agroths7.jpg

Πρόσκληση για τις 7 Οκτωβρίου 2021, στις 15:30, στα Μέγαρα Αττικής (αίθουσα «Le Mirage», παραλία Βαρέας) έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την προγραμματισμένη 6η Συνδιάσκεψη για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για την Περιφέρεια Αττικής. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τις εργασίες της Συνδιάσκεψης θα ανοίξει ο υπουργός ΑΑΤ κ. Σπήλιος Λιβανός, ενώ θα παραστεί και θα μιλήσει ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι. Η 6η Συνδιάσκεψη αποτελεί μέρος της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιεί το υπουργείο στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Όσοι θέλουν μπορούν να μετάσχουν στη διαβούλευση μέσω του Ζοοm στο https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88442087517&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1UzmLM1Me19ttnNptCe0Yv

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη (κτηνοτρόφος, 69320 94231, γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής) σχολίασε: Ελπίζουμε ότι η παρουσίαση των συνοπτικών αξόνων Στρατηγικού Σχεδίου δεν θα απορροφήσουν όλο τον αξιοποιήσιμο χρόνο ανθρώπινης αντοχής για συμμετοχή στην εκδήλωση και θα έχουμε την ευκαιρία να εκθέσουμε τις απόψεις τής νόμιμα και τυπικά λειτουργούσας οργάνωσής μας με χώρο ευθύνης όλη την Αττική. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής έχει κάνει 150 περίπου δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις σχεδόν για όλο το φάσμα των θεμάτων που απασχολούν την αγροτική επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο της Αττικής και ειδικότερα στην περιαστική κτηνοτροφία εδώ και ενάμιση χρόνο. Στις 8 Οκτωβρίου 2021, στις 22:00, συζητάμε για τα αγροτικά επιμελητήρια. Μάλιστα στις 15 Οκτωβρίου 2021, στις 20:00, θα γιορτάσουμε διαδικτυακά την Παγκόσμια Ημέρα της Αγρότισσας.

Ο κ. Γιάννης Κοντογιάννης (πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής) δήλωσε: Μέχρι τις 21/9/21 δεν γνωρίζαμε τι αποφασίστηκε ερήμην του αγροτικού κόσμου για το Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΓΠ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στο Συμβούλιο Υπουργών ή στην Ευρωβουλή ή στα γραφεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Θα συμμετέχουμε στη λεγόμενη Συνδιάσκεψη σήμερα στις 7 Οκτωβρίου, αλλά δεν γνωρίζουμε τις δυνατότητες και τους χρόνους αλλαγών στα ήδη αποφασισθέντα στο Σ.Σ. της ΚΓΠ 2023-2027 ούτε είναι κατανοητή η συχνά «ξύλινη» γλώσσα των αμφιλεγόμενων ορισμών.

Ως συμβολή στην ΚΓΠ 2023-2027, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής θα καταθέσει επιγραμματικά μερικές σημαντικές παρατηρήσεις, μεταξύ των οποίων:

  1. Η Ελλάδα είναι ένας βράχος ριγμένος στη θάλασσα, με το 76% των εδαφών της πάνω από 600 μέτρα υψόμετρο, πάνω από 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής και πάνω από 6.000 νησιά. Η Ελλάδα είναι η τρίτη σε βιοποικιλότητα χώρα στον πλανήτη με 6.300 φυτά και περίπου 1.470 μοναδικά, ενδημικά, γηγενή είδη. Επίσης, η Ελλάδα έχει τον δεύτερο ζωντανό πολιτισμό πάνω στον πλανήτη με ισχυρό πλεονέκτημα στην άυλη πολιτιστική της κληρονομιά. Στην Ελλάδα η φροντίδα του περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού, πολιτιστικού κ.ά.) από τους αγρότες σε τοπικό επίπεδο είναι ύψιστος υπαρξιακός αειφόρος λόγος και η αγροτική δραστηριότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα παραπάνω.
  2. Ο αγρότης (γεωργός, κτηνοτρόφος, αλιέας, δασοκόμος) είναι ο φροντιστής του περιβάλλοντος και το περιβάλλον είναι βιώσιμο (αειφόρο) όταν βρίσκεται σε ισορροπία. Κάθε μορφής ανισορροπία ή υπερσυγκέντρωση προκαλεί θάνατο στο οικοσύστημα (σταβλισμένα χωρίς βοσκήσιμες γαίες, μονοκαλλιέργειες, εντατικές εκμεταλλεύσεις, εισβολικά ή/και ξενικά είδη,
  3. Ο φροντιστής του περιβάλλοντος, ο κηπουρός της φύσης, ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης (όχι ο παραγωγός αγροτικών προϊόντων), πρέπει να στηρίζεται εισοδηματικά για τη φροντίδα του κοινού πλανήτη μας και ιδιαίτερα για τα δωρεάν δημόσια αγαθά που με τη δραστηριότητά του προσφέρει, όπως είναι ο καθαρός αέρας, το πόσιμο νερό και το ευχάριστο τοπίο της υπαίθρου. Η φροντίδα στον πλανήτη πρέπει να εκφράζεται με στρέμματα (εκτάρια) και κατά συνέπεια θα πρέπει να δέχονται ανά στρέμμα το ίδιο ποσό άμεσης οικονομικής ενίσχυσης όλοι ανεξαιρέτως οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και μάλιστα σε τρεις αγρονομικές περιοχές (βοσκήσιμες γαίες, αρόσιμες εκτάσεις και δενδρώνες / αμπελώνες).
  4. Ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης (όχι ο «ενεργός»…) που δέχεται «άμεση ενίσχυση» πρέπει να είναι ενεργό μέλος της τοπικής αγροτικής κοινότητας, να κατοικεί στην έδρα της εκμετάλλευσής του, να μετέχει στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου, να συμπάσχει για το κοινό μέλλον του τόπου και να εκτρέφει παραγωγικά ζώα ή/και να καλλιεργεί φυτά ή/και να πιάνει ψάρια ή/και να μαζεύει προϊόντα του δάσους. Οι απλοί κτηματίες / ιδιοκτήτες γης δεν είναι εξ αυτού και μόνο του λόγου αγρότες / φροντιστές για να υποστηρίζονται εισοδηματικά.
  5. Επιβάλλεται η υποστήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας με το Σπίτι του Αγρότη σε κάθε δήμο και με αγροτικά επιμελητήρια σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, αν δεν επιβληθεί η ισότιμη συμμετοχή των αγροτών στα υπάρχοντα τοπικά επιμελητήρια.
  6. Η τοπική ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις αγροτικές περιοχές και τα προγράμματα μορφής LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’ Economie Rurale, Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου) ή CLLD (Community Led Local Development, Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων), που στηρίζονται χρηματοδοτικά από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και την Κοινή Γεωργική Πολιτική, πρέπει να εφαρμοστούν και στις αγροτικές περιοχές της Αττικής.
  7. Πρέπει να προβλεφθούν χρηματοδοτικά μέσα για την οργανωμένη υποστήριξη συγκεκριμένων χρήσεων γης για τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων, όπως κτηνοτροφικά πάρκα. Κατά τη σύνταξη των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων πρέπει να προβλέπονται προδιαγραφές και για εκτάσεις ώστε να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο όριο παραγωγής πρώτων υλών για τη διατροφή του τοπικού πληθυσμού. Δηλαδή χρήσεις γης μόνο για μικρές γεωργικές καλλιέργειες παραγωγής τροφίμων και χρήσεις γης μόνο για μικρές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παραγωγής τροφίμων, όπως ακριβώς οι περιοχές τουριστικής ανάπτυξης, οι εκτάσεις για σχολεία, οι εκτάσεις για εκκλησίες, οι εκτάσεις αναψυχής (πάρκα, ψυχαγωγία, αθλοπαιδιές, γήπεδα κ.λπ.), οι εκτάσεις κατοικίας, οι εκτάσεις για βιοτεχνία ή/και βιομηχανία, οι εκτάσεις για επεξεργασία αποβλήτων και άλλες.
  8. Πρέπει να σταματήσει ο συστηματικός αποκλεισμός των αγροτών από την πρόσβαση στους καταναλωτές με τεχνητές διαδικασίες, προδιαγραφές, πιστοποιητικά κ.λπ. Οι στεγασμένες αγορές αγροτών πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την ΚΓΠ 2023-2027.
  9. Απαιτούνται αγροτικά σχολεία μορφής μαθητείας (όχι αστικά σχολεία σε τέσσερις τοίχους), τουλάχιστον ένα ανά Περιφερειακή Ενότητα, με τη συμμετοχή στη διοίκηση των τοπικών αγροτικών συλλογικών οργανώσεων.

Ο κ. Κώστας Μαντζουράνης, πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ «Κυκεών» επεσήμανε ότι είναι εξαιρετικά ενοχλητικές οι αλλαγές μέσω αλλαγής ορισμών εκ των υστέρων, όπως:

Αγρότης ορίζεται αυτός-ή που έχει ακόμα και μόνο εκμετάλλευση 500 KWH!

Αγρότης ορίζεται αυτός-ή που έχει ακόμα και μόνο μέχρι 10 δωμάτια φιλοξενίας!

Παίζοντας με τις βοσκοϊκανότητες, αλλάζουν παραμέτρους ανά εκλογική έδρα. Τα λεγόμενα «ιστορικά δικαιώματα» κατάντησαν πολιτικό «ρουσφέτι». «Εφευρέθηκαν» οι σταβλισμένες παραγωγικές «μηχανές» χωρίς βοσκήσιμες γαίες.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής επεσήμανε τη σχεδόν παντελή έλλειψη θεσμικής επικοινωνίας με την Περιφέρεια Αττικής, τη συστηματική παράλειψη της θεσμικής συμμετοχής του Συλλόγου σε επιτροπές σχεδιασμού, αλλά και σε επιτροπές υλοποίησης και ελέγχου στο αγροτικό γίγνεσθαι, και τη μη απάντηση συγκεκριμένων αιτημάτων προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η περιαστική κτηνοτροφία σχεδόν «δεν υπάρχει» στους φορείς εξουσίας (δήμος, Περιφέρεια, υπουργεία) ή, καλύτερα, μοιάζει να υπάρχει μόνο για τη «λεηλασία» των παραδοσιακών βοσκότοπων, που κράτησαν αειφόρο το αττικό περιβάλλον, των βοσκήσιμων γαιών και βέβαια για την τσιμεντοποίηση του real estate όλης της αγροτικής αττικής υπαίθρου.

Η κα Κοντογιάννη προσκαλεί τόσο στη διαδικτυακή συζήτηση στις 8 Οκτωβρίου 2021, στις 22:00, για τα αγροτικά επιμελητήρια, όσο και στις 15 Οκτωβρίου 2021, στις 20:00, στην Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας.

Δημήτρης Μιχαηλίδης, «Αγρονέα», 6998 282382

 

πηγή φώτο:

https://www.freepik.com/free-photo/young-farmer-field-observing-crops_11133895.htm#page=1&query=farmer&position=32&from_view=search

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn