sel.10_17.png

Διεθνές συνέδριο στις Σέρρες 24-27/5/2018

Το συνέδριο, που άρχισε την Πέμπτη 24/5/2018, συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 26 Μαΐου 2018 στο ξενοδοχείο Φίλιππος – Ξενία Σερρών. Το συνέδριο οργάνωσε ο δήμος Σερρών και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του συμφώνου συνεργασίας τους και με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Σερρών.

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου «Αγροδιατροφικός τομέας, νέες τεχνολογίες, επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη» το Σάββατο 26/5/2018  περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην προώθηση των μη ξυλωδών δασικών προϊόντων, η περίπτωση των βοτάνων στην Ελλάδα (Καλφαγιάννη Α., Ανδρεοπούλου Ζ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης): Τα μη ξυλώδη δασικά προϊόντα είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούν να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί αποτελούν σημαντικό κομμάτι της μεσογειακής διατροφής. Στα μη ξυλώδη δασικά προϊόντα ως ξεχωριστή κατηγορία ανήκουν τα βότανα που απευθύνονται σε ένα κοινό που δίνει έμφαση στην ποιοτική και υγιεινή διατροφή. Για την προβολή αυτού του καινούργιου μοντέλου διατροφής, εκτός των άλλων, είναι αδήριτη ανάγκη η χρήση τόσο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όσο και των ιστοσελίδων. Άλλωστε έχει διαπιστωθεί ότι πάνω από 600 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τον παγκόσμιο ιστό στην καθημερινότητα τους για τις συναλλαγές τους, καθώς και για την προβολή και την προώθηση των προϊόντων τους. Στην παρούσα εργασία γίνεται σύγκριση και συσχέτιση της προβολής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα βότανα διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ιστοσελίδων. Δίνεται έμφαση στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και, τέλος, προτείνονται λύσεις για μία επιτυχή προβολή των επιχειρήσεων.

Δασοπολιτικά μέτρα για την ανάπτυξη της περιφέρειας, ο πολλαπλός ρόλος των δασογεωργικών συστημάτων (Σ. Τσιάρας, Α.Π.Θ.): Η παροχή κινήτρων για τη διατήρηση του πληθυσμού των ορεινών περιοχών αποτελεί σημαντικό στόχο της δασικής πολιτικής. Τα δασογεωργικά συστήματα αποτελούν παραδοσιακή μορφή χρήσης γης για τις ημιορεινές και τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, τα οποία τα τελευταία χρόνια είχαν εγκαταλειφθεί, ωστόσο επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο μέσω του κανονισμού Ε.Ε. 1305/2013. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση από δασοπολιτική σκοπιά των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (μέτρο 8.2). Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται κατάλληλα δασικά είδη, τα οποία ανταποκρίνονται καλύτερα στον στόχο του μέτρου για πολλαπλά οφέλη. Τα είδη αυτά έχουν καλή προσαρμογή σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, δεν έχουν μεγάλες υδατικές απαιτήσεις, ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για την παραγωγή καρπών υψηλής διατροφικής αξίας, όσο και για την παραγωγή ξυλείας. Παράλληλα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην προστασία από την κλιματική αλλαγή, η αντιμετώπιση της οποίας αποτελεί βασικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εργασίες ισοπέδωσης με ελκυστήρες εξοπλισμένους με ηλεκτρονικές διατάξεις (καθηγητής Π. Καραρίζος, Α.Π.Θ., κα Α. Τζαφέρη, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι., και Κ. Κοραχάης, φοιτητής Τ.Ε.Ι. Σερρών): Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν αποφασιστικά την κατασκευή ενός τεχνικού έργου είναι το είδος, η κατηγορία των σχετικών μηχανημάτων, η μέθοδος εφαρμογής του και βέβαια το κόστος παραγωγής. Στη σύγχρονη εποχή η εισαγωγή της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών συστημάτων κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη χρησιμοποίησης σύγχρονων μηχανημάτων που είναι σε θέση να παρακολουθούν τις απαιτήσεις και την πειθαρχία της ηλεκτρονικής οργάνωσης. Η ενσωμάτωση νέας και προηγμένης τεχνολογίας στα σύγχρονα μηχανήματα είχε ως αποτέλεσμα αυτά να γίνουν αποδοτικότερα, ποιοτικότερα, οικονομικότερα και προπαντός «έξυπνα» για να επιτυγχάνουν τη γεωργία ακριβείας.

Επίδραση κομποστοποιημένου φυτικού υλικού από καλαμιώνες στις φυσικοχημικές ιδιότητες πηλώδους εδάφους και στην καλλιέργεια φασολιών «γίγαντες – ελέφαντες» (Α. Νικολαΐδου, Α.Π.Θ., Ε. Βαζούρα, Α.Π.Θ., Σ. Μπαμπάκος, Α.Π.Θ., Δ. Λαζάρου, Α.Π.Θ., Α. Παυλάτου, Α.Π.Θ., Σ.Κ. Κωστοπούλου, Α.Π.Θ., Ε. Πέσσιος, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας,  Α. Μαμώλος, Α.Π.Θ., και Κ. Καλμπουρτζή, Α.Π.Θ.): Μελετήθηκε η επίδραση κομποστοποιημένου φυτικού υλικού από καλαμιώνες της Μικρής Πρέσπας στη σταθερότητα συσσωματωμάτων στη διαβροχή, στο pH και στις συγκεντρώσεις ολικού Ν, διαθέσιμου Ρ, ανταλλάξιμων K+, Na+, Ca++ και Mg++ στο έδαφος και στη συγκέντρωση των αντίστοιχων θρεπτικών στοιχείων στο ριζικό σύστημα, στο υπέργειο τμήμα και στον καρπό των φασολιών «γίγαντες – ελέφαντες». Η προσθήκη οργανικών υλικών μείωσε σημαντικά το pH και οι μεταχειρίσεις που περιείχαν κοπριά αύξησαν σημαντικά τις συγκεντρώσεις Ν, Ρ και Na+ του εδάφους συγκριτικά με τους δύο μάρτυρες. Μεταξύ των μεταχειρίσεων με χλωρό καλάμι η ΧΚΚ4% είχε τη μέγιστη θετική επίδραση στις προαναφερόμενες χημικές ιδιότητες του εδάφους. Οι συγκεντρώσεις Ρ και Κ στον καρπό των φασολιών ήταν σημαντικά υψηλότερες στις περισσότερες μεταχειρίσεις που περιείχαν οργανικά υλικά συγκριτικά με τους δύο μάρτυρες (ΧΛ και ΑΛ).

Φυτικές ίνες, μία αξιόλογη λύση για βιώσιμους εξοπλισμούς σε οικοδομικές κατασκευές («Natural fibers: Α valid solution for sustainable reinforcement interventions for masonry structures», R. Olivito, University of Calabria, Ιταλία, και R. Codispoti): Πρόσφατα οι εναλλακτικές υποκαταστάσεις στα κοινά υλικά με αειφόρα υλικά αναπτύσσεται ραγδαία. Οι εκπομπές CO2 κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά επίσης και της χρήσης, είναι ίσες με περίπου το 40% από όλες τις εκπομπές CO2. Το 15% από αυτές είναι κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγή των υλικών κατασκευής. Τα αειφόρα υλικά κατασκευής συμβολίζονται με το ακρωνύμιο NFRCM (natural fibers reinforced cementitious matrix). Τα διάφορα πλεονεκτήματα από τη χρήση φυτικών ινών εξετάζονται στην παρουσίαση. Επίσης εξετάζονται μερικές μηχανικές και φυσικές ιδιότητες και μερικές εφαρμογές που έγιναν σε κτιριακές κατασκευές πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ασφάλεια των τροφίμων ως ένα δημόσιο αγαθό στην Κοινή Γεωργική Πολιτική («Food safety as a global public good in the context of Common Agricultural Policy», L. Crăciun, Bucharest University, Ρουμανία): Η πρόβλεψη για ασφάλεια στα τρόφιμα χαρακτηρίζεται από τρεις συνιστώσες: 1. first one is the jurisdictional gap when national borders fade 2. second one is the participation gap when new groups need to participate in governance 3. third one is the incentive gap when not all the countries contribute equally to the process.

Ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων, εφαρμοζόμενα συστήματα και δείκτες αξιολόγησης της αποτελεσματικής εφαρμογής τους (δρ. Δ. Καφετζόπουλος Δημήτριος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και ο φοιτητής Π. Καφετζόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αγρίνιο): Η εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων δεν αποδίδει πάντα σύμφωνα με τις προσδοκίες. Η επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αποκαλύπτει ένα κενό όσον αφορά στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων αυτών στις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός έγκυρου και αξιόπιστου εργαλείου μέτρησής της. Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εισαγάγει την έννοια της «αποτελεσματικότητας» των συστημάτων διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης που να μετρά την αποτελεσματικότητα βάσει του βαθμού επίτευξης των προδιαγεγραμμένων στόχων του συστήματος HACCP και του βαθμού ικανοποίησης των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000. Επιπλέον, να μετρά την ποιότητα των παραγόμενων τροφίμων από μία επιχείρηση (ISO 9001). Όσον αφορά στην πρακτική αξία της μελέτης, κάθε επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει το συγκεκριμένο εργαλείο μέτρησης για να αξιολογήσει τα συστήματα ασφάλειας τροφίμων και ποιότητας που εφαρμόζει, να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες και να ακολουθήσει την κατεύθυνση προς την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Συσχέτιση σύστασης και αντιοξειδωτικής δράσης σε πολυφαινολικά εκχυλίσματα Ελληνικών ελαιόλαδων (Π. Κούκα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δ. Στάγκος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Α. Αγγελής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π. Σταθόπουλος, Ε.Κ.Π.Α., Α.Λ. Σκαλτσούνης, Ε.Κ.Π.Α., Δ. Κουρέτας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας): Η διεθνής αγορά ελαιολάδου μεγεθύνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Για να υλοποιηθεί η καλύτερη αξιοποίηση της ελληνικής παραγωγής, θα πρέπει να αναδειχθεί η ποιοτική υπεροχή του ελληνικού ελαιολάδου. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των μελετών έχει στραφεί στις ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες των βιοφαινολών του ελαιολάδου. Σύμφωνα με την EFSA ελαιόλαδα με καθορισμένη σύσταση βιοφαινολών (5 mg υδροξυτυροσόλης και παράγωγά της σε 20 g ελαιόλαδου) δρουν προστατευτικά στην οξείδωση των λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας από οξειδωτικές βλάβες. Σκοπός της μελέτης είναι να εξεταστεί η συμβολή της διαφορετικής πολυφαινολικής σύστασης ελληνικών ελαιολάδων διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης στις αντιοξειδωτικές ιδιότητές τους. Στόχος είναι να καταδείξουμε τη σημαντικότητα της σύστασης έτσι ώστε να υιοθετηθούν καλύτερες μέθοδοι καλλιεργητικές, επεξεργασίας και παραγωγής ελαιολάδων. Τελικός σκοπός είναι η μελλοντική παραγωγή ελαιολάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και πιθανών βιολειτουργικών σκευασμάτων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας και στην αύξηση ζήτησης και αγοράς ελληνικών τυποποιημένων ελαιολάδων.

Ταυτοποίηση και ανίχνευση νοθείας στο ελληνικό Π.Ο.Π. σαφράνι με τη χρήση εξειδικευμένων μοριακών δεικτών (Ε. Μποσμαλή, Α.Π.Θ., Σ. Ορδούδη, Α.Π.Θ., Μ.Ζ. Τσιμίδου, Α.Π.Θ., Π. Μαδέσης, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών): Το άρτυμα σαφράνι, το οποίο παράγεται από τα κόκκινα στίγματα του είδους Crocus sativus L., αποτελεί το ακριβότερο άρτυμα με συνέπεια να αποτελεί στόχο πρακτικών νοθείας που δεν μπορούν να ανιχνευθούν πλήρως με βάση τις εμπορικές προδιαγραφές του προτύπου ISO 3632. Στην παρούσα μελέτη προτείνεται μία μοριακή προσέγγιση (Bar-HRM) για την πιστοποίηση προϊόντων σαφράνι προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.), όπως ο κρόκος Κοζάνης. Χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες επαναλαμβανόμενων απλών αλληλουχιών (ISSR) για να εκτιμηθεί για πρώτη φορά η γενετική ποικιλομορφία ορισμένων πληθυσμών του είδους C. sativus L. από την περιοχή καλλιέργειας του Κρόκου Κοζάνης, καθώς και οι πιθανές διαφορές σε σύγκριση με άλλα άγρια είδη Crocus. Τα συνολικά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η προσέγγιση Bar-HRM είναι αρκετά αποτελεσματική όσον αφορά στην εξειδίκευση και στην ευαισθησία της ανάλυσης, ενώ σχετικά με την ανίχνευση του κουρκουμά είναι συγκρίσιμη με αυτή μίας συμβατικής μεθόδου HPLC (0,5% και 1,0%, w/w αντίστοιχα).

Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση γεωργικής επιχείρησης καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (Ι. Καϊμακάμης, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας): Η εργασία αναλύει μακροπρόθεσμο γεωργο-επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης καλλιέργειας βιολογικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών. Το σχέδιο αποτιμά την εκμετάλλευση 1.710 στρεμμάτων με καλλιέργειες τσαγιού του βουνού (Sideritis scardica) και ρίγανης (Origanum vulgare) και ορίζοντα προγραμματισμού 18 ετών. Η εκτίμηση των ταμειακών ροών βασίστηκε σε αγοραίες τιμές (έτος 2017) και στις απαιτήσεις κανονικής δυναμικότητας της παραγωγικής εκμετάλλευσης. Ο υπολογισμός των αποσβέσεων έγινε διά της μεθόδου της γραμμικής απόσβεσης. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 1.740.900 €. Η συσσωρευμένη ταμειακή ροή γίνεται θετική κατά τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας της γεωργικής επιχείρησης (περίοδος αποδόσεως). Το μέσο ετήσιο κέρδος προ φόρων ανέρχεται σε 936.000 €. Ο δείκτης απόδοσης έλαβε μέση ετήσια τιμή 33,5%. Επιπρόσθετα η αποτελεσματικότητα της επένδυσης διερευνήθηκε μέσω της μέσης ετήσιας απόδοσης των ίδιων κεφαλαίων, η οποία υπολογίστηκε σε 32,8%, καθώς και ο δείκτης του προεξοφλητικού επιτοκίου, που μηδενίζει την καθαρά παρούσα αξία σε 32,2%.

Branding out of nothing, προς μία στρατηγική διαχείρισης και ανάπτυξης εικόνας (υποψήφιος δρ. Νεόφυτος Ασπριάδης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και δρ. Μαρία Μπριάνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο): Αναμφίβολα ο τόπος των Σερρών είναι ένα εν δυνάμει προϊόν σύνθετο, πολυεπίπεδο, μοναδικό και διαρκώς εξελισσόμενο. Ένα προϊόν ελκυστικό τόσο για τους ίδιους τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες του τόπου αυτού, που καλείται καθημερινά να διαχειριστεί μία σειρά από σύνθετες προκλήσεις, ευκαιρίες, αλλά και προβλήματα. Σκοπός του αναλυτικού δοκιμίου είναι να επιχειρηματολογήσει αναφέροντας ότι η ανάπτυξη και η προώθηση ενός τόπου εντός του διεθνούς συστήματος στην εποχή της αλληλοσύνδεσης προϋποθέτει την κατανόηση των σύγχρονων στρατηγικών συνδημιουργίας (co-creation) υπό το πρίσμα των κανόνων του μάρκετινγκ μέσω της εμπειρίας (experential marketing) και πώς μπορεί να δημιουργηθεί μία πειστική και εμπνευσμένη αφήγηση για τις Σέρρες. Σε αυτό το πλαίσιο το μοντέλο της συνεργατικής παραγωγής και κατανάλωσης σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης διευκολύνει τις πολυεπίπεδες δοκιμές νέων πρακτικών δόμησης της εικόνας και απαιτεί την επένδυση σημαντικής ενέργειας στην προσαρμογή της υψηλής στρατηγικής στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από την καθημερινή εμπειρία εντός του ψηφιακού κόσμου.

Νεανική επιχειρηματικότητα και ο ρόλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (υποψήφιος δρ. Σ. Παπαδοπούλου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υποψήφιος δρ. Μ. Παπαδοπούλου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και υποψήφιος δρ. Ι. Καρακώστας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας): Αδιαμφισβήτητα η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που επιδρούν στην οικονομία και στην απασχόληση και ως εκ τούτου ο ρόλος της είναι σημαντικός για την ανάπτυξη μίας χώρας σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Σημαντικός κρίνεται ο ρόλος της νεανικής επιχειρηματικότητας. Με την παραδοχή ότι η επιχειρηματική πρόθεση αποτελεί ένα μέσο πρόβλεψης των μελλοντικών επιχειρηματικών δράσεων, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του ρόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πρόθεση των φοιτητών να αναλάβουν επιχειρηματικές δράσεις στην Ελλάδα, καθώς και των παραγόντων που αποτελούν κίνητρα και αντικίνητρα στην πρόθεση αυτή. Για τον σκοπό αυτό διεξήχθη πρωτογενής έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνεται στους φοιτητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας. Η επεξεργασία των δεδομένων στηρίζεται σε μεθόδους της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Τα ευρήματα της έρευνας κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς αναδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα προωθεί την επιχειρηματικότητα στους νέους, και μπορούν να αποτελέσουν βάση για τη χάραξη σχετικών πολιτικών από τους υπευθύνους με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας.

Cherries on Line, αγροτικό έργο Κεράσια on Line (διοίκηση τουριστικού προορισμού που υποστηρίζει συνδυασμό αγροτικών προϊόντων, καινοτόμα τεχνολογία και τοπική γαστρονομία, Ε. Κυριάκου, University of Bitola, Γ. Παλησίδης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, S. Korunovski, University of Bitola, A. Vasileska, University of Bitola, και Dimitrios Metaxas, Α.Π.Θ.): Ο κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση προτάσεων για την κατανόηση της σημασίας των τοπικών προϊόντων, όπως των κερασιών, ως ενός σημαντικού στοιχείου των διεργασιών της διαχείρισης ανάπτυξης προορισμού. Η εφαρμογή του δικτύου Cherries On Line αποτελείται από μία σειρά δραστηριότητες έξυπνης εξειδίκευσης/βελτίωσης και σχετίζεται με το δίκτυο διαχείρισης προορισμού ως ένα χρήσιμο εργαλείο της ανταγωνιστικότητας. Η σειρά των δράσεων φέρνει κοντά τον αγροτοδιατροφικό τομέα με τη γαστρονομία και τις αθλητικές τουριστικές δραστηριότητες, τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, συνδέοντας παραγωγούς προϊόντων και αγρότες, κτηματίες με τους καταναλωτές ως παλαιούς και μελλοντικούς επισκέπτες/γευσιγνώστες. Το τελευταίο τμήμα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του έργου-project «Kaimak» ως μίας δραστηριότητας των διαδρομών γαστρονομίας του όρους Βόρας-Καϊμακτσαλάν στη διασυνοριακή περιοχή. Η εργασία αυτή συμβάλλει στη συνεχιζόμενη συζήτηση της σημασίας της επικοινωνίας των τοπικών παραγωγών με τους τελικούς καταναλωτές και στον συνδυασμό των τομέων της τοπικής οικονομίας προς έναν βιώσιμο τουρισμό.

Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας (Μ. Λίγκα): Το Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών (ΚΕ.Θ.Ι.Σ.) συγκροτήθηκε το 2005 στο Ν. Σκοπό Σερρών και παρέχει θεραπεία σε παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση, σκλήρυνση κατά πλάκας, παθήσεις κεντρικού νευρικού συστήματος, αυτισμό, νοητική υστέρηση και ψυχικά νοσήματα με τη βοήθεια του αλόγου. Είναι ένα σωματείο εθελοντικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ουσιαστική κοινωνική δραστηριότητα και στηρίζεται κυρίως στον εθελοντισμό. Το άλογο από την αρχαιότητα αποτελεί κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας είτε ως μέσο μετακίνησης είτε ως συνοδοιπόρος στην προσπάθεια εξερεύνησης καλύτερων συνθηκών ζωής, ακόμη και ως πηγή εσόδων για τις αγροτικές εργασίες. Στο ΚΕ.Θ.Ι.Σ. μέσα από έναν άλλο ρόλο, αυτόν του θεραπευτή, βοηθά άτομα με αναπηρία και νοητικές δυσκολίες. Το άλογο γίνεται η προέκταση ενός σώματος με αδυναμίες, βοηθώντας το να ανακαλύψει πρωτόγνωρα συναισθήματα. Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο, η θεραπευτική ιππασία και η ιπποθεραπεία συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη του θεραπευόμενου ως προς το βάδισμα, την ισορροπία, αλλά και την ψυχολογία αναλόγως το περιστατικό. Οι κατάλληλα επιλεγμένες ασκήσεις μπορούν να βελτιώσουν την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων σε άτομα με νοητική αναπηρία.

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις αγροδιατροφής της Κεντρικής Μακεδονίας, επίπεδο βιωσιμότητας (φοιτητής Α. Καμπούρης, Τ.Ε.Ι. Σερρών, και δρ. Δ. Καμπούρης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης): Στην εργασία εξετάστηκε δείγμα επιχειρήσεων την περίοδο 2012-2016. Είναι δευτερογενής, στηριζόμενη σε στοιχεία ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. χωρίς περιορισμό στο μέγεθος, αρκεί να έχουν συντάξει ισολογισμό στα τελευταία πέντε χρόνια. Οι επιχειρήσεις αξιολογήθηκαν με τους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, ρευστότητας, δραστηριότητας και χρηματοοικονομικούς δείκτες. Οι δείκτες σταθμίζονται και οι επιχειρήσεις κατατάσσονται ανάλογα με τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν σε επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου, επιχειρήσεις μεσαίου κινδύνου και επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου. Τέλος, ακολουθούν τα γενικά συμπεράσματα και οι προτάσεις.

Η εξέλιξη των πλατφορμών συλλογικής ευαισθητοποίησης για τη βιωσιμότητα στη γεωργία (υποψήφιος δρ. Θ. Κάππας, Α.Π.Θ., επίκουρος καθηγητής Θ. Μπουρνάρης, Α.Π.Θ., μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ε. Οικονόμου, Α.Π.Θ., και υποψήφιος δρ. Ε. Τζιώλας, Α.Π.Θ.): Η σύγχρονη αντίληψη για τη βιώσιμη γεωργία απαιτεί από τους γεωργούς να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα της παραγωγής, ενώ παράλληλα τους καθιστά υπεύθυνους για τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων, του εδάφους, της ατμόσφαιρας και των υδάτων. Το υφιστάμενο πλαίσιο γεωργικής παραγωγής δεν είναι ικανό από μόνο του να δώσει μία τέτοια ώθηση στη γεωργία και να ευαισθητοποιήσει τους γεωργούς. Η ανάπτυξη των πλατφορμών κοινωνικής ευαισθητοποίησης τα τελευταία χρόνια δίνει τη δυνατότητα για μία πιο σύγχρονη προσέγγιση του σκοπού αυτού. Οι πλατφόρμες κοινωνικής ευαισθητοποίησης αποτελούν συστήματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών τα οποία αξιοποιούν το διαδίκτυο και συνδυάζουν τα ελεύθερα κοινωνικά μέσα για την ευαισθητοποίηση σε διάφορα σημαντικά θέματα. Η εργασία παρουσιάζει τις πλατφόρμες συλλογικής ευαισθητοποίησης, τη χρησιμότητά τους ως εργαλείου ανταλλαγής γνώσης, ορθής διαχείρισης των γεωργικών πόρων, των τροφίμων, της ενέργειας και της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, αναλύοντας την εξέλιξή τους τα τελευταία χρόνια.

Πλατφόρμες συλλογικής ευαισθητοποίησης για τη βιωσιμότητα στη γεωργία και την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας (υποψήφιος δρ. Θ. Κάππας, Α.Π.Θ., επίκουρος καθηγητής Θ. Μπουρνάρης, Α.Π.Θ., και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ε. Οικονόμου, Α.Π.Θ.): Καθώς η παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα προβλέπεται να αυξηθεί κατακόρυφα τα επόμενα χρόνια, η Ευρώπη χρειάζεται να παράγει περισσότερο, όχι όμως με οποιοδήποτε τίμημα. Η μεγάλη μεταρρύθμιση του 1992 της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής απαιτεί από τους γεωργούς να αναλάβουν την ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, ενώ παράλληλα τους καθιστά υπεύθυνους για τη μέριμνα της υπαίθρου και τη βιοποικιλότητά της, αλλά και για τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων, του εδάφους, της ατμόσφαιρας και των υδάτων. Υπάρχει η ανάγκη να κινηθούμε πέρα από τις κλασικές λύσεις, όπως τα μοντέλα έρευνας – ανάπτυξης,  ενεργοποιώντας καινούργια οργανωτικά, συλλογικά μοντέλα, όπως είναι οι πλατφόρμες κοινωνικής ευαισθητοποίησης (CAPS). Οι πλατφόρμες κοινωνικής ευαισθητοποίησης για τη βιωσιμότητα και την κοινωνική καινοτομία σύμφωνα με την Ε.Ε. είναι συστήματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών τα οποία αξιοποιούν το διαδίκτυο και συνδυάζουν τα ελεύθερα κοινωνικά μέσα, την κατανεμημένη παραγωγή γνώσης και το internet of things προκειμένου να δημιουργήσουν ευαισθητοποίηση σε θέματα όπως οι πλατφόρμες ενημέρωσης και ανταλλαγής εργαλείων στη γεωργία, η διαχείριση πόρων, τροφίμων, ενέργειας και άλλα ζητήματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και σε πιθανές λύσεις. Η εργασία παρουσιάζει τις πλατφόρμες συλλογικής ευαισθητοποίησης αναλύει τον ρόλο και τη χρησιμότητά τους και, τέλος, προτείνει την πιλοτική εφαρμογή μίας τέτοιου είδους πλατφόρμας στην Κεντρική Μακεδονία.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος – «ΑγροΝέα»

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn