sel.10.jpg

Απευθείας επιλεκτικές αναθέσεις εκ των υστέρων. Ανακριβείς απαντήσεις –ψέματα!– σε απάντηση υπουργού στη Βουλή. Δήλωσαν, λένε, 150 ΚΟΙΝΣΕΠ, αλλά 1 στα 5 τα stands ήταν με εκθέματα όταν επισκεφθήκαμε την έκθεση, δηλαδή περίπου 30 με 59 ΚΟΙΝΣΕΠ και άλλες δομές, όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τελικά, πόσες ΚΟΙΝΣΕΠ δραστηριοποιούνται πραγματικά και πόσο αντίκτυπο έχουν στην πραγματική οικονομία και εργασία;

Στις 3 Οκτωβρίου 2018 η Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ του Υπουργείου Εργασίας προσκάλεσε για συμμετοχή στη 2η Έκθεση Φορέων ΚΑΛΟ (7-11 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα) με προθεσμία μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.

Στις 12/10 ένα e-mail προσκάλεσε όσους υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, σε κλαδική συνάντηση στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας ΚΑΛΟ, Σοφοκλέους 4, στις 16/10.

Στις 16/10 ο κ. Βασίλης Τακτικός, υπεύθυνος Επικοινωνίας της ΠΕΣΚΟ, έγραψε: «Ποιοι έδωσαν τα κλειδιά του Υπουργείου Εργασίας στο Impact Hub, μια ΜΚΟ, για να διαβουλευτεί και να καθοδηγήσει τους φορείς ΚΑΛΟ; Διότι στη συνάντηση δεν ήταν στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, αλλά δύο στελέχη αυτής της ΜΚΟ», η οποία έκανε και την 1η Έκθεση ΚΑΛΟ το 2017 και κάνει και δική της έκθεση-συνέδριο (forum το λέει) 16 μέρες μετά το υπουργείο. Στην ουσία, η 2η Έκθεση ΚΑΛΟ λειτούργησε ως «προσυνέδριο» του λεγόμενου forum.

Και στις 17/10 το politik.gr γράφει: «Έδωσαν κλειδιά του Υπουργείου Εργασίας σε ΜΚΟ! Οι ΜΚΟ δεν λειτουργούν ως κράτος εν κράτει μόνο στη διαχείριση του προσφυγικού, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως είναι αυτός της κοινωνικής οικονομίας. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η ΜΚΟ Impact Hub, την οποία είχε επισκεφθεί και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και η οποία κατόρθωσε να αναλάβει την αναμόρφωση της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, καταθέτοντας στην πραγματικότητα μια έκθεση ιδεών».

Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόδωρος Καράογλου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή σύμφωνα με την οποία ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

  • Με ποιο σκεπτικό μια ΜΚΟ υποκαθιστά το αρμόδιο υπουργείο όσον αφορά τη διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου για την κοινωνική οικονομία;
  • Η συγκεκριμένη μη κερδοσκοπική οργάνωση έχει αναλάβει και άλλες παρόμοιες «πρωτοβουλίες» με την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης;
  • Ποιο ήταν το κόστος της διοργάνωσης του ετήσιου συνεδρίου για την οικονομική οικονομία;
  • Ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης ΜΚΟ;

Στις 18/10 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων και η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων απευθύνουν επιστολές προς την υπουργό Εργασίας, την αν. υπουργό Εργασίας και τον ειδικό γραμματέα ΚΑΛΟ όπου επαναλάμβαναν τα ερωτήματα και επιπλέον ρωτούσαν:

  • Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τρεις φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η συγκεκριμένη ΜΚΟ, για τη διοργάνωση της έκθεσης με απευθείας ανάθεση, ενώ ταυτόχρονα οι δευτεροβάθμιοι φορείς αγνοήθηκαν για τις ανάγκες της διοργάνωσης ;
  • Με ποια κριτήρια ανατέθηκαν οι εργολαβίες σε φορείς που ιδρύθηκαν μόλις το 2016, ενώ στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας δρουν φορείς που έχουν και πολυετή παρουσία και χειροπιαστό έργο;
  • Μήπως οι εταιρίες αυτές έχουν έμμεση σχέση με κάποιους «συμβούλους» του υπουργείου σας;

Στις 25/10 με την υπ’ Α.Π.: 8.9943 απόφασή του ο υφυπουργός Εργασίας αποφασίζει να προσκαλέσει την εταιρία Impact Hub Labs να υποβάλει προσφορά προκειμένου να της ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης η παροχή υπηρεσιών «Σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίηση της 2ης έκθεσης φορέων ΚΑΛΟ» στο πλαίσιο του υποέργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας / αυτεπιστασία» της πράξης «Λειτουργικές δαπάνες της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ» με κωδικό «ΟΠΣ (MIS) 5001407». Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 20.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ με κωδικό «ΣΑΕ 2016ΣΕ33410011».

Και εδώ πλέον κάθε λογικός απλός παρατηρητής καταγράφει ότι πολύ πριν αποφασίσουν ο υφυπουργός και ο γενικός γραμματέας να καλέσουν στις 25/10 τη ΜΚΟ Impact Hub Labs για να υποβάλει προσφορά και, αφού την υποβάλει, οι υπηρεσίες να αναθέσουν με διαδικασίες αστραπής, η ΜΚΟ Impact Hub Labs αναλαμβάνει το έργο και καλεί τους ενδιαφερομένους σε σύσκεψη. Μα προσκλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι στις 12/10 από την Impact Hub Labs και η σύσκεψη, όπου «κλειδοκράτορες» ήταν στελέχη αυτής της ΜΚΟ, έγινε στις 16/10. Πώς συνέβη αυτό;

Στις 25/10, αφού «πρόλαβαν» τις απευθείας αναθέσεις, η αν. υπουργός Εργασίας κα Θ. Φωτίου έστειλε απάντηση στον ερωτώντα βουλευτή κ. Θ. Καράογλου όπου, αφού αναφέρει άσχετα με τα τεθέντα ερωτήματα, γράφει μεταξύ άλλων: «Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης 2570/17-10-2018 που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Θ. Καράογλου, σας πληροφορούμε τα εξής: Η προετοιμασία της ενεργής συμμετοχής είναι βασικό μέλημα της Ειδικής Γραμματείας ΚΑΛΟ, η οποία συντονίζει πολυεπίπεδα το φετινό εγχείρημα. Στην προσπάθειά της αυτή στηρίζεται από φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και όχι από ΜΚΟ, όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ερώτηση».

Και βέβαια καταντά αστείο το γεγονός ότι την ίδια ημέρα το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας προσκαλεί επίσημα, με ανάρτηση στο διαδίκτυο, τη ΜΚΟ Impact Hub Labs να δώσει προσφορά για το συγκεκριμένο έργο και το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας στέλνει έγγραφο στην ελληνική Βουλή, αναφέροντας: «Στην προσπάθειά του αυτή στηρίζεται από φορείς της ΚΑΛΟ και όχι από ΜΚΟ, όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ερώτηση». Προφανώς στο ίδιο το Υπουργείο Εργασίας υπάρχει επικίνδυνο έλλειμμα πληροφόρησης ανάμεσα στις υπηρεσίες, ακόμα και όταν διαχειρίζονται χρήματα του ΕΣΠΑ, ακόμα και όταν απευθύνονται στη Βουλή των Ελλήνων.

Στις 25/10 το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) εξέδωσε δελτίο Τύπου, δηλώνοντας: «Απέχουμε διαμαρτυρόμενοι. Διότι δεν είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό Κοινοβούλιο εν γένει να εθελοτυφλούν μπροστά σε τέτοιου είδους σκανδαλώδεις μεροληψίες, πόσο μάλλον καταστρατηγώντας όλες τις σύννομες διαδικασίες ή παρακάμπτοντας “ετσιθελικά” τη δευτεροβάθμια εκπροσώπηση του κλάδου μας στη συγκεκριμένη έκθεση. Η συμμετοχή μας στην έκθεση αυτή θα δήλωνε και τη συνενοχή μας. Και όσον αφορά τις υπόγειες και παράνομες πράξεις που διαδραματίζονται στο Υπουργείο Εργασίας σχετικά με τη φιλοσοφία της ΚΑΛΟ, το ΠΑΚΟΕ την επόμενη εβδομάδα θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη».

Και αυθημερόν, στις 25/10, χωρίς καμιά καθυστέρηση, το ΠΑΚΟΕ έστειλε επιστολή προς τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, στην υπουργό Εργασίας κα Αχτσιόγλου και την αν. υπουργό κα Φωτίου με την οποία ζητούσε άμεσα να παρέμβουν ώστε να σταματήσει επιτέλους αυτή η «δυσοσμία» που βγαίνει από τη δυσλειτουργία της ΚΑΛΟ.

Στις 26/10 το ΠΑΚΟΕ και το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών έστειλαν στο Υπουργείο Εργασίας επίσημη καταγγελία, η οποία ανέφερε: «Με την επιστολή-καταγγελία μας στις 25/10  σας θέσαμε υπόψη την απαράδεκτη διαδικασία που ακολούθησε το Υπουργείο Εργασίας γύρω από τις αναθέσεις σε ΜΚΟ της διοργάνωσης της ετήσιας 2ης Έκθεσης ΚΑΛΟ Expo 2018 και τη μη σύννομη χρηματοδότησή τους γι’ αυτό τον σκοπό. Ζητάμε την ακύρωση της χρηματοδότησης προς τις συγκεκριμένες ΜΚΟ. Ζητάμε την ακύρωση της 2ης Έκθεσης ΚΑΛΟ Expο υπό αυτές τις συνθήκες. Ζητάμε την ανάθεση στο εξής της διοργάνωσης της έκθεσης στους φυσικούς δικαιούχους αυτού του ρόλου, που είναι οι ομοσπονδίες και οι ενώσεις του χώρου, με ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης. Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε αναγκασμένοι να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη για αλλότρια, μη νόμιμη και καταχρηστική διαχείριση των δημόσιων πόρων υπέρ μεμονωμένων ΜΚΟ χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο».

Στις 29/10 βρήκαμε ενημερωτική επιστολή διαμαρτυρίας του Πανευρωπαϊκού Σωματείου Αναπήρων & ΑΜΕΑ «Συνεργασία-Δημιουργία», της ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης «Συνεργασία-Δημιουργία», του Περιφερειακού Μηχανισμού ΚΟΙΝΣΕΠ Αττικής και της Δυναμικής Ένωσης Φορέων ΚΑΛΟ Αττικής η οποία απευθύνεται προς την κα Αχτσιόγλου και μεταξύ άλλων γράφει: «Από το 2012 έως και σήμερα έχουμε βαρεθεί να ακούμε κούφια λόγια και υποσχέσεις για χρηματοδοτήσεις, παροχές και διάφορα άλλα, όπως διαβουλεύσεις, συναντήσεις, συζητήσεις. Τα χρήματα του ελληνικού λαού πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση ανεξέλεγκτα και με απευθείας αναθέσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδοτήσεων δίδεται σε φορείς και ΜΚΟ και όχι σε όσους δικαιούνται βοήθειας για να λειτουργήσουν με αξιοπρέπεια στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας».

Στις 30/10 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Π.Ε. (ΠΟΚΟΙΣΠΕ), το ΠΑΚΟΕ, η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ), το Πανευρωπαϊκό Σωματείο Αναπήρων & ΑΜΕΑ «Συνεργασία-Δημιουργία», ο Περιφερειακός Μηχανισμός ΚΟΙΝΣΕΠ Αττικής και η Δυναμική Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ συνυπέγραψαν επιστολή προς την κα Αχτσιόγλου με την οποία ζητούσαν επείγουσα συνάντηση για θέματα τάξης του υπουργείου με τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Το κείμενο έγραφε: «Είμαστε δευτεροβάθμιοι φορείς και ενώσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, γραμμένοι στο οικείο μητρώο, και ζητάμε επείγουσα συνάντηση για να σας εκθέσουμε από την πλευρά μας το μείζον πρόβλημα που έχει προκύψει με τις κατά συρροή απευθείας αναθέσεις και την κατάτμηση έργων που έχουν να κάνουν με την προβολή της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας».

Και ενώ η κα Φωτίου απαντούσε επίσημα στη Βουλή ότι δεν αναθέτουν δουλειές σε ΜΚΟ, η ΜΚΟ Impact Hub Labs έστειλε σε πολλούς παραλήπτες επιστολή της στην οποία έλεγε: «Τον Νοέμβριο του 2017 (πανελλήνια Expo, Αθήνα) και τον Ιούλιο του 2018 (περιφερειακή Expo Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα) ήμασταν μέρος της ομάδας διοργάνωσης των Expo ΚΑΛΟ ως συνεργάτες του Υπουργείου Εργασίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα με το ίδιο σχήμα που αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει την Expo του Νοεμβρίου 2018».

Ο Περιφερειακός Μηχανισμός ΚΟΙΝΣΕΠ Αττικής και η Δυναμική Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ εξέδωσαν ανακοίνωση που την κυκλοφόρησαν με τον τίτλο «Η στασιμότητα της κοινωνικής οικονομίας και η οσμή του χρήματος», η οποία έγραφε: «Πέρασαν 8 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση της κοινωνικής οικονομίας και του θεσμού των ΚΟΙΝΣΕΠ στην Ελλάδα και το πεδίο παραμένει σχεδόν ανενεργό, ενώ νοοτροπίες διαχείρισης που έρχονται από πολύ παλιά το καθυποτάσσουν στην αφάνεια. Καλούμε το πεδίο να συντονιστεί και να συνεννοηθεί ώστε να δημιουργηθεί εκπροσώπηση, η οποία ως κοινωνικός εταίρος και ισότιμος συνομιλητής με την πολιτεία θα αλλάξει την πορεία του πεδίου για να αρχίσει εποικοδομητικός διάλογος. Καλούμε την πολιτεία να σεβαστεί το πεδίο, τις αρχές και τις ανάγκες του και να μη γελιέται ότι θα παραμείνει για πάντα εν υπνώσει. Οι κακουχίες ήδη μας έχουν αφυπνίσει».

Στις 6/11 προσκλήθηκαν όλες οι δευτεροβάθμιες δομές, στις 7/11 έγινε συνάντηση και στις 8/11 διανεμήθηκε στην έκθεση, σε όσους ήθελαν να ενημερωθούν, και δημοσιεύτηκε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης το υπ’ αριθμόν 314 δελτίο Τύπου, που έλεγε: «Στις 7/11, έπειτα από συζήτηση, αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 1. να διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στην έκθεση ΚΑΛΟ το δελτίο Τύπου 314/8-11-2018, 2. να κατατεθεί αίτηση ακύρωσης των επίδικων αναθέσεων στο ελεγκτικό συνέδριο, 3. να πραγματοποιηθεί άμεση ανοικτή συνάντηση και συζήτηση με τους πολιτικούς υπευθύνους του υπουργείου, 4. να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να ενισχυθούν άμεσα οι φορείς της ΚΑΛΟ με 1 τουλάχιστον εργαζόμενο από το Υπουργείο Εργασίας και 5. να οργανωθεί άμεσα ένα αντιπροσωπευτικό συνέδριο που θα οργανώσουν όλοι ανεξαιρέτως οι φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που το επιθυμούν».

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσίως γράφων-«ΑγροΝέα»

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn