katanalotikoi-kai-alloi-synetairismoi-16-12-2020.jpg

Πραγματοποιήθηκε η τακτική συνάντηση της Δευτέρας, στις 14/12/2020, που διαρκεί σταθερά 1,5 ώρα, από τις 20.00, στην πλατφόρμα Ζoom του ΙΝΜΕΚΟ (Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας) με κύριο αντικείμενο συζήτησης εμπειρίες και ενέργειες σχετικά με τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς.

Τον λόγο πήραν μεταξύ άλλων (με τη σειρά που ακούστηκαν) οι: Κώστας Οικονομόπουλος, Δημήτρης Μιχαηλίδης, Λουκάς Μπρέχας, Γιάννης Φραγκούλης, Γιάννης Αυγενίκος, Χαρά Μορφονιού, Αλέξανδρος Μόζ, Βάϊος Κουτής, Γιώργος Καραμπάτος, Αντώνης Βούρτσης, Ολυμπία Καμινάρη, Αθανάσιος Κονταξής, Αλέξανδρος Οικονόμου, Πάνος Παπαϊωάννου, Μάνος Καλύβας και μεταξύ όσων ακούστηκαν καταγράψαμε:

 • Τα συστήματα οικονομικής διαχείρισης είναι τρία: η δημόσια οικονομική, η ιδιωτική οικονομική και η κοινωνική οικονομία.
 • Σήμερα στην Ελλάδα η κοινωνική οικονομία υπολογίζεται στο 1,2% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 10% περίπου. Στόχος είναι να πάει στο 20% την επόμενη δεκαετία και να φτάσει στο 33% περίπου το 2050.
 • Ό,τι περιλαμβάνει τη λέξη «κοινωνικό» δεν έχει απαραιτήτως σχέση με την κοινωνική οικονομία. Για παράδειγμα τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι κομμάτια της δημόσιας οικονομικής, ενώ η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι κομμάτι της ιδιωτικής οικονομικής.
 • Στην κοινωνική οικονομία η συχνότερη μορφή επιχειρηματικότητας είναι οι συνεργατισμοί (συνεταιρισμοί), τα αλληλόχρεα κεφάλαια (υγεία, συντάξεις κ.λπ.), οι ηθικές τράπεζες και τα ιδρύματα.
 • Σε έναν συνεταιρισμό οι ίδιοι οι συμμετέχοντες είναι οι ιδιοκτήτες, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες ασκούν τη διοίκηση και τον έλεγχο, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες (και μόνο αυτοί) είναι οι πελάτες (ωφελούμενοι).
 • Ένας καταναλωτικός συνεταιρισμός δημιουργείται από τα μέλη του για να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους, διοικείται από τα μέλη του και προμηθεύεται μόνο για τα μέλη του.
 • Σήμερα μια οικογένεια καταναλώνει 275 € ανά μήνα για προμήθειες από ένα σουπερμάρκετ και ένας φοιτητής μόνος του περίπου 140 € ανά μήνα.
 • Σήμερα χρήμα υπάρχει μόνο στις τράπεζες και στους καταναλωτές.
 • Εάν μπορούσαν να οργανωθούν οι καταναλωτές σε συνεταιρισμούς θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επιλεκτική ζήτηση στην αγροδιατροφική αλυσίδα και να «τραβήξουν», απορροφήσουν την παραγωγή από παραγωγικούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς. Επίσης θα μπορούσαν να προσφέρουν την απαραίτητη ταμειακή ρευστότητα, χωρίς να απαιτούνται τραπεζικές ανώνυμες εταιρίες.
 • Η μια τάση στον καταναλωτικό συνεταιρισμό είναι να δημιουργηθεί πλήρες «κανονικό» μεγάλο μαγαζί/παντοπωλείο/σουπερμάρκετ, με προμήθειες, αποθήκη εκθετήριο, πωλήσεις και ταμείο.
 • Και η άλλη τάση στον καταναλωτικό συνεταιρισμό είναι να στηθεί σημείο διανομής με προαγορά-προπληρωμή από μεγάλο κατάλογο και απλά παραλαβή από το σημείο διανομής.
 • Οι τιμές στα προϊόντα στην πλατφόρμα του καταναλωτικού συνεταιρισμού Ιωαννίνων θα είναι 12-15% φτηνότερα μέχρι και μισοτιμής σε σχέση με αυτά της αγοράς, με αξιοποίηση και του e-καταναλωτή.
 • Από τον κάθε λογαριασμό θα περνάει στον καταναλωτικό συνεταιρισμό ένα 20%, το οποίο θα αξιοποιείται από τον συνεταιρισμό για έργα κοινής ωφελείας ή κοινωνικής προσφοράς, όπως άλλωστε προβλέπεται για όλους τους συνεταιρισμούς.
 • Κάθε μέλος των 275 € ανά μήνα «τροφοδοτεί» τον συνεταιρισμό με το 20%, δηλαδή 75 € ανά μήνα, που σημαίνει περίπου 900 ευρώ ανά έτος.
 • Η πρόταση του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων είναι ότι το σχήμα είναι βιώσιμο με 800 περίπου μέλη, σε κάθε κοινωνία (χωρίς αποθήκη, έκθεση, χύμα προϊόντα και ταμείο).
 • Η εμπειρία του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού BIOScoop (Θεσσαλονίκη) είναι ότι είναι βιώσιμος με 200 περίπου ενεργά μέλη (με αποθήκη, εκθετήριους χώρους, χύμα προϊόντα και ταμείο).
 • Σε κάθε τοπική κοινωνία θα πρέπει να υπάρχουν ομόσπονδα συνεργαζόμενοι τοπικοί συνεταιρισμοί και όχι ένα κεντρικό πυραμιδικό σχήμα.
 • Ο συνεταιρισμός, ως δομή της κοινωνικής οικονομίας προαπαιτεί λειτουργική κοινωνία, στην οποία το κύριο χαρακτηριστικό είναι το κοινωνικό κεφάλαιο.
 • Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι λειτουργικό σε έναν «τόπο» (με κοινά γεωγραφικά στοιχεία, κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά και πίστη σε κοινό μέλλον).
 • Με μια στατιστική λογική αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένας καταναλωτικός συνεταιρισμός σε κάθε κοινωνία με μέχρι 150.000 συμπολίτες, μέλη της ίδιας κοινωνίας με κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά.
 • Δεν πρόκειται για τον κοινό παρονομαστή των κοινών συμφερόντων καταναλωτών, αλλά για την κάλυψη αναγκών συνανθρώπων-συμπολιτών.
 • Ένα σουπερμάρκετ έχει από 15.000 έως 25.000 κωδικούς.
 • Για να επιβιώσει ένα συνεταιριστικό κατάστημα πρέπει να έχει τουλάχιστον 1.500 κωδικούς.
 • Ο κατάλογος που έχει προταθεί, με τις εξασφαλισθείσες τιμές, του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων περιέχει ήδη 5.022 κωδικούς και είναι αναρτημένος στο gaiacoop.eu
 • Βασική παράμετρος του εγχειρήματος είναι η συναντίληψη των συμμετεχόντων μέσω ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μέσω ζύμωσης, ώστε να αναπτυχθεί το απαραίτητο κοινωνικό κεφάλαιο (εμπιστοσύνη και αλληλοβοήθεια).
 • Η βιβλιοθήκη του www.diktio-kapa.dos.gr ή www.diktio-kapa.coop έχει πάρα πολλά στοιχεία, 20.000 σελίδες με κείμενα για την κοινωνική οικονομία, αλλά και εκπαιδευτικά video για το πώς λειτουργούν καταναλωτικοί συνεταιρισμοί και πώς εκπαιδεύονται όσοι θέλουν να κάνουν ένα καινούριο συνεταιρισμό.
 • Η ψυχή της κοινωνίας είναι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι σύλλογοι και από εκεί μπορεί να ξεκινήσει μια τοπική προσπάθεια για δημιουργία καταναλωτικού συνεταιρισμού.
 • Στα Ιωάννινα έχει προταθεί συνεταιριστική μερίδα μόνο 50 € (διότι δεν χρειάζεται κεφάλαιο κίνησης, αποθήκη και εκθετήρια). Η εμπειρία στη Θεσσαλονίκη έχει καταγραφεί συνεταιριστική μερίδα 150 €.
 • Τα υποχρεωτικά αποθεματικά από τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι μπορούν να αποτρέψουν την τοξική επαφή των συνεταιρισμών με τις συστημικές τράπεζες.

Τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020, στις 20.00, στην τακτική συνάντηση στο Ζoom θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την ετήσια έκθεση της ΚΑΛΟ του 2019 και 2020, που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2020 από τη Γενική Γραμματεία Εργασίας (ISSN: 2585-2876).

Προσκαλούνται όσοι θέλουν να συμμετάσχουν να μας συναντήσουν στο https://us02web.zoom.us/j/89254130659?pwd=dU5iZ0MzNjh2akwzODhEN3A1MEx5UT09

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, «Αγρονέα»

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn