agr5.jpg

Τη συνήθη Τετάρτη 6 Απρ. 2022 στις 21.00 στη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση με ανοιχτή πρόσκληση προς όλους το θέμα είναι «Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων» στο https://us02web.zoom.us/j/81550666956.

Την Τετάρτη 13 Απρ. 2022 στις 21.00 στη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση με ανοιχτή πρόσκληση προς όλους το θέμα είναι «Τοπικές αγορές αγροτών» στο https://us02web.zoom.us/j/89943903477.

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφος, γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής, προσκάλεσε τον κ. Μάνο Καπαράκη (Ιεράπετρα, κηπευτικά) και τον κ. Θάνο Κελμάγερ (Αθήνα, ανθοκομικά) να παρουσιάσουν μερικές από τις εμπειρίες τους από τη λειτουργία δημοπρατηρίων, με συντονιστή τον γράφοντα («ΑγροΝέα», «AgroBus»).

Τα αγροτικά προϊόντα αποκτούν ραγδαία αυξανόμενη σημασία και τιμή (διότι πραγματική αξία είχαν πάντοτε και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλη). Απλώς τώρα το καλαμπόκι, με το οποίο στη Γερμανική Κατοχή του 1940 (γιατί υπάρχει και σε άλλα χρόνια) κάναμε κατσαμάκι και τρώγαμε, έγινε πολύτιμο, περίπου σαν «διαμάντι», ένα κόσμημα.

Η τοπική αγροδιατροφική αυτάρκεια απέκτησε ιδιαίτερη σημασία τον τελευταίο χρόνο, στρέφοντας το ενδιαφέρον όλων από τις ταλαιπωρημένες παγκοσμιοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες (μεταφορές, εισαγωγές, εξαγωγές κ.λπ.) στις τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες (locality, οικοτεχνία, αγορές αγροτών, τοπικά σύμφωνα, δημοπρατήρια κ.λπ.). Στην περίοδο της πανδημίας ακόμα και μετακινήσεις από δήμο σε δήμο είχαν απαγορευθεί για να επιβιώσουμε όλοι.

Από τη σύγχρονη τάση για τοπικότητα (locality), την Τετάρτη 6 Απρ. 2022 στις 21.00 η κα Κοντογιάννη (6932 094231) είπε ότι θα συζητηθούν τα δημοπρατήρια, όπου μετά τις απευθείας πωλήσεις σε καταναλωτές από τους αγρότες στον τόπο τους, μετά τις αγορές αγροτών που καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών (κατοίκων) και μετά τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας, τα δημοπρατήρια λειτουργούν ως χώροι συγκέντρωσης της τοπικής αγροτικής (φυτικής και ζωικής) παραγωγής για να καλύψουν διατοπικές ανάγκες, ακόμα και διεθνείς αγορές.

Τα δημοπρατήρια θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν τις αναγκαίες ποσότητες για να προσελκύσουν τις αγορές και τους αγοραστές, στηριζόμενες σε συμβολαιακές σχέσεις με τους αγρότες-παραγωγούς ή, ακόμα καλύτερα και σωστότερα, με σύμπραξη και συνεργασία των ίδιων των αγροτών-παραγωγών σε συνεταιρισμούς (ή, όπως λέγονται διεθνώς, συνεργατισμούς / cooperatives).

Οι συνεταιρισμοί είναι κομμάτι της κοινωνικής οικονομίας (ΚΟ) και οι φορείς της απαιτούν να λειτουργεί ενεργός τοπική κοινωνία, τα μέλη της οποίας μπορεί να συμπράξουν σε συνεταιρισμούς. Οι συνεταιρισμοί δεν είναι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) που ασχολούνται με αγροτικά προϊόντα (αγοράζοντας και πουλώντας) ή που ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε αγρότη, αλλά δομές που δημιουργούνται από τους ίδιους τους αγρότες-παραγωγούς για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ίδιων των αγροτών-μελών τους και κατευθύνονται από τους ίδιους τους αγρότες δημοκρατικά (κάθε μέλος μία ψήφος).

Το «συνεταιρισμοκτόνο» νομικό πλαίσιο, που προσάρμοσε τους αγροτικούς συνεταιρισμούς στην τάχα σύγχρονη πραγματικότητα, κατέστησε τους ελληνικούς συνεταιρισμούς υβρίδιο της κερδοσκοπικής ιδιωτικής οικονομικής, μια νόθα γέφυρα προς μια περισσότερο δήθεν βιώσιμη οικονομική κατάσταση σε ένα διαλυόμενο και καταρρέον ομογενοποιημένο παγκόσμιο σύστημα.

Στις μέρες μας η μηχανοποιημένη παραγωγική διαδικασία της τροφής καταναλώνει κατά μέσο όρο περισσότερες μονάδες ορυκτής ενέργειας για να παραχθεί μία μονάδα διατροφικής ενέργειας (και εάν μετρήσουμε την κατανάλωση ενέργειας για μεταποίηση και διατήρηση, καθώς και το ενεργειακό κόστος των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων, η κατάσταση γίνεται εφιαλτική και μη βιώσιμη). Όταν γίνει κατανοητό αυτό από τους κάθε είδους «επενδυτές» του αγροδιατροφικού συστήματος, θα έχουμε την όξυνση της αγροδιατροφικής κρίσης. Θα έχουμε ένα πραγματικό κραχ, που μπροστά του θα ωχριά το πρόσφατο χρηματοπιστωτικό κραχ (2008). Θα πάψουν να υπάρχουν φθηνά τρόφιμα, γιατί θα αυξηθούν στο έπακρο τα κόστη της καλλιέργειας / εκτροφής, της συγκομιδής, της αποθήκευσης, της συντήρησης, της ψύξης, των μεταφορών και της διανομής (Γ. Κολέμπας, trikkipress.gr, 30/10/2021).

Μετά τον Covid-19 επαναξιολογούνται οι αξίες και οι προτεραιότητες και φαίνεται (προσοχή, «φαίνεται») ότι η τροφή ξανααποκτά σεβασμό, αλλά δεν φαίνεται να συνοδεύεται από σεβασμό στον αγρότη-παραγωγό. Προσπαθούν να τον εξωθήσουν να παράγει σαν αγροεργάτης και όχι σαν επιχειρηματίας αγρότης.

Στον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Περιφέρειας Αττικής πιστεύουν ότι ο αγρότης (γεωργός, κτηνοτρόφος) είναι ο φροντιστής του περιβάλλοντος. Από κάθε κύκλο του περιβάλλοντος ο αγρότης αξιοποιεί το περίσσευμα για την ικανοποίηση των αναγκών του. Ο αγρότης καλλιεργεί ό,τι χρειάζεται η κοινωνία κυρίως με συμβολαιακές σχέσεις σε τοπική εφοδιαστική αλυσίδα και τοπικά σύμφωνα και πρέπει να μπορεί να διαθέτει απευθείας στους γύρω καταναλωτές μέσω των αγορών αγροτών μέχρι το 20% της παραγωγής του. Και η συγκεντρωμένη παραγωγή πρέπει να μπορεί να διατεθεί στην αγορά μέσω συστημάτων δημοπράτησης σε δημοπρατήρια που θα διαχειρίζονται οι ίδιοι οι αγρότες.

Η κα Κοντογιάννη, 6998 282382, είπε: «Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί το Όραμα 2040 της Αττικής Υπαίθρου που συνδιαμορφώσαμε τον Ιαν. του 2021. Ήδη εργαζόμαστε για ένα νέο Αγροτικό Σύμφωνο 2040 Αττικής Υπαίθρου, του οποίου το τελικό υβριδικό συνέδριο σχεδιάζεται να γίνει στις 18 Μαΐου 2022, 10.00-16.00, και τα συμπεράσματά του να υποβληθούν στην Ε.Ε. τον Ιούν. του 2022.

»Στόχος του νέου Αγροτικού Συμφώνου 2040 είναι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών-κατοίκων της υπαίθρου να συνθέσουν μια νέα συμφωνημένη με όλους πορεία, ώστε το 2040 να διαμορφωθούν συνθήκες για μια ελκυστική αγροτική ύπαιθρο, για να γίνουν οι αγροτικές περιοχές πιο ισχυρές, πιο συνδεδεμένες, πιο ανθεκτικές και πιο ευημερούσες, μαζί με όλους τους κατοίκους της υπαίθρου. Ακόμα και με όσους αγρότες κατορθώσουν να δημιουργήσουν συλλογικές δομές εκπροσώπησής τους. Οι δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις κάθε Τετάρτη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής προσπαθούν να καλύψουν την τεράστια ανεπάρκεια συμμετοχής και ενημέρωσης των κτηνοτρόφων».

Την προσεχή Τετάρτη 6 Απρ. 2022 στις 21.00 στη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση, με ανοιχτή πρόσκληση προς όλους, το θέμα είναι «Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων» στο https://us02web.zoom.us/j/81550666956.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης,«ΑγροΝέα», «Agrobus»

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn