mai31_koinonikiOikonomia.jpg

 

Πραγματοποιήθηκε η τρίτη θεματική εκπομπή από τη Συνεργατική Κοινωνία στο διαδίκτυο το Σάββατο 29/5/2021, στις 12.00, με θέμα: ΟΡΑΜΑ υπαίθρου 2040 με την κοινωνική οικονομία.

Με συντονιστή τον κ. Βασίλη Τακτικό και κεντρικούς εισηγητές τους: Δημήτρη Μιχαηλίδη («Αγρονέα»), Τζέννυ Γκιουγκή (Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία), Γιώργο Κολέμπα (Τοπιοποίηση) και Μάγδα Κοντογιάννη (Κτηνοτρόφο Αττικής) μετείχαν (κατά τη σειρά εμφάνισης) οι: Κώστας Οικονομόπουλος, Λουκάς Μπρέχας, Δημήτρης Γαλάνης, Αναστασία Σαρχόσογλου, Τζένη Καλασούντα, Γιώργος Παπαδημητρίου, Χρήστος Αρέτος, Ιωάννα Σαπουνάκη, Σοφία Παυλάτου, Ζωή Μυλοθροπούλου, Αγγελική Τσιαξίρη, Ζέτα Κλίτσα, Δημήτρης Λάγαρης, Σταυρούλα Παπαγεωργίου, Έφφη Ιμάμ, Βασίλης Τόπουλος, Ζαφείρης Ναστούλης, Θεόφιλος Γεωργιάδης, Αθηνά Μιχαηλίδου, Ανδρέας Μπέκας, Αθανασία Παϊπάη, Γεωργία Δημοπούλου και πολλοί άλλοι που παρακολουθούσαν μέσω youtube στο https://www.facebook.com/184911065213528/videos/489938888951036, και σύγχρονα μέσω Facebook στο προφίλ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ Κ.Ο.» και στο προφίλ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ-CoopSociety».

Ανάμεσα σε όσα ακούστηκαν προλάβαμε να καταγράψουμε:

 • Το ΟΡΑΜΑ Υπαίθρου 2040 είναι οι καταγεγραμμένες μακροπρόθεσμες επιθυμίες. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική-ΚΓΠ (CAP) είναι η μεσοπρόθεσμη στρατηγική. Ο ετήσιος προϋπολογισμός θα έπρεπε να είναι η προσαρμοσμένη υλοποίηση μιας (ανύπαρκτης) ελληνικής αγροτικής πολιτικής.
 • Η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία-ΚΥΓεώ (Community Supported Agriculture-CSA) είναι η συμπαραγωγή τροφής (παραγωγικοκαταναλωση) από καταναλωτές και αγρότες σε τοπικό επίπεδο με από κοινού ανάληψη κινδύνων και ωφελειών.
 • Η Συμμετοχική Πιστοποίηση όπου οι καταναλωτές και οι παραγωγοί βάζουν από κοινού τα επιθυμητά συμφωνημένα χαρακτηριστικά της τροφής τους με τη βοήθεια όσων επιστημονικών δεδομένων απαιτούνται.
 • Η Τοπικοποίηση, η Αποανάπτυξη και ο Συνεργατισμός πρέπει να είναι το σχήμα επιβίωσης, με αυτοοργανωμένες οικοκοινότητεςστο άμεσο μέλλον για συνειδητοποιημένους πολίτες.
 • Οι πολίτες «από τα κάτω» χωρίς πατερναλιστική καθοδήγηση των εξουσιών του κράτους ή της αγοράς πρέπει να είναι οι μόνοι που θα αποφασίσουν πως θέλουν τις κοινότητές τους για να είναι ευημερούντες και ευτυχείς οι συμμετέχοντες πολίτες.
 • Είναι ανάγκη η εξασφάλιση της συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερομένων κατοίκων της υπαίθρου, μετά από δημοκρατικό και ουσιαστικό διάλογο με τους πολίτες-αγρότες, και αφού διασφαλιστούν οι δύο βασικές αρχές της, που είναι η απλούστευση και επικουρικότητα, με βάση το δίκαιο και την ηθική.
 • Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής, όπως ανέφερε η κα Μάγδα Κοντογιάννη, διαμόρφωσε το «ΟΡΑΜΑ Υπαίθρου 2040 για την Αττική» σε σύνοψη με τον τίτλο «ΑΡΑΤΤΙΚΑ», που διαμορφώθηκε μετά από τριάντα (30) επί τόπου συναντήσεις πολιτών και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και πολλών διαδικτυακών συζητήσεων.
 • Το «ΟΡΑΜΑ Υπαίθρου 2040 για την Αττική» παρουσιάστηκε σε συνάντηση με τον υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στις 8/2/21, ζητήθηκε συνάντηση ενημέρωσης με τον Περιφερειάρχη Αττικής, στάλθηκε στους δημάρχους Αττικής, ενημερώθηκαν οι βουλευτές υπαίθρου Αττικής και παρουσιάστηκε δημόσια (https://www.facebook.com/Skywalker.gr/videos/2859732274344189), στις 14/4/21 ,ενώ δημοσιοποιήθηκε από τα ΜΜΕ ευρέως.
 • Οι ψηφιακές υπηρεσίες και επικοινωνίες είναι απαραίτητες και για την ύπαιθρο.
 • Αγροτικά σχολεία με την μορφή της μαθητείας ή ως σχολεία αγρού ή ως επισκέψιμα αγροκτήματα.
 • Πρέπει να δημιουργηθούν Σπίτια του Αγρότη ως one-stop shop για την αγροτική επιχειρηματικότητα, κέντρο διάχυσης πληροφοριών-έρευνας-καινοτομίας και σημείο υποστήριξης συλλογικοτήτων (σύλλογοι, συνεργατισμοί και συμπράξεις).
 • Να γίνουν πειραματικά αγροκτήματα (καλλιέργειες και εκτροφές), όπως ακριβώς οι θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητες, με βεβαιώσεις εθελοντικής εκπαιδευτικής εργασίας διετούς εργασίας.
 • Προτείνεται η υιοθέτηση τοπικών γιορτών μόνο με τοπικά προϊόντα και τοπικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (αγρότες, βιοτέχνες, ξενοδοχεία-εστιατόρια με τοπική γαστρονομία).
 • Πρέπει να οργανωθούν Επισκέψεις Μελέτης για τους κατοίκους της υπαίθρου.
 • Τοπική Εφοδιαστική Αλυσίδα με Τοπικές στεγασμένες Αγορές Παραγωγών, με Τοπικά Σύμφωνα, με σημεία συγκέντρωσης της μη τοπικά καταναλώσιμης αγροτικής παραγωγής για εξεύρεση αγορών.
 • Απαιτείται αποκατάσταση των τοπικών αλυσίδων αυτάρκειας. Όταν ο αγρότης μονοσήμαντα παραδίδει στον έμπορο και στη βιομηχανία και καταναλώνει αγοράζοντας από το σούπερ μάρκετ «σπάει» η κυκλικότητα της τοπικής οικονομίας και προλειαίνεται η ανισορροπία. Ανισορροπία σημαίνει θάνατος στο τοπικό οικοσύστημα.
 • Η δημιουργία Καταναλωτικών Συνεταιρισμών μπορεί να μειώσει τη δαπάνη στην κατανάλωση και ταυτόχρονα να εξασφαλισθούν κεφάλαια για υποστήριξη των τοπικών αγροτικών συνεταιρισμών. Οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες μπορούν να εξασφαλίσουν τις ανάγκες σε ενέργεια.
 • Οι δυνεταιρισμοί αγροτών μπορούν να δώσουν ανεκτή λύση και στην αποκλειστική εξάρτηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από εισαγόμενους εργάτες γης.
 • Σε όλες τις προτάσεις ήταν αισθητή η ανάγκη για ύπαρξη αρχών και αξιών, μεταξύ των οποίων ο σεβασμός όλων, ο αλληλοσεβασμός. Ο σεβασμός στη φύση, ο σεβασμός στην ισορροπία της φύσης, ο σεβασμός στις χρήσεις γης. Και όλα πρέπει να περνούν μέσα από τα σχολεία.
 • Ιδιαίτερη προσοχή θέλουν οι αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δηµοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Επίσης οι ηθικές αξίες: της εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τους άλλους. Και αυτά θέλουν σχολείο,
 • Στις δομές λειτουργίας των τοπικών οργανώσεων πρέπει να είναι σεβαστή: η εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή, ο δημοκρατικός έλεγχος των µελών, η οικονομική συμμετοχή των µελών, η αυτονομία και ανεξαρτησία, η εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση, η συνεργασία μεταξύ των δομών και το έντονο κοινοτικό ενδιαφέρον. Και όλα αυτά μαθαίνονται στα σχολεία.
 • Τοπικοποίηση είναι η έμπρακτη απάντηση των ανθρώπων στη χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση.
 • Η μετά covid-19 εποχή υποστηρίζει και οδηγεί σε μια αποκεντρωμένη, τοπικοποιημένη, αυτοδιαχειριζόμενη, οικολογική κοινωνία της ισοκατανομής, που θα έχει σαν κύτταρο την αυτοδύναμη κοινότητα και το Δήμο και θα στηρίζεται στην ομοσπονδοποίηση Δήμων.
 • Η κα Τζέννυ Γκιουγκή (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ενημέρωσε ότι μπορεί να διαθέσει σε ενδιαφερόμενους την περιγραφή λειτουργίας Συνεταιρισμού ΚΥΓεω σε εικονογραφημένο comic.
 • Ο κ Γιώργος Κολέμπας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., http://topikopoiisi.blogspot.com/) ενημέρωσε και για το νέο βιβλίο του με τον κ. Γιάννη Μπίλλα «Για την κοινότητα των κοινοτήτων» των εκδόσεων των συναδέλφων
 • Η κα Μάγδα Κοντογιάννη (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ενημέρωσε ότι ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής οργανώνει κάθε Τρίτη, στις 21.00, διαδικτυακή συζήτηση Αγροτισσών, κάθε Τετάρτη, στις 12.00 διαδικτυακή συζήτηση για την αγροτική επιχειρηματικότητα και κάθε Παρασκευή, στις 22.00, διαδικτυακή συζήτηση με κτηνοτρόφους.
 • Ο κ Δημήτρης Μιχαηλίδης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ενημέρωσε ότι η Συνεργασική Κοινωνία οργανώνει κάθε Δευτέρα, στις 20.00, διαδικτυακή συζήτηση για την κοινωνική οικονομία και κάθε Σάββατο, στις 12.00, διαδικτυακή συζήτηση με θέμα εξειδικευμένο κάθε φορά.

Οι προσεχείς διοργανώσεις που αναφέρθηκαν είναι:

Δευτέρα, 31/5/2021, 20.00, με θέμα: Οι σειρήνες του καταναλωτισμού και η ΚΑΛΟ στο https://us02web.zoom.us/j/82084505147?pwd=S0NwVkpRalZrNlBHZ2s0cFliQlhZQT09

Τρίτη, 1/6/2021, 21.00, με θέμα: Οι Αγρότισσες για την Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος στο https://us02web.zoom.us/j/89186143859?pwd=Ui9QOGp4dURmdG45dXZyV2RSc0djQT09

Τετάρτη, 2/6/2021, 12.00, με θέμα: Η εκπαίδευση κτηνοτρόφων στην Αττική

https://us02web.zoom.us/j/89205950102?pwd=MXU3TnJNM1Rud3JUeUE3NzcyZGtGUT09

Παρασκευή, 4/6/2021, 22.00, με θέμα: Εκπαίδευση στην κτηνοτροφική ειχειρηματικότητα

https://us02web.zoom.us/j/84640965013?pwd=Qmc1OCtSWGlYTDk5ajlHUjg3b2RHdz09

Σάββατο, 5/6/21, 12.00, με θέμα: Ενεργειακές πολιτικές και ενεργειακές κοινότητες στο https://us02web.zoom.us/j/89400858713?pwd=LytGbnhCTjdkcnI2ZFF1Nzl5UUlRUT09

Δευτέρα, 7/6/21, 20.00, με θέμα: Κοινωνικές επιχειρήσεις και θεσμικές δομές υγείας στο https://us02web.zoom.us/j/88950823709?pwd=N21wK2dFZ05RZGFoVkhwazVQQ2Q4UT09

Δημήτρης Μιχαηλίδης, Δημοσιοργάφος, «Αγρονέα»

 

Πηγή φώτο:

<a href='https://www.freepik.com/photos/flower'>Flower photo created by wirestock - www.freepik.com</a>

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn