kar2.jpg

 

Ανταπόκριση 2 Αυγ 2021

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της πρότασης για σύσταση Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής στις 19/7/2021 και μέχρι σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας έργου, www.agroattica.gr, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη (6932094231), κτηνοτρόφος, γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής, μετείχε στην πρώτη παρουσίαση και από όσα συζητήθηκαν, καταγράφονται μερικές πρώτες σκέψεις που δημιουργήθηκαν για την υπό σύσταση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής».

 • Σκοπός της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Αττικής» θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής μέσω της υποστήριξης της παραγωγής, τυποποίησης, μεταποίησης, διάδοσης και εμπορίας των τοπικών αγροτικών προϊόντων στις τοπικές κυρίως αγορές, με την υποστήριξη δημιουργίας τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και συμπληρωματικά στις περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές.
 • Κύριος στόχος της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Αττικής» θα πρέπει να είναι και η δημιουργία οριζόντιων τοπικών συμφώνων ποιότητας τουρισμού με την οριζόντια διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με την εστίαση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.
 • Όλοι μαζί οι τομείς της οικονομίας, δημόσιος, ιδιωτικός και κοινωνικός θα πρέπει να μετέχουν στο εγχείρημα, αλλά η ΚΟΙΝΩΝΙΑ θα πρέπει να είναι η επισπεύδουσα, κυρίως, διότι το σταθερότερο τμήμα είναι η κοινωνία των ανθρώπων, η κοινωνία των πολιτών. Οι διάφορες μορφές κρατικής εξουσίας είναι, ίσως, μακροχρόνιες αλλά περιστασιακές, ενώ η κερδοσκοπική ιδιωτική επιχειρηματικότητα είναι τελείως περιστασιακή και βραχυχρόνια.
 • Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να περιλαμβάνει: ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, οι συνεταιρισμοί και οι καθετοποιημένες τους δομές πρώτης μεταποίησης, οι επιχειρήσεις εστίασης, φούρνους, street food, καφέ κ.λπ., οι μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις πρώτης και δεύτερης μεταποίησης, οι έμποροι λιανικής/ χονδρικής και οι επιχειρήσεις τουρισμού, ξενοδοχεία και κρουαζιέρες.
 • Ως συνδεδεμένα μέλη μπορούν να συμμετέχουν: πολιτιστικά ιδρύματα/ φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα/ ινστιτούτα και επιμελητήρια, ομοσπονδίες, ενώσεις, σωματεία, σύλλογοι κ.λπ.
 • Η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής» δεν πρέπει να είναι ένα ακόμα εργαλείο κρατικής εξουσίας, αλλά η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να συμμετέχει και να συμβάλει στις επιλογές της συνεργασίας της αγοράς (επιχειρήσεις οικονομικές) και της κοινωνίας (φορείς της κοινωνίας των πολιτών).
 • Η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής» πρέπει να υποστηρίζει τα τοπικώς παραγόμενα προϊόντα, από ντόπιες ή αυτόχθονες φυλές που επεξεργάζονται τοπικά από ντόπιους κατοίκους με τοπικές συνταγές (πολιτισμός), με συστήματα παραδοσιακής κυκλικής οικονομίας, φιλικά προς το περιβάλλον της Αττικής για να καταναλωθούν κυρίως τοπικά.
 • Τώρα που υπάρχουν πλέον εργαλεία αυθεντικότητας και, κυρίως, διότι το τοπικό και η αυθεντικότητα «πουλάει» ως ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα του μάρκετινγκ, να μπορεί να επιβεβαιωθεί η αυθεντική τοπική παραγωγή.
 • Μια ημέρα μετά (20/7/2021) παρουσιάσθηκαν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τα αποτελέσματα του έργου «ΑγροΤαυτότητα» στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Με σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία εκδόθηκαν και παραδόθηκαν τα πρώτα πιστοποιητικά αυθεντικότητας τροφίμων σε επιχειρήσεις στο Βόρειο Αιγαίο. Η «ΑγροΤαυτότητα» αξιοποιεί τη µοριακή βιολογία και τις αναλύσεις DNA και λειτουργεί ως αδιαµφισβήτητη επιστημονική απόδειξη της προέλευσης της πρώτης ύλης από την οποία παρήχθησαν τα τελικά προϊόντα.
 • Ο καθηγητής Ι. Σκούφος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) παρουσίασε στις 18/6/2021, ότι το κυρίαρχο μικροβίωμα ενός τροφίμου ζύμωσης (όπως όλα τα τοπικώς παραγόμενα και επεξεργασμένα σύμφωνα με τις επιταγές της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Αττικής) αποτελεί και την υπογραφή της μοναδικότητάς του.
 • Εάν επιτέλους μπορέσαμε στην Αττική να συνειδητοποιήσουμε, ότι είμαστε ένα ενιαίο σύνολο όλοι μαζί, δηλαδή επιτέλους καταλαβαίνουμε την σημασία της συμβίωσης όλων μαζί, ίσως, δεν χρειάζεται να τονισθεί, ότι ο πραγματικός πλούτος που παράγεται στην Αττική είναι ΜΟΝΟ η πρωτογενής παραγωγή.
 • Παράλληλα είναι ενδιαφέρουσα ή/ και σημαντική η συμβολή υπεραξίας στις ήδη παραχθείσες ΤΟΠΙΚΑ ΑΞΙΕΣ του πρωτογενούς τομέα. Επίσης, συμβάλλουν στην οικονομία μας, στην Περιφέρεια Αττικής, και τα έσοδα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες από κατοίκους της Αττικής.
 • Το γεγονός, ότι η πραγματική αξία της τοπικής παραγωγής έχει καταντήσει μικρό μόνο μέρος της τελικής αξίας στο ράφι του καταναλωτή, και το ότι, οι μεταπαραγωγικές προστιθέμενες αξίες και υπηρεσίες είναι πολλαπλάσιες της αρχικής αξίας, δεν πρέπει να νοθεύσει το αντικείμενο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Αττικής, βάση της οποίας πρέπει να είναι η αγροτική παραγωγή τροφίμων.
 • Η βάση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Αττικής πρέπει να είναι η αγροτική παραγωγή της Αττικής γης (γεωργική, κτηνοτροφική, αλιευτική και δασοκομική). Η έδρα μιας εταιρίας είναι ενδεικτική μόνο.

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφος, 6932094231, γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής χαιρέτισε θετικά την προσπάθεια δημιουργίας της νέας ΑΜΚΕ «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής».

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος», ως μία οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών είναι εξ ορισμού «εταίρος» με τις κρατικές δομές (δήμοι, περιφέρειες, υπουργεία), άσχετα αν έχει επιτευχθεί κάποιο λειτουργικό επίπεδο στην Περιφέρεια Αττικής και αν εκδηλώνεται κάποιος στοιχειώδης σεβασμός της γνώμης των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών στην καθημερινή λειτουργία, πέραν των εκλογών κάθε τέσσερα χρόνια...

Οι κτηνοτρόφοι της Αττικής, όπως όλοι οι κτηνοτρόφοι είναι εξ επαγγέλματος οι ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ του περιβάλλοντος και από κάθε ετήσιο φυσικό κύκλο της φύσης αξιοποιούν το περίσσευμα προσπαθώντας να διατηρήσουν μια ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, όπως ήταν παραδοσιακά η αγροτική οικονομία.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής είπε η κα Μάγδα Κοντογιάννη θα μετέχει στην συνάντηση κτηνοτρόφων στις 4 Αυγούστου 2021, 11.00 στον Τύρναβο Θεσσαλίας.

Στις 6 Αυγούστου 2021, 22.00 θα γίνει η τακτική διαδικτυακή συζήτηση κτηνοτρόφων.

Επίσης, θα μετέχει στο Συνέδριο «1821-2021, το ΟΡΑΜΑ της Ρουμελιώτισσας και οι σύγχρονες προοπτικές της» στο Λιδωρίκι (Φωκίδας), στις 7 και 8 Αυγούστου 2021.

Στις 8 Αυγούστου 2021, στις 12.00, στο Δημαρχείο Λιδωρικίου θα πραγματοποιηθεί εισήγηση με τίτλο «Το ΟΡΑΜΑ 2040 για την Τοπική Ανάπτυξη»

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα, 6998 282382

 

Πηγή φώτο:

Φωτογραφία από Deemcat από το Pixabay

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn