agr29.jpg

 

Πραγματοποιήθηκε η τακτική δημόσια διαδικτυακή συζήτηση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής την Τετάρτη 23/3/2022 με κύριο θέμα τα Σχολεία Μαθητείας Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Οι τακτικές συζητήσεις κάθε Τετάρτη στις 21.00 οργανώνονται με προσανατολισμό το υβριδικό συνέδριο «Αγροτικό Σύμφωνο 2040 Αττικής Υπαίθρου», 18 Μαΐου 2022, 10.00-16.00.

Οι αμέσως επόμενες Τετάρτες θα φιλοξενήσουν συζητήσεις, χωρίς να σταματούν τα αρμέγματα και η αγωνία για εξεύρεση ζωοτροφών, ο αγώνας για μείωση κατανάλωσης καυσίμων, ο αγώνας για αγρεργάτες και ο αγώνας για πώληση της αγροτικής παραγωγής, την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, 21.00, για τις «Ομάδες Τοπικής Δράσης», https://us02web.zoom.us/j/81725829374 και την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, 21.00, για τα «Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων», https://us02web.zoom.us/j/81550666956.

Στην ανοικτή δημόσια διαδικτυακή συζήτηση με πρόσκληση της κας Μάγδας Κοντογιάννη, γραμματέως του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής, μετείχαν οι: Νίκος Δημόπουλος, Μάνος Καπαράκης, Γιάννης Κοντογιάννης, Μάγδα Κοντογιάννη, Διαμαντούλα Κρητικού, Αθηνά Μιχαηλίδου, ο γράφων, Ζαφείρης Ναστούλης και Στράτος Τσικουράκης, ενώ συμμετείχαν μέσω Facebook στο «Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής-Άγιος Γεώργιος», που πλέον βρίσκεται ελεύθερο για όποιον θέλει να το δει στο https://www.facebook.com/618390278198909/videos/720715122252822.

Ανάμεσα σε όσα ακούστηκα καταγράφονται:

Τα Σχολεία Μαθητείας, η πρακτική άσκηση, οι επισκέψεις μελέτης, η ενημέρωση στα σχολεία και τα credit εμπειρίας είναι σημαντικά και επείγοντα, διότι μόνο το 0,6% του συνολικού αγροτικού πληθυσμού έχει επαρκή αγροτική επαγγελματική κατάρτιση.

Στα αγροτικά σχολεία μαθητείας είπε η κα Αθηνά Μιχαηλίδου:

  • • Οι μαθητές διαμένουν σε αυτόνομα δωμάτια στα αγροκτήματα.
  • • Οι μαθητές αμείβονται και πληρώνουν για στέγη και τροφή.
  • • Οι μαθητές πηγαίνουν δύο μέρες/εβδομάδα στο αγροτικό σχολείο.
  • • Οι μαθητές παίρνουν από την Πολιτεία voucher (επιταγή) για τις σπουδές.
  • Οι αγρότες-αρχηγοί των εκμεταλλεύσεων υποστηρίζονταν από το σχολείο.
  • • Το σχολείο είναι κέντρο κοινοτικής δράσης για όλους τους κατοίκους.
  • • Τα αγροτικά σχολεία πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα.
  • • Οι αγρότες που μετέχουν πρέπει να παίρνουν μόρια στις χρηματοδοτήσεις.

Για την πρακτική άσκηση των φοιτητών η κα Αθηνά Μιχαηλίδου πρότεινε την εστίαση στην πρακτική άσκηση στα αγροτικά επαγγέλματα, τα οποία απαιτούν τόσο γνώσεις, όσο και κοινωνικές δεξιότητες.

Η τεράστια «απόσταση» ανάμεσα στους χώρους παραγωγής γνώσης και της πραγματικής ζωής επιβάλλει συνεργασία των υπηρεσιών διασύνδεσης των πανεπιστημίων και των συλλογικών δομών των κτηνοτρόφων.

Οι φοιτητές των παραγωγικών αγροτικών πανεπιστημιακών σχολών θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δίμηνες πρακτικές κάθε χρόνο ως προαπαιτούμενο προαγωγής και βέβαια τουλάχιστον 6μηνη πρακτική άσκηση πριν από τη λήψη του πτυχίου. Στο εξωτερικό προβλέπεται ετήσια ενδιάμεση πρακτική άσκηση.

Η πρακτική άσκηση πρέπει να προσεγγίζει τον πραγματικό χώρο εργασίας των κτηνοτρόφων και δεν γίνεται για άσκηση φερέλπιδων «διευθυντών»…

Ο κ. Νικ. Δημόπουλος έδωσε ιδιαίτερη σημασία στις επισκέψεις εγκλιματισμού: Σε κύκλο Περιφερειακής Ενότητας (παλαιά Νομαρχία) πρέπει να οργανωθούν ημερήσιες εκδρομές-επισκέψεις μαθητών σε κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν τη διαδικασία παραγωγής τροφής και να αναπτυχθεί σεβασμός προς τους παραγωγούς πραγματικού πλούτου.

Οι επισκέψιμες κτηνοτροφικές μονάδες θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται σε έναν κατάλογο τοπικών επισκέψιμων αγροκτημάτων, όπου θα δίνονται στοιχεία επικοινωνίας, χάρτης πρόσβασης, δυνατότητες του τι μπορεί να δει κάποιος και τυχόν διαθέσιμες υπηρεσίες στην κτηνοτροφική μονάδα.

Από όλους τους συμμετέχοντες κρίθηκε απαραίτητο οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι σε κάθε περιοχή να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για ενημέρωση των μαθητικών τάξεων και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για τον ρόλο της κτηνοτροφίας στην τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνική συνοχή, αλλά και τη συμβολή στην αγροδιατροφική ασφάλεια (επάρκεια τροφίμων).

Η κα Κοντογιάννη έχει κάνει πολλή δουλειά στην ενημέρωση-επίδειξη για τη δυνατότητα παραγωγής τροφής στο σπίτι από αγροτικά προϊόντα σε παιδικούς σταθμούς, σε γυμνάσια και λύκεια, ακόμα και εθνικοτοπικούς συλλόγους και συλλόγους γονέων, αλλά και εκθέσεις και φεστιβάλ.

Η κα Μιχαηλίδου είπε ότι σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχουν συστήματα αναγνώρισης της εμπειρίας, προσφέροντας ομόλογα «credit». Είναι καιρός και η Ελληνική Πολιτεία και τα ελληνικά πανεπιστήμια να υιοθετήσουν κάποια τέτοια συστήματα και να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν την πολύχρονη πείρα των πρωταγωνιστών της ζωής και της παραγωγής.

Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν την περίεργη τυπολατρεία της δημόσιας διοίκησης στους τίτλους σπουδών διαφόρων εκπαιδευτικών δομών, ενώ θέλουν να αγνοούν τελείως τον «θησαυρό» της εμπειρίας στην πραγματική ζωή.

Οι πρωταγωνιστές της ζωής και της παραγωγής πραγματικού πλούτου παρήγαγαν, πρόσφεραν στον εθνικό πλούτο και στα κρατικά έσοδα, ενώ κάποιοι άλλοι μαθητές απολάμβαναν με έξοδα του κράτους κάποιες «σπουδές».

Το κράτος οφείλει στους ενηλίκους σήμερα, που δεν χρησιμοποίησαν τότε ως έφηβοι τις δωρεάν παροχές για εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο την αναγνώριση της πολύχρονης εμπειρίας σήμερα, όσο και ευκαιρίες αξιοποίησης των τότε δωρεάν παροχών, σήμερα…

Και ενώ στα αστικά επαγγέλματα με κάποιας μορφής σεμινάρια ή με διαλέξεις δίνεται η δυνατότητα κάποιας αναγνώρισης, στα αγροτικά επαγγέλματα, και ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους, είναι «κλειστές» όλες οι «οδοί» επιμόρφωσης ή/και αναγνώρισης της μακρόχρονης εμπειρίας.

Η κα Κοντογιάννη (6932 094231) συνοψίζοντας τη συζήτηση προσδιόρισε τους επόμενους στόχους του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής (1) στις ενημερώσεις σχολείων, (2) στις επισκέψεις, (3) στην πρακτική άσκηση, (4) στα σχολεία μαθητείας και (5) στην αναγνώριση των Credit εμπειρίας. Στο υβριδικό συνέδριο «Αγροτικό Σύμφωνο 2040 Αττικής Υπαίθρου» στις 18 Μαΐου 2022 η συζήτηση μπορεί να είναι μια θεματική του συνεδρίου.

Η επόμενη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής είναι την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, 21.00, στον σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/81725829374.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης,ΑγροΝέα, AgroBus

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn