαπλασιαστής ΑΕΠ 5, καθηγητής κ. Κ. Μάττας).
  4. Για κάθε μία θέση εργασίας που δημιουργείται άμεσα στη γεωργία δημιουργούνται συνολικά 4,7 θέσεις εργασίας στην εθνική απασχόληση (καθηγητής κ. Κ. Μάττας).
  5. Η γεωργία είναι ο 2ος μεγαλύτερος άμεσος εργοδότης της χώρας με 472.400 εργαζομένους – είχε 540.000 το 2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., β’ τρίμηνο 2015, 1ος το εμπόριο με 657.300 και 3ος ο τουρισμός με 333.700 εργαζομένους).

Μοιάζει σαν όλα τα υπουργεία της κυβέρνησης να δουλεύουν για τους αστούς και μόνο το υπουργείο Γεωργίας να είναι σχετικό με την αγροτική παραγωγή, αλλά και την αγροτική κοινωνία, την οποία πάντως δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη ούτε και έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι το μόνο υπουργείο που θα μπορούσε να κάνει κάτι για τους συνανθρώπους-πολίτες-αγρότες.

Τώρα που ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εκλέγεται στην ανατολική Αττική, ίσως θα μπορούσαμε να υπολογίζουμε τουλάχιστον σε άλλα 23 –ή/και περισσότερα αναλογικά– κτηνοτροφικά, γεωργικά ή ανθοκομικά πάρκα στην Αττική. Μάλιστα θα μπορούσε να σκεφτεί ένας λογικός πολίτης ότι θα λειτουργήσουν στην ύπαιθρο της Αττικής πειραματικά-επιδεικτικά αγροκτήματα ακριβώς όπως λειτουργούν οι θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας στην αστικής νοοτροπίας μεταποίηση με την πληθώρα των θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας.

Είναι εξαιρετικά τα «κτήματα», όπως τα λένε, για να κάνουν χορούς, τελετές, βαφτίσια και γάμους οι αστοί και άλλοι, αλλά επιβάλλεται να δημιουργηθούν city farms (λειτουργούσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις) μέσα στον αστικό ιστό (Πεδίον του Άρεως, Γουδί, Νέα Φιλαδέλφεια κ.α.) και κτηνοτροφικά, γεωργικά και ανθοκομικά πάρκα στην ύπαιθρο της Αττικής (Τατόϊ κ.α.).

Τα στοιχεία δείχνουν ισχυρή υποστήριξη των αστών επιχειρηματιών με 23 νέα πάρκα στην ύπαιθρο της Αττικής και ισχυρότατη απέχθεια προς τους αγρότες επιχειρηματίες, ακόμα και στην ύπαιθρο της Αττικής, χωρίς ούτε ένα πάρκο διοικούμενο από τους ίδιους τους αγρότες. Μόνο περίεργες υποσχέσεις προς πρώην αστούς (συνταξιούχους και άλλους ιδιοκτήτες γης) που παρουσιάζονται ως αγρότες για να υφαρπάξουν ό,τι πιθανόν εμφανιστεί στην ύπαιθρο της Αττικής.

Δημήτρης Μιχαηλίδης

Δημοσιογράφος, «Αγρονέα»

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn